luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Naše zbierky by nemali byť symbolom zašlých čias

OtLeg-01

Od konca septembra je vymenovaná do čela hospodárskej spoločnosti CSSM Legatum Katarína Király. Spoločnosť má na starosti nielen oblastné domy a národnostné zbierky, ale aj vydavateľskú činnosť, medzi inými aj vydávanie nášho týždenníka. S riaditeľkou spoločnosti sme sa porozprávali o tohoročných aktivitách a o plánoch do budúcnosti.

- Aký rok má za sebou Verejnoprospešná spoločnosť Legatum s. r. o.?

- Rok 2013 bol, hádam, najťažší v živote Legata. Od začiatku roka sa vystriedali traja výkonní riaditelia, pritom všetci sa snažili svoju činnosť zosúladiť s aktuálnym obchodným plánom spoločnosti. Nastala zmena aj na poli ekonomiky. Od polovice roka účtovanie spoločnosti vykonáva nová firma. Pomaly, ale všetko sa dostane na svoje miesto. Verím, že aj v našom prípade to bude platiť, že „na nový rok o slepačí krok“ smerom k lepšiemu.

- Ktoré sú tie aktivity, v ktorých pokračujete a ktoré budú nové?

- Najdôležitejším a snáď aj najpopulárnejším podujatím Legata v minulosti bola celoštátna konferencia pre vedúcich oblastných domov. Toto odborné fórum z roka na rok nastoľuje nové aktuálne problémy, ktoré sú reálne a súvisia s každodenným fungovaním národopisných zbierok. Pre muzeálnu pedagogiku plánujeme vytvoriť novú formu seminára. Samozrejme k tomu sú žiadané ohlasy a spolupráca aj zo strany našich slovenských škôl, veď na tomto poli sa všetko robí v záujme nastupujúcej generácie. Medzi dlhodobými plánmi figurujú aj novátorské. A teraz mi dovoľte, aby som sa trošku viac sústredila na svojho „koníčka“, na etnografiu. Myslím si, že nikdy nesmieme zabudnúť na svoje sny, lebo tie nás držia nad vodou, avšak cestu k nim si musíme vybudovať sami. Takýmto mojim snom je realizovať v budúcnosti živé národopisné zbierky. Mám to už v malom odskúšané a verím, že ak zostáva nadšenie a ochota zo strany miestnych komunít, všetky naše zbierky ožijú.

- Slováci majú v Maďarsku jednu z najširších sietí oblastných domov. Aké sú bežné problémy týchto inštitúcií?

- Pred chvíľou som narážala na to, ako zachrániť tieto naše zbierky, aby sa nestali symbolom zašlých čias. Naozaj sa pýšime tým, že takmer v každej Slovákmi obývanej dedine sa našiel aspoň jeden nadšenec, ktorý ešte včas zistil, že tie náradia a predmety, ktoré už nie sú súčasťou nášho každodenného života, netreba zahodiť. Postupne sa vytvorili zbierky, ktoré vzbudili záujem návštevníkov. Niektorí sem chodia, lebo chcú získať nové informácie, iní zase chcú si pospomínať a znovu prežiť svoje detstvo. Bežným problémom pri fungujúcich zbierkach je, že stále si nevážime v dostatočnej miere naše dedičstvo a nevieme, ako prilákať širokú verejnosť. Od nového roka s pomocou bývalého riaditeľa Legata, s etnografom Jurajom Andom začneme systematicky spracovávať národopisné zbierky, veď najväčšou zábranou fungovania je, že mnohým chýba povolenie k vykonávaniu činnosti. Bez toho nemôžu získať dotáciu z grantového systému na realizovanie svojich plánov. Či už ide o rekonštrukciu budovy, vytvorenie spoločenských priestorov a sociálnych zariadení a pod.

- Aké zmeny môžu očakávať čitatelia Ľudových novín?

- Keďže máme málo novinárov, ktorí časovo a fyzicky nedokážu vyhovieť všetkým požiadavkám, bola by som rada, keby sme dokázali rozšíriť okruh dopisovateľov. Verím, že postupne sa aktivizujú aj kritickí členovia Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku. Budú sa viac zaujímať o dianie v krajine, a budú nás o tom aj informovať. V tomto smere už vidím pozitívne kroky. Takisto by bolo vítané, keby aj staršia generácia, ktorá je prítomná na takmer každom podujatí, reagovala na veci aj písomne. Tým pádom by noviny boli ešte pestrejšie a viac aktuálne. Je to iba na nás. Vypočuli sme si reakcie našich čitateľov, ktorým vadí, že noviny sa zle čítajú, lebo strany sa príliš lesknú. Vynasnažíme sa v novom roku vyjsť im v ústrety.

- Čo si želáte do nového roku?

- Som človek navyknutý na prácu v skupine. Počúvam reakcie ľudí a vážim si, ak si niekto za svoju prácu berie zodpovednosť. Prajem, aby sa každý našiel v novom roku vo svojej práci, aby k nemu bol osud veľkorysý a zabezpečil k tomu potrebné rodinné zázemie, aby mohol realizovať svoje plány na spokojnosť svoju a svojho okolia!

Otázky kládla Eva Fábiánová