luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Uchopiť nedotknuteľné

NarZoz14Unes-01

Pred 14. ročníkom Celoštátnej konferencie vedúcich slovenských národopisných zbierok

Vlani uplynulo desať rokov odvtedy, ako vznikol Dohovor UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (17. október 2003, Paríž). Riaditeľstvo nehmotného kultúrneho dedičstva v Maďarsku odo dňa výročia pripomína po celej krajine na rôznych podujatiach, aké je dôležité, aby sa tradícia stala súčasťou každodenného života človeka.

Konferencia na Budapeštianskej vysokej škole komunikácie začiatkom februára tohto roka hľadala možnosti, ako zaradiť dedičstvá, ktoré sú zapísané do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Maďarska (skr. Národný zoznam), medzi turistické atrakcie a sprístupniť ich širokej verejnosti bez toho, žeby nastal zlom v praxi uchovávania.

NarZoz14Unes-02

V Etnografickom múzeu v Budapešti otvorili 16. apríla putovnú výstavu s názvom Uchopiť nedotknuteľné (Capturing the Intangible), cieľom ktorej je predstaviť návštevníkom cez rôzne artefakty - doplnené fotografiami a textami - dedičstvá Národného zoznamu, na ktorom figuruje aj turíčne ozdobovanie kostola slovenských evanjelikov v Mende.

Výstava pomôže pochopiť, čo znamená rôznorodosť kultúry, identita, dialóg, komunita a vlastné dedičstvo. Za uplynulé roky sme niekoľkokrát zdôraznili aj na slovenských fórach, že je dôležité, aby si naše komunity uvedomili, aké poklady, vedomosti si uchovávajú v praxi. Pomocou úžasných nápadov autorov expozície výstava poskytuje pre mladú generáciu nezabudnuteľný zážitok tým, ako priblíži jednotlivé zvyky životného cyklu. Názorné ukážky presvedčia návštevníka o tom, že zvyky dokážu vytvoriť silnú komunitu a zároveň posilniť ich identitu. Návštevník si môže počas prehliadky obliecť kroje tzv. Maťóovcov, huňu Šokacov, môže vyfarbiť nástennú maľbu z Kaloče, poskladať drevený kyjak a cez lupu si pozrieť artefakty, ktoré sú potrebné na uchovávanie nehmotného dedičstva daného spoločenstva.

NarZoz14Unes-03

Počas prehliadky výstavy sa postupne vynárajú otázky: Čo nás priťahuje k tomu, aby sme sa stali členmi danej komunity? Prečo je dobré byť účastníkom uchovávania tradície? Má každý dedičstvo, ktoré sa dá tradovať, odovzdať nastupujúcej generácii?

Výstava je otvorená do 29. júna 2014.

Katarína Király PhD., etnologička