luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Na fašiangovom plese pilíšskych Slovákov

Pil15Bal-01

Obecná a Slovenská samospráva v Senváclave, združenie a regionálne kultúrne stredisko usporiadali 24. januára už 17. ples pilíšskych Slovákov.

V športovej hale v Budakalászi sa zhromaždili obyvatelia z 15 slovenských obcí z okolia PIlíša, ktorí sa zvítali so svojimi známymi z bližších i vzdialenejších obcí. Pri vchode ich hosťujúci Senváclavčania vítali malinovicou a domácimi pagáčikmi.

Prítomných najprv privítal starosta Senváclavu Attila Tóth, ktorý na túto príležitosť požiadal o pomoc po slovensky hovoriacich a privítacie slová povedal aj v slovenčine. Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková hovorila o tom, že práve Pilíšania boli prví, ktorých v auguste navštívila ako čerstvá vedúca volebnej listiny Únie slovenských organizácií a Zväzu Slovákov v Maďarsku, a teraz práve pilíšsky ples je prvý v tejto sezóne, kde zavíta medzi Slovákov. Poďakovala sa za aktívnu účasť vo volebnom procese a vyjadrila nádej, že po zložitom volebnom období nadišiel čas, aby sme mohli pokojne pracovať. Predseda slovenského zboru v Senváclave Rudolf Fraňo vyslovil svoje želanie, aby sa všetci cítili príjemne na plese, lebo vytvorili podmienky na dobrú zábavu: zabezpečili výbornú hudbu a dosť miesta na tancovanie. Predsedníčka ZRKSP Marta Demjénová zas pripomenula, že je to už 17. ples pilíšskych Slovákov, a na každom prevládala dobrá nálada. Moderátorka večera Monika Szabová dodala, že prvý ples zorganizovala Mária Nagyová a zúčastnili sa na ňom ľudia zo Šarišápu, Kestúca a Čívu, a o rok na to po založení združenia sa vytvorila novodobá tradícia usporiadania spoločných pilíšskych slovenských bálov. Zároveň uviedla aj malých tanečníkov, ktorí prišli ukázať svoje tanečné schopnosti z Kerepešu.

Pil15Bal-02

Kultúrny program skončil vystúpením pávieho krúžku hostiteľskej obce, ku ktorému sa pridali počas poslednej skladby – pilíšskej hymne – aj ostatní speváci a nespeváci a spoločne zaspievali v oboch jazykoch túto krásnu hymnickú pieseň.

Do tanca pilíšskym Slovákom a ich priaznivcom hrala kapela Die Spatzen z Pilisvörösváru, ale jej „švábsky“ názov nech nikoho neodradí. Medzi členmi kapely sú aj Slováci z Čívu a z okolia, ktorí na odplatu za nemecké polky naučili svojich spolukapelníkov krásne slovenské piesne, na ktoré si zatancovali hostia tohoročného pilíšskeho slovenského plesu.

(ef)

Foto: autorka