luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Výstava na Komlóšskych dňoch

StatSvSKomlos17-01

V Slovenskom Komlóši sa už stalo tradíciou, že pri príležitosti sviatku svätého Štefana usporiadajú Komlóšske dni.

Počas troch dní prebiehajú programy rôzneho charakteru, z ktorých si môžu vyberať miestni obyvatelia i hostia. V tomto roku sa prúd podujatí začal výstavou dvoch umelcov, pôvodom Komlóšanov. V Dome prírody boli vystavené práce ľudového drevorezbára Michala Zsolnaiho a maliarky Zuzany Hajkovej. Podujatie sa uskutočnilo z iniciatívy Kruhu priateľov Slovenského Komlóša v spolupráci so Osvetovým strediskom v Slovenskom Komlóši a pomocou slovenskej samosprávy mesta.

Početných návštevníkov privítala Helena Szincsoková. Vernisáž spestril prednesom slovenských ľudových piesní žiak slovenskej školy Ábel Faggyas. Primátorka mesta Rita Garayová vo svojom prejave vyjadrila potešenie, že na tejto výstave môže publikum vidieť diela významných umelcov, ktorí sú hrdí na svoj komlóšsky pôvod. Výstavu otvorila predsedníčka Kruhu priateľov Slovenského Komlóša Alžbeta Hollerová Račková. Zdôraznila, že spolok sa snaží o to, aby každý rok usporiadal programy na počesť významných udalostí, týkajúcich sa mesta. V roku 2017 aj touto výstavou spomínajú na 70. výročie československo–maďarskej výmeny obyvateľstva, ktorá silno ovplyvnila život komlóšskych rodín. Práve preto je táto výstava putovná, a v budúcnosti bude prezentovaná aj v Galante, kde žije mnoho bývalých Komlóšanov a ich potomkovia, neskôr ju predstavia aj v Budapešti. Predsedníčka dodala, že okrem diel dvoch umelcov výstavu spestrujú aj troje šaty z najnovšej kolekcie módnej návrhárky, tiež pôvodom Komlóšanky, Tünde Hrivnákovej. Svojráznosťou kolekcie Harmony je, že šaty sú ozdobené dolnozemskými výšivkami. Na niektorých šatách nájdeme aj komlóšske slovenské motívy.

StatSvSKomlos17-02

Pre návštevníkov bolo osobitnou cťou, že na vernisáži sa zúčastnili obaja umelci, ktorí sa so záujemcami s radosťou porozprávali.

Marianna Bajczerová

Foto: autorka