luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Celoštátna konferencia spoločnosti Legatum v Šóškúte

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. Legatum, Celoštátna slovenská samospráva (CSS), Slovenská a Obecná samospráva v Šóškúte usporiadali 9. júna v Šóškúte XII. Celoštátnu konferenciu vedúcich slovenských ľudových pamätných domov.

Na konferencii, ktorej témou bolo, prečo je dobré organizovať podujatie práve v pamätnom dome sa zišli vedúci oblastných a pamätných domov zo všetkých kútov Slovákmi obývaných lokalít v Maďarsku.

Konferenciu otvoril a moderoval riaditeľ spoločnosti Legatum Juraj Ando. Ako povedal, preto sa rozhodli usporiadať konferenciu práve v tejto osade v Peštianskej župe, lebo v ten istý deň sa tu koná Kapustníkový festival, na ktorom môžu účastníci podujatia ochutnať špecialitu, ktorej obdobu robia takmer vo všetkých Slovákmi obývaných osadách. Prítomným sa prihovoril vedúci Národnostného odboru Oddelenia zahraničných stykov a kultúrnej spolupráce národností Ministerstva ľudských zdrojov András Bertalan Székely. Ako povedal, hnutie oblastných domov je veľmi aktívne a nielen v radoch väčšinového národa, ale aj národností. O tomto svedčí aj fakt, že spomedzi 900 oblastných domov a miestnych národopisných zbierok, ktoré sa nachádzajú v Maďarsku, vyše 60 je slovenských. Väčší počet domov majú iba Nemci. Parlamentný poslanec András Aradszki tiež privítal prítomných a povedal, že hoci je békeščabianskeho pôvodu, málo rozumie po slovensky. Avšak vysoko ocenil prácu v oblastných domoch, ktoré sú podľa neho baštou na prežitie národnosti.

Prítomným sa najprv prihovoril predseda CSS Ján Fuzik, ktorý s radosťou pripomenul, že udržiavateľmi slovenských oblastných domov sú zväčša slovenské samosprávy. „Avšak aj vďaka faktu, že riaditeľ spoločnosti Legatum je členom predsedníctva Celoštátneho zväzu oblastných domov naše miestne historické zbierky kráčajú s dobou. Organizujú sa v nich podujatia, napríklad v Ečeri v období adventu sa zídu obyvatelia na modlitby a ožívajú tieto domy ako bývalé gazdovské obydlia,“ pochválil sa J. Fuzik. Ako dodal, výber témy konferencie bol tiež nadčasový a zároveň vyslovil želanie, aby bolo zasadnutie úspešné.

Po úvodných slovách sa prítomným prihovorili starosta Šóškútu Ferenc König a predsedníčka Slovenskej samosprávy Iveta Horváthová Körtvélyesiová, ktorá vyslovila svoju radosť z toho, že môžu hostiť vedúcich oblastných domov a predstavila členku Tanečného súboru Večernica Valériu Lizičkovú, ktorá zavítala medzi účastníkov v 100-ročnom šóškútskom kroji. Ako pani Ližičková povedala, po slovensky hovorí iba jej generácia, ale radi prehovoria vo svojom materinskom jazyku. Informovala prítomných o tom, že hoci miestna historická zbierka nie je, pred niekoľkými rokmi usporiadali výstavu ľudových krojov, o ktorú prejavili veľký záujem aj obyvatelia obce. Zároveň vyslovila nádej, že raz sa dostanú dole z povál staré kroje a predmety tu žijúcich Slovákov.

Hlavnou prednášateľkou konferencie bola etnografka Emese Joóvá, ktorá svoju prednášku postavila na skúsenostiach získaných počas ročnej stáže v senondrejskom skanzene. Ako povedala existuje mnoho typov podujatí, od tradičných výstav až po premyslené oživenie zvykov. Jedno však majú spoločné všetky, a to potrebnú spoluprácu organizátorov. Ako poznamenala, každému podujatiu by mala poradiť burza nápadov, v rámci ktorej by sa organizátori rozhodli, akou formou pripravia svoju akciu. Pripomenula aj formy upútaviek, ale v duchu modernej doby nabádala prítomných, aby pripravili krátky film a vyložili ho na sociálne siete a na videokanály na internete, pomocou ktorých sa informácia o podujatí rozšíri ďalej.

Vedúci Nemeckého oblastného domu v Nagymányoku József Stallenberger hovoril o veľkých podujatiach v jednej malej obci. Ako povedal, hoci Nagymányok má sotva dvetisícpäťsto obyvateľov, každý tretí rok sa tu uskutočnilo medzinárodné stretnutie folklórnych súborov pozdĺž Dunaja. Bolo to možné len tak, že všetky inštitúcie a všetky ustanovizne obce sa spojili a spoločne sa uchádzali napríklad o grant na uskutočnenie podujatí. Ale je to aj vhodnou deľbou práce.

Poslednou prednášateľkou mala byť etnografka, riaditeľka Slovenského osvetového centra Katarína Királyová, ktorá sa však na konferencii nemohla zúčastniť kvôli pracovnej zaťaženosti. Jej prednášku o Veľkolepých podujatiach Slovákov žijúcich v Maďarsku predniesla riaditeľka Regionálneho a kultúrneho centra Slovákov v Jači Erika Zemenová Palečková. K. Királyová poskytla účastníkom konferencie množstvo dobrých rád ako sa úspešne uchádzať o podporu a realizovať podporovanú akciu. Zvlášť sa zamerala na administratívne úlohy a upozornila na potrebu dôsledne dokumentovať každý jeden krok, podrobne pripraviť rozpočet, pozbierať všetky potrebné prílohy a pod. Hlavný dôraz kládla na dôslednú dokumentáciu. Pripomenula, že podujatie sa začína vlastne nápadom a končí až vyúčtovaním a poďakovaním spolupracovníkom. Ako E. Zemenová Palečková povedala, z vlastnej skúsenosti musí dodať, že najdôležitejšia vec pri organizovaní podujatí je zadelenie jednotlivých úloh, aby každý spolupracovník vedel, čím sa má zaoberať, ale zároveň aby v tej tematike (časti programu) bol si istý.

Prednáškový blok uzavrel riaditeľ spoločnosti Legatum J. Ando správou o úlohách obchodnej spoločnosti Legatum v roku 2012. Na úvod pripomenul, že priniesli maďarské odborné knižky pre vedúcich oblastných domov, ďalej dve figuríny prítomným zástupcom národopisných domov v Tardoši, XVI. obvode Budapešti (Cinkote) a Baňačke, Vágašshej Hute a Šárišápe, ktorí ich budú môcť využiť na prezentovanie miestnych krojov. Vzápätí informoval, že v tomto roku bude aj regionálny seminár muzeálnej pedagogiky, tentokrát v Malom Kereši. Finančnú podporu tohto roku dostali, resp. dostanú obce Medeš, Gerendáš a Veľký Bánhedeš. Ako povedal J. Ando dbali o to, aby v tomto roku podporovali tie domy, ktoré boli nanovo kúpené, resp. na ich rekonštrukciu. Okrem tohto podporovali vo väčšej miere vytvorenie inventáru v Sudiciach. Päťtisíc kusov leporela vyrobia tohto roku pre Orosláň. Svoj príhovor uzavrel krátkym kvízom, v ktorom odzneli otázky týkajúce sa prezentovaných prednášok. Prvá správna odpoveď na jednotlivé otázky bola ohodnotená tričkom s logom spoločnosti Legatum.

Účastníci konferencie po obede nenavštívili miestnu historickú zbierku, ani kostol či iné pamätihodnosti, ale mali možnosť sa zúčastniť na VI. Kapustníkovom festivale.

(ef)