luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Naše gazdinky s prvou dámou SR

 

Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti usporiadali v rezidencii veľvyslanectva stretnutie žien slovenskej národnosti Slovenská gazdinka - alebo stretnutie Sloveniek so Slovenkou, spojené s výstavou tradičných koláčov.

Na tohoročné podujatie pozvali organizátori predovšetkým aktivistky v kultúrnej oblasti a učiteľky, keďže neformálne diskusné fórum bolo zamerané na tému Kultúrne dedičstvo - prameň našej národnej hrdosti.

Stretnutie, ktoré sa konalo 21. apríla, poctili svojou účasťou manželka prezidenta Slovenskej republiky Silvia Gašparovičovápredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák. Vzácnych hostí privítal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Maďarsku Peter Weiss. - Sme veľmi radi, že ste si znovu našli čas a zavítali ste medzi krajanov a že slovenské ženy z Maďarska budú mať príležitosť porozprávať sa s vami o svojich radostiach a ťažkostiach. Samozrejme, všetci sme radi, že sa opäť budeme môcť presvedčiť o tom, aké tradičné slovenské jedlá, najmä koláčiky, sa ešte zachovali medzi našimi krajanmi v Maďarsku, - povedal Peter Weiss. Predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková tiež vyslovila radosť z toho, že sa znova podarilo uskutočniť toto podujatie. - Minulý rok a tento rok priniesol mnoho zmien, neistôt a obáv v živote Slovákov v Maďarsku. V tomto svete je vždy treba nájsť istoty. Vieme, že toto je také podujatie, na ktoré vždy ochotne a s úprimným záujmom o nás prichádza prvá dáma Slovenskej republiky pani Silvia Gašparovičová, my prichádzame na veľvyslanectvo ako domov a sme veľmi radi, že máme Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý je tiež naša istota a opora, keď prežívame starosti a radosti. Prišli medzi nás riaditeľky škôl, novinárky, veľa učiteliek a jednoduchých obetavých žien, ale v jednom sme si všetci rovnakí. Spája nás nielen to, že sme Slováci, ale aj to, že sme hrdí na to, že sme Slováci a cítime, že chceme byť Slováci, - povedala pani predsedníčka a odovzdala vzácnym hosťom najnovšiu publikáciu Organizácie komlóšskych Slovákov Ozdobná kultúra komlóšskych Slovákov a hodinky z keramiky.

 

Po vrúcnom zvítaní sa a po príhovoroch prvá dáma Slovenskej republiky podarovala predsedníčke ZSM publikáciu o najnovšej výstave Národnej galérie a pán veľvyslanec jej daroval keramickú ozdobu na stenu. - Chcem poďakovať všetkým vám, milé krajanky a krajania, ktorí sem každý rok prichádzate. O tom, že k vám chodím veľmi rada, svedčí skutočnosť, že som tu už siedmy raz, - povedala pani Gašparovičová a poďakovala pánovi veľvyslancovi za zabezpečenie priestorov, za pohostenie a Ruženke Egyedovej Baránekovej za to, že sa tak usilovne stará o Slovákov v Maďarsku. - Veľmi sa teším, že tu môžem byť dnes s vami. Na tejto akcii som po prvýkrát, ale veľa som už o nej počul. Ako tu odznelo, je obdobie veľkých neistôt. Táto doba si vyžaduje silné osobnosti, ľudí, ktorí majú stále ešte vo svojom vnútri, vo svojom srdci národnú hrdosť. Budeme mať dnes možnosť zhovárať sa o tom, že národná hrdosť je prameňom kultúrneho dedičstva a dá sa to povedať aj naopak, kultúrne dedičstvo je prameňom národnej hrdosti. Pevne verím, že my si tú národnú hrdosť zachováme naďalej a úrad sa snaží byť pri vašich aktivitách nápomocný, - povedal Milan Vetrák a odovzdal Silvii Gašparovičovej, Ruženke Egyedovej Baránekovej a Petrovi Weissovi pamätnú medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Po privítacích slovách si prítomní mohli pozrieť bohato prestretý stôl so súťažnými vzorkami a povzbudiť porotu na čele s pánom veľvyslancom do sladkej, ale náročnej práce. Slovenské gazdinky sa zatiaľ presunuli do salónika, kde ich v rámci kultúrneho bloku zabávali mandolínová kapela Tremolo zo Slovenského Komlóša pod vedením Pavla KaraszaDetská heligonkárska skupina z Hrušova. Potom si v neformálnej diskusii s manželkou prezidenta SR a predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vymieňali názory o situácii našich slovenských škôl a o našej kultúre. Zhodli sa v tom, že treba pokračovať v doterajších snahách zefektívňovania výučby napr. formou organizovania osvedčených pobytov v škole v prírode na Slovensku, zabezpečovania názorných pomôcok zo SR, ale odznel aj návrh za pomoci hosťujúcich učiteľov zintenzívniť slovenskú komunikáciu v materských školách.

Po diskusii sa účastníci stretnutia presunuli do miestnosti, kde ich čakal obrovský hojne prestretý stôl s domácimi zákuskami, koláčmi a slaným pečivom. Tu predseda poroty za pomoci tajomníčky ZSM Moniky Szabovej vyhlásili výsledky. V kategórii sladkých koláčov na prvom mieste skončila so syrovníkmi Mária Štullerová, druhé miesto za koláč Čierna ruža obsadila Katarína Gerhardová a tretie miesto za tvarohové trubičky získala Valéria Petőfiová. V kategórii slaných koláčov triumfovali kapustníky Gizely Molnárovej, za druhé najlepšie vyhlásila porota kapustové tašky Judity Šomodiovej a za tretie pagáče s medvedím cesnakom Vilmy Kopáčiovej.

 

Zvláštne ceny udelila porota pozostávajúca z mužov predovšetkým za estetický dojem, umeleckú hodnotu. Prvú cenu získala Andrea Kertészfiová za tortu s bábikou, druhú cenu si odniesla Alžbeta Monoštoriová za pirohy a tretiu cenu vyhrala šachová torta Kataríny Sivekovej. Nasledovali ceny ÚSŽZ. Na prvom mieste so sadlovými rohlíkmi skončila Katarína Vízváriová, na druhom mieste s ružičkovými šiškami Anna Tóthová, ktorej udelili aj tretie miesto za bábovku. V kategórii mimoriadne koláče prvú cenu dostal baranček z Hrušova, druhú cenu získali muffíny Silvie Vizíkovej a tretiu cenu tortičky Heleny Homogovej. V kategórii Cena veľvyslanectva prvú cenu dostali višňové koláče Moniky Szelényiovej, druhú tvarohovníky Zuzany Škrabákovej a tretiu trojfarebný zákusok Anny Tóthovej, ktorá získala celkovo tri ocenenia. Fánky (herouke) Márie Krčmériovej Ďurkovičovej vyhrali osobitnú cenu veľvyslanectva. V kategórii „chlapský koláč“ osobitnú cenu vyhrala pálenka zo zelených orechov Evy Dömeovej.

Po vyhlásení výsledkov sa prítomní mohli nielen kochať vo vystavených zákuskoch, ale ich aj ochutnať. Slovenská gazdinka - alebo stretnutie Sloveniek so Slovenkou - skončilo vo veselej nálade pri hrušovskej a komlóšskej hudbe a pri priateľských rozhovoroch.

Andrea Szabová Mataiszová