luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Hľadač nekonečna

MustoJan-01

Naša galéria – Akademický maliar Ján Mušto (1934-2012)

Akademický maliar a pedagóg slovensko-maďarského pôvodu Ján Mušto (1934-2012) pochádzal z novohradskej obce Lucina. Absolvoval Vysokú školu pedagogickú v Jágri, kratší čas pôsobil ako učiteľ, potom sa venoval výlučne výtvarnému umeniu. Podnikol študijné cesty do Francúzska a Talianska. Samostatne vystavoval nielen v Maďarsku, ale aj v Poľsku, Rusku a na Slovensku. Angažoval sa aj ako najplodnejší a vynikajúci ilustrátor publikácií slovenských literátov v Maďarsku, ako podpredseda Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku viedol jeho sekciu umelcov.

MustoJan-02

Alexander Kormoš: – Na jeho grafikách ľudia stavajú mosty zo svojho živého tela, aby ich spájalo, čo ich doteraz rozdeľovalo. V Muštových dielach ľudia objavujú pramene živej vody, ktorou polievajú strom života, aby nikdy nevyschol, aby rodil ovocie aj pre budúce pokolenia. (...) Hľadač nekonečna Ján Mušto uvažoval a tvoril v kozmickom meradle. Jeho obrazy zviditeľňujú mnohovrstevné a univerzálne videnie sveta, stavajú na filozofických a mytologických základoch, vyrastajú z navzájom prepojených rovín priestoru a času.

MustoJan-03

MustoJan-04

(-l)