luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Konferencia ZSM v Mlynkoch

Konf13ZSM-01

Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) usporiadal 30. novembra v doškoľovacom stredisku ministerstva spravodlivosti v Mlynkoch v poradí tretiu konferenciu pod názvom: Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?.

Konf13ZSM-02

Podujatie sa začalo krátkym vystúpením členov miestneho slovenského pávieho krúžku, ktorí zaspievali hymny a niekoľko slovenských ľudových piesní. Moderátor konferencie Imrich Fuhl na úvod pripomenul, že konferencie ZSM v Mlynkoch voľne nadväzujú na stretnutia uskutočnené pred viac ako desiatimi rokmi v Békešskej Čabe s podobnou tematikou.

Konf13ZSM-03

„Stretnutia takéhoto typu sú veľmi potrebné, pretože výmena názorov, resp. získanie nových informácií sú vždy veľmi vzácne a veľmi potrebné,“ povedala predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková vo svojom príhovore. Vyjadrila nádej, že na konferencii sa účastníkom podarí nájsť spoločné riešenia na spoločné problémy.

Konf13ZSM-04

Ako povedal I. Fuhl, tieto konferencie poskytujú možnosť na otvorenú výmenu, resp. na konfrontáciu názorov. Účastníkom sa prihovoril predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík, ktorý hovoril o tom, že úrad pripravuje ešte v tomto roku novú koncepciu a následne na budúci rok pripraví aj zákon, ktorý bude odzrkadľovať nový pohľad na krajanskú problematiku. Odhaduje sa, že vo svete žije 2,7 milióna Slovákov, pričom po roku 1989 odišlo do zahraničia 270 000 až 300 000 Slovákov, dodal I. Furdík. Poznamenal, že je dôležité, aby sa ľudia hlásili k svojmu slovenskému pôvodu.

Konf13ZSM-05

O volebnom roku hovoril zástupca generálneho riaditeľa národnostného odboru Ministerstva ľudských zdrojov Anton Paulik. „Národnostné menšiny žijúce v Maďarsku budú mať na budúci rok po 25 rokoch možnosť zvoliť svojich zástupcov do maďarského parlamentu. Vo voľbách bude mať šancu na parlamentné zastúpenie aj slovenská národnosť,“ povedal A. Paulik a dodal, že registráciou na voľby čo najskôr, preukážeme vôľu zvoliť si svojho poslanca v maďarskom parlamente.

Konf13ZSM-06

O zmenách vo financovaní a iných aktualitách v oblasti školstva informoval vedúci národnostného odboru Ministerstva ľudských zdrojov Štefan Kraslán. Ako povedal, od začiatku tohto roka nastali veľké zmeny v školstve, no nemajú spätnú väzbu zo škôl. Politológ a prekladateľ Pavol Beňo hovoril o slovensko-maďarských medzivládnych zmiešaných komisiách. Poznamenal, že nie všetky odporúčania týchto komisií sa prerokúvajú pred väčším plénom, hoci by to bolo žiaduce. Prítomným členom Valného zhromaždenia CSSM navrhol predostrieť túto tému na VZ. Hlavná vedecká pracovníčka Výskumného ústavu CSSM Alžbeta Uhrinová prednášala o niektorých súvislostiach slovenskej komunikácie v Maďarsku. Študent UKF v Nitre Dušan Kunovac načrtol možnosti mladej slovenskej inteligencie v Maďarsku. Ako povedal, vyrastá generácia, ktorá by chcela niečo urobiť pre našu národnosť, ale akosi necíti podporu od starších predstaviteľov.

Konf13ZSM-07

Namiesto členky Predsedníctva Kultúrneho zväzu Rumunov v Maďarsku Evy Iova načrtol krátky historický prehľad o vzťahu Slovákov k Maďarsku sociológ a „Pilíšan voľbou“ (ako sa sám nazýva) Jozef Schwarz.

Konf13ZSM-08

Po konferencii účastníkom a záujemcom premietli dokumentárny film slovenského režiséra Dušana Trančíka s názvom Hodina dejepisu, na ktorý sa prišli pozrieť aj viacerí obyvatelia podpilíšskej obce.

(ef)