luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Slovenská gazdinka - alebo stretnutie Sloveniek so Slovenkou

Zväz Slovákov v Maďarsku a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti usporiadali 9. apríla v rezidencii veľvyslanectva v poradí 12. stretnutie žien slovenskej národnosti Slovenská gazdinka - alebo stretnutie Sloveniek so Slovenkou, spojené s výstavou tradičných koláčov.

Na tohoročné podujatie pozvali organizátori predovšetkým spevákov a folkloristov, keďže neformálne diskusné fórum bolo na tému „Slovenská ľudová pieseň – živá voda pre Slovákov v Maďarsku“. Stretnutie poctila svojou účasťou manželka prezidenta Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová. „To, že som tu už šiestykrát, sa mi ani nechce veriť a môžem povedať, že veľmi rada medzi vás chodím," povedala prvá dáma Slovenska, ktorá ocenila, že si Slovenky žijúce v Maďarsku udržujú tradície. „Teším sa na tie dobroty, ktoré ste pripravili a doniesli. Sú to koláče, jedlá, ktoré sú nám veľmi podobné, maďarské, alebo slovenské," dodala Silvia Gašparovičová.

Podujatie svojou účasťou poctili aj tajomníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Dáša Laurenčíková a riaditeľ teritoriálneho, informačného, mediálneho, medzinárodného a kultúrneho odboru ÚSŽZ Martin Štrbka, ktorý prečítal prítomným pozdravný list riaditeľa ÚSŽZ Milana Vetráka. Prítomných privítala aj predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková slovami: „Toto je také podujatie, kde nemá miesto nevraživosť, nemá miesto politika, ale má miesto len priateľstvo, dobrý pocit spolupatričnosti a ja si myslím, že to je pre nás, Slovákov, veľmi dôležité, a je jedno, či žijeme na Slovensku, alebo za hranicami Slovenska," konštatovala predsedníčka ZSM. Po vrúcnom zvítaní sa a po príhovore mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Petra Weissa si účastníci mohli pozrieť bohato prestretý stôl so 65 súťažnými vzorkami a povzbudiť štvorčlennú porotu na čele s pánom veľvyslancom do sladkej, ale náročnej práce. Slovenské gazdinky si zatiaľ na neformálnej diskusii s manželkou prezidenta SR a tajomníčkou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vymenili názory na náš slovenský život. Úvodná prednáška na ohlásenú tému odznela od profesorky budapeštianskej univerzity L. Eötvösa, etnologičky Anny Divičanovej, potom sa k téme vyslovili predsedníčka Organizácie komlóšskych Slovákov Anna Molnárová a predsedníčka Slovenskej samosprávy Komárňansko-Ostrihomskej župy Mária Nagyová. Koncom neformálnej diskusie predsedníčka ZSM upozornila prítomných na dôležitosť sčítania ľudu, ktoré sa uskutoční na jeseň tohto roku.

Na Slovenskej gazdinke nemohla chýbať ani tradičná slovenská ľudová hudba. Tohto roku organizátori pozvali spevácky zbor Pilíšan z Mlynkov, Lauru a Vanessu Glückovú taktiež z Mlynkov, sólistky Annu, Veroniku a Žofiu Komjáthiové z Veňarca, s ktorými vystúpil spevák-tanečník Martin Hubaček z Čívu. Predstavitelia slovenského folklórneho života vystúpili v prekrásnych miestnych krojoch a predniesli známe i menej známe slovenské ľudové piesne. Mali obrovský úspech.

Po kultúrnom programe sa všetci prítomní presunuli do miestnosti, kde ich čakal obrovský bohato prestretý stôl s domácimi zákuskami, koláčmi, slaným pečivom, klobásami, šunkou a varenými vajíčkami. Tu predseda poroty, veľvyslanec Peter Weiss vyhlásil výsledky. V kategórii najkrajšie výtvarné riešenie osobitnú cenu od prvej dámy Slovenska dostala Anna Szigetiová Szántaiová z Veľkého Bánhedeša. Ďalšiu osobitnú cenu dostala Katarína Sziveková z Mlynkov za domáce pálené.

V kategórii tradičné veľkonočné jedlá tretiu cenu získala Anna Süvegesová zo Šápova, druhú cenu vyhrala Judita Fábriová z Kardošu, prvé miesto obsadila Katarína Priškinová z Gerendášu. V kategórii slaných koláčov tretia bola Mária Škrobánová zo Síleša, druhú cenu si odniesol Július Kučera z Pilíšskej Čaby a prvú cenu vyhrala Gizela Molnárová z Mlynkov. V kategórii sladkých zákuskov tretiu cenu dostala Piroška Gyöngyösiová z Luciny, na druhom mieste skončila Alžbeta Táborská z Orosláňu a prvú cenu získala Alžbeta Badová zo Slovenského Komlóša. Mimoriadnu cenu za medovníky dostala Katarína Fehérová z Čabačudu a za veľkonočné koláče Judita Fábriová. Osobitnú cenu pána veľvyslanca získali Ildika Lovásiová zo Šárišápu a Ján Tóth z Veľkého Lapáša. Po vyhlásení výsledkov sa prítomní mohli nielen kochať vo veľkonočných zákuskoch, ale ich aj ochutnať. Slovenská gazdinka – alebo stretnutie Sloveniek so Slovenkou - skončilo vo veselej nálade pri prestretých stoloch a pri priateľských rozhovoroch.

Andrea Szabová Mataiszová