luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Dunaeďház - Pamätné ľudové domy sú výkladom obce

Dunaeďház Pamätné ľudové domy sú výkladom obce

 

  

 

Tradičná, v poradí deviata konferencia vedúcich slovenských pamätných ľudových domov, ktorú zorganizovala Verejnoprospešná spoločnosť služieb a zužitkovania nehnuteľností Legatum, sa konala 18. apríla v Kultúrnom dome v Dunaeďháze. Účastníci konferencie sa zamýšľali nad tým, že národnostné domy sú výkladmi obcí.

 

Konferencia vedúcich národopisných domov

V Dunaeďháze sa zišli vedúci národopisných domov zo všetkých Slovákmi obývaných regiónov Maďarska, aby si na tradičnej konferencii vymenili názory s kolegami a dozvedeli sa aktuálne informácie z ich odboru. Prítomných najprv pozdravil riaditeľ spoločnosti Legatum Juraj Ando, ktorý predstavil vzácnych hostí. Vedúcim oblastných domov sa najprv prihovoril zástupca generálnej riaditeľky Riaditeľstva pre národné a etnické menšiny Úradu predsedu vlády Anton Paulik, ktorý konštatoval, že je hrdý na Legatum za koordinovanie činnosti slovenských pamätných ľudových domov a za jeho publikácie. Ako historik je toho názoru, že „teraz, keď naša národnosť už prakticky stráca svoj jazyk, čo vidieť aj na ulici,“ je načase, aby sme zoskupili hmotnú kultúru a ukázali ju potomkom niekdajších usadlíkov, aby videli, aké hodnoty vytvorili a zachovali ich predkovia. Hovoril o svojej nedávnej návšteve matranskej slovenskej osady, kde už nepočul na ulici slovenské slovo. „Treba povedať, že tá časť hmotnej kultúry, ktorú ešte možno pozbierať, sa neveľmi líši od kultúrneho bohatstva väčšiny či okolitých národov. Predsa však má niektoré zvláštnosti, pre ktoré sa oplatí tieto pamiatky pozbierať a ukázať verejnosti,“ povedal.

 

  

 

Konferenciu otvoril predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSS) Ján Fuzik. Konštatoval, že sme sa dostali do štádia straty jazyka, či odbornejšie zmeny jazyka. Spomenul svoju nedávnu návštevu Hollóházy, kde sa zúčastnil na stretnutí starostov slovenských a maďarských prihraničných osád, ktoré si založili združenie a vytýčili si viacero spoločných cieľov v oblasti hospodárstva a cestovného ruchu. Na konferencii vedúcich národopisných domov by sa malo hovoriť tiež o možnostiach prilákať do týchto domov čo najväčší počet turistov. Ako prínos označil, že za posledné roky sa našli odborníci, ktorí sa postavili na čelo týchto domov a svoju prácu vykonávajú v prospech Slovákov. Zároveň informoval o tom, že tento rok by mala vyjsť reprezentatívna publikácia o slovenských národopisných domoch (je ich 58). Pripravuje ju spoločnosť Legatum, ktorá sa nedávno stala spoločnosťou s ručením obmedzeným. Predseda CSS poprial účastníkom konferencie úspešné rokovanie.

Hostiteľskú obec predstavil jej starosta, predseda Slovenskej samosprávy v Dunaeďháze Tomáš Nagy, ktorý hovoril o minulosti a o súčasnosti tejto malebnej báčsko-kiškunskej osady na brehu Dunaja. Záverom premietol účastníkom konferencie malý videofilm o slovenských putách dediny, ktoré spracovala absolventka Komunikačného ústavu Jánosa Dériho na Vysokej škole v Dunaújvárosi Livia Bauerová.

 

  

 

Po tomto úvode vystúpil s prvou prednáškou riaditeľ Múzea dediny v Sóstó, etnograf a muzeológ István Pál, ktorý priblížil najdôležitejšie úlohy prevádzkovateľov pamätných domov. Zdôraznil dôležitosť vymedzenia názvu domu. Viacerí prevádzkovatelia robia chybu v tom, že nepoznajú rozdiel medzi pamätným (národopisným) domom a zbierkou miestnej histórie. Podľa I. Pála zbierka miestnej histórie sa zaoberá všetkými hmotnými i nehmotnými hodnotami danej usadlosti, kým pamätný (národopisný) dom je obytný dom, zachovaný v pôvodnom stave spred 100-150 rokov.

Inžinier ochrany prostredia a kultúrny antropológ Gustáv Boldog hovoril o vonkajšom vzhľade pamätných domov a ich okolia. Ako povedal, pri budovaní zbierok treba dbať aj na to, aby - ak v okolí nie sú vysadené stromy a kríky - upravil terén tak, aby pôsobil autenticky. „Zimozeleň napríklad nie je typická pre sedliacke stavby,“ povedal. Hovoril aj o tom, že treba stanoviť funkciu domu. Ak tam totiž prebiehajú spoločenské podujatia, treba pripraviť miesta na sedenie, stoly a pod., avšak tie nepatria k stálemu zariadeniu domu a pod. Zdôraznil, že k estetickému vzhľadu dvora patrí aj umiestnenie autentických predmetov na dvore.

Úradujúci predseda Zväzu oblastných domov v Maďarsku Peter Szablyár hovoril o možnostiach uchádzania sa o podporu zo súbehov. Ako povedal, predtým, ako vypracujú projekt, treba vedieť presné údaje o pamätnom dome. Sú to napríklad kapacita múzea či pozoruhodnosti v blízkom okolí. Toto rozšíri možnosti uchádzania sa o granty. P. Szablyár informoval o štyroch dôležitejších súbehoch - o súbehu maďarskej spoločnosti cestovného ruchu, dvoch konkurzoch Ministerstva školstva MR a grantoch ministerstva pôdohospodárstva.

 

  

 

Po poučných prednáškach účastníkov konferencie čakala prehliadka hostiteľskej obce. Navštívili miestny slovenský oblastný dom, kde ich čakali členky miestneho klubu dôchodcov s miestnym červeným vínom a starosta obce ochotne odpovedal na ich otázky. Potom si spoločne pozreli miestny evanjelický kostol, o ktorom im porozprával miestny farár János Bácsi. Okrem iného sa dozvedeli, že vyše tristoročný chrám v 18. a začiatkom 19. storočia navštevovali aj slovenskí veriaci z Malého Kereša, Apoštagu a Mišky.

Na obed pripravili organizátori miestne špeciality a tak účastníci konferencie mohli ochutnať polievku Eďházska čipetka, čo je mäsová polievka s paprikou, cibuľou a trhancami a po internacionálnom hlavnom chode paprikovníke, teda chlebové cesto natreté opaprikovanou masťou.

(ef)