luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Dekáda portálu www.luno.hu

LuNo10-01

Písal sa október roku 2004. Konalo sa blahorečenie posledného rakúskeho cisára Karola I., prvý súkromný raketoplán, ktorý uskutočnil pilotovaný let – SpaceShipOne vyhral cenu neziskovej nadácie Ansari X a odišiel do večnosti americký herec, „Superman“ Christopher Reeve. Len zopár z udalostí, ktoré eviduje slobodná internetová encyklopédia Wikipédia. Udiala sa však ešte jedna vec, ktorá najviac ovplyvnila nás, Slovákov v Maďarsku – vzniklo naše prvé médium s dennou periodicitou: portál www.luno.hu.

„Isté je, že ma lákali nové, nevyskúšané možnosti, perspektívy neznámeho, v ktorých som určite videl aj ďalšiu príležitosť na experimentovanie a sebarealizáciu,“ priznal pred piatimi rokmi svoje pohnútky iniciátor internetových novín, bývalý novinár – redaktor, technický redaktor i šéfredaktor nášho týždenníka Imrich Fuhl.

Čo vlastne znamenal vznik portálu? V tlačenom týždenníku sú správy aj v najlepšom a mimoriadne výnimočnom prípade takmer týždeň staré, priemerne ale bývajú skôr dvojtýždňové. Má to svoje úplne logické príčiny technického/logistického charakteru a nie je tomu inak ani v prípade iných týždenníkov. Internetový portál však takéto obmedzenia nepozná – prakticky hneď, ako sa zrodí jeden príspevok, je len otázkou minút uverejniť ho na webovej stránke. Výhody tohto, oproti týždenníku neporovnateľne rýchleho informovania netreba rozvádzať. Ďalšou výhodou portálu je neobmedzený počet príspevkov, ktoré sa naň zmestia – v prípade tlačených novín nás značne ovplyvňuje limitovaný počet strán. Stáva sa, že niektoré podujatia sa posúvajú aj týždeň-dva, lebo v dôsledku premenlivého množstva prichádzajúcich materiálov sa do aktuálneho čísla nevmestia. Ich uverejneniu na portáli však nič nebráni, a neraz sa tam preto objaví so značným predstihom oproti tlačenej verzii. Ba čo viac, portál ponúka priestor pre rad ďalších príspevkov, najmä prehľadu tlače či predbežných správ, ktoré sa v týždenníku vôbec neobjavia. A rad výhod sa tým zďaleka nekončí. Internet je prístupný takmer kdekoľvek na svete, a naše správy si tak môže ktokoľvek a kdekoľvek prečítať, o čom pred jestvovaním portálu nebolo možné ani snívať.

Právom sa vynára otázka: ak má portál toľko výhod oproti tlačeným novinám, nepríde redakcia o predplatiteľov? „Musíme dodať, že (našťastie) nesplnili sa obavy, ktoré sprevádzali vznik nášho portálu, totiž, že kvôli bezplatnému sprístupneniu podstatnej časti obsahu týždenníka jeho náklad rapídne poklesne. Určite sme stratili časť predplatiteľov (ktovie, či by k tomu beztak nedošlo), vďaka istej spätnej väzbe však práve pomocou portálu sme získali nových, a tak napokon počet predplatiteľov týždenníka sa nám v podstate dodnes nemení,“ konštatoval autor portálu v „polčase“, teda päť rokov po založení portálu. Dovolím si tvrdiť, že ak aj odvtedy ubudlo z počtu predplatených exemplárov novín, nesúvisí to s činnosťou portálu. Napokon aj tlačené médium má svoje prednosti oproti elektronickému – je úplne iný pocit držať v rukách noviny ako ich čítať na monitore, a taktiež je iné mať odložené v archíve číslo novín, alebo vystrihnutý článok vo fyzickej podobe ako v elektronickej.

LuNo10-02

Keď som sa po poslednom Valnom zhromaždení CSSM rozprával s iniciátorom portálu, prízvukoval mi, aby som určite spomenul v článku mená informatika Lászlóa Zellesa, redaktorky-reportérky (dnes zároveň zástupkyne šéfredaktorky) Evy Fábiánovej a bývalej jazykovej redaktorky Vlasty Zsákaiovej, ktorí vynaložili nemalé úsilie pri príprave denne aktualizovaných internetových novín plného aktualít z rôznych oblastí nášho (prevažne národnostného) života. Toto úsilie korunovali nemalé úspechy. Čítanosť portálu po krátkom čase viacnásobne prevýšilo čítanosť týždenníka a neraz sa stalo zdrojom informácií dokonca aj pre slovenskú tlač.

Obsah portálu je rozdelený do podobných rubrík aké nájdete aj v tlačenej verzii (politika, kultúra, deti a mládež, žena a spoločnosť, náboženstvo, literatúra, kaleidoskop, výtvarné umenie, publicistika) a táto štruktúra v približne tejto podobe prežila celých desať rokov. Rovnako aj archív, v ktorom najstarší príspevok pochádza z októbra roku 2004 – ďalšia výhoda portálu. Samozrejme, desať rokov je dlhá doba, najmä vo svete informatiky, a tak z času na čas bola potrebná modernizácia webovej stránky. Doposiaľ najradikálnejšia nastala v dvoch kolách v roku 2013, a to aj vďaka dva a pol miliónovej podpore od Ministerstva ľudských zdrojov (EMMI). Portál úplne zmenil svoj vzhľad, dostal nové, moderné členenie, pribudla možnosť pripojenia fotogalérií k príspevkom, alebo ich zdieľania jediným kliknutím na viacerých populárnych sociálnych sieťach, pribudla rubrika RSS, v ktorých zdieľame zaujímavé správy z iných webových stránok, atď. Po nazbieraní skúseností s vynoveným portálom sme ho v druhom kole graficky i obsahovo doladili a vďaka špeciálnemu programu nás bez problémov môžete čítať kdekoľvek a kedykoľvek už aj prostredníctvom smartfónov. Túto prácu značne uľahčuje vynovený počítačový park v redakcii získaný vďaka ďalšej dva a pol miliónovej podpore od EMMI, ktorý bol potrebný aj z toho dôvodu, že zalamovanie tlačenej verzie týždenníka sa v roku 2013 premiestnilo priamo do redakcie Ľudových novín, čo si vyžadovalo výkonnejšie stroje. Kombinácia výkonných strojov, moderných softvérov na výrobu novín a moderného portálu nám umožnilo ešte jednu vec – od konca roku 2013 každé kompletné číslo týždenníka vykladáme na portál vo formáte PDF, a môžete si ho teda virtuálne prelistovať – samozrejme, berúc ohľad na predplatiteľov, s týždenným oneskorením oproti tlačenej verzii.

LuNo10-03

Napokon by som spomenul ešte úplne najčerstvejšiu novinku na našom portáli, a to kalendár, v ktorom nájdete všetky pripravované podujatia týkajúce sa našej národnosti. Doposiaľ ste sa o nich mohli dozvedieť pod hlavičkou Aktuality/podujatia, ktorá z praktických dôvodov naďalej ostáva súčasťou nášho portálu, pridaným kalendárom vám však chceme ešte viac uľahčiť orientovať sa v pripravovaných podujatiach, aby ste nič nezmeškali.

Nesmieme zabudnúť ani na fakt, že naši najmladší potenciálni čitatelia sa narodili do iného sveta a majú iný prístup k médiám ako máme my. Zriedkakedy zoberú do rúk noviny a, dovolíme si tvrdiť, že málokedy vyhľadajú aj našu webovú stránku, aby sa pozreli, čo nové v živote našej národnosti. Na momentálne najpopulárnejšiu sociálnu sieť Facebook sú však prihlásení takmer nonstop. Preto vznikla myšlienka, ba nutnosť, preniknúť aj na toto pole internetu. Stalo sa tak v polovici roku 2011, kedy vznikla facebooková stránka našich novín, a odvtedy všetky správy, ktoré vyložíme na portál, zdieľame aj na Facebooku. Takže, ak naši najmladší čitatelia, ktorí odoberajú príspevky našej stránky, uvidia na svojej časovej osi správu, ktorá ich zaujme (napr. o ich školskom výlete, alebo niektorej školskej slávnosti), kliknú na ňu a dostane sa k nim informácia, ktorá by sa inou cestou pravdepodobne nedostala. Samozrejme, aj pri práci na sociálnej sieti sme potrebovali a stále potrebujeme zbierať skúsenosti, zistiť, čo a ako sa oplatí robiť a oproti počiatkom aj tu nastali menšie zmeny. Dnes už zdieľame nielen obsah portálu, ale aj množstvo ďalších zaujímavých informácií zo slovenskej i maďarskej tlače. Ľahké zdieľanie je totiž veľká výhoda Facebooku oproti portálu, kde vyloženiu príspevku predbieha formátovanie textu i fotografií, nahrávanie súborov na svoje miesta na serveri a pod., a teda vyloženie jednej správy zaberie viac času ako zdieľanie na Facebooku. Vďaka nemu sme sa stali opäť dynamickejšími a rýchlejšími.

LuNo10-04

Denne aktualizovaný portál Slovákov v Maďarsku je jednoznačne úspešný projekt, čo dokazuje nepretržite už desať rokov. Nechcem maľovať čerta na stenu, veľa závisí od vývoja spoločnosti a mnohých ďalších faktorov, ale myslím si, že portál má potenciál prežiť a zostať súčasťou nášho každodenného národnostného života, aj keby noviny v tlačenej podobe už nevychádzali.

Zlatko Papuček