luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

A Ľudové noviny szerkesztősége tevékenységének irányelvei

A Ľudové noviny szerkesztősége tevékenységének irányelvei
Az 1993. évi LXXVII. számú, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény 37 paragrafusa értelmében a Ľudové noviny tulajdonosa az Országos Szlovák Önkormányzat (OSZÖ). A Ľudové noviny szerkesztősége munkáját a következő irányelvek alapján fejti ki:

A Ľudové noviny hozzájárul a magyarországi szlovákok létének megmaradásához, gyarapításához, valamint a szlovák nyelv, nemzetiségi kultúránk és nem utolsó sorban nemzetiségünk tagjai identitásának megőrzéséhez és fejlesztéséhez; feladata elsősorban a nemzetiségi önismeret erősítése és elmélyítése.
A szerkesztőség tevékenységét függetlenül, a Magyar Köztársaság Alkotmánya értelmében fejti ki. A mindennapi gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a hatályos jogi előírásokkal összhangban semmilyen külső tényezőnek nincs joga közvetetten irányítani, a szerkesztőség mindennapi munkáját. Mivel a lap „a magyarországi szlovákok hetilapja”, minden hazai szlovákhoz, egész nemzetiségünkhöz szól. Ezen elv alapján hetilapunk nyílt fóruma minden szlovák kisebbségi önkormányzatnak és társadalmi (civil) szervezetnek, amelyek szívükön viselik nemzetiségünk sorsát; az igazsághoz híven propagálja tevékenységüket és objektíven (pártatlanul) tájékoztat minden kezdeményezésről, amely a magyarországi szlovákok javát szolgálja.
A Ľudové noviny egyik legfontosabb célja nemzetiségünk autentikus (nem csak formális vagy deklaratív) egységének erősítése a magyarországi szlovákok nemzetiségi jogainak érvényesítése. A szerkesztőség abból az elvből indul ki, hogy minden szlovák kisebbségi önkormányzat és szervezet legitim, tevékenységét nemzetiségünk érdekében fejti ki. A szerkesztőség munkatársainak felül kell emelkedniük az esetleges „vitákon”, amelyek nemzetiségünk szervezeti életében előfordulhatnak, és maximálisan érvényesíteniük kell az újságírói objektivitást.
Hetilapunk helyet biztosít mindenkinek, aki tenni kíván nemcsak nemzetiségi, hanem emberi problémáink megoldásáért és hajlandó elismerni mások jogát az – esetleges eltérő – vélemény kinyilvánítására is. A Ľudové noviny szerkesztőségében nem érvényesülhet a cenzúra semmilyen vállfaja és azon a véleményen van, hogy a megjelent írások elsősorban a szerzők véleményét tükrözik, amellyel a szerkesztőség egyetérthet, de nem köteles egyetérteni. Mindamellett a szerkesztőség gyakorlatában, nem adhat teret olyan anyagoknak ill. cikkeknek, melyek megszegik az alapvető emberi jogokat és az újságírói etika alapszabályait, továbbá a sajtóval kapcsolatos jogi normákat, valamint alaptalanul kritizálnak, megtámadnak vagy becsmérelnek személyeket ill. kollektívákat, szervezeteket vagy választott testületeket. Az említett módszerek ugyanis nemcsak az etikai és jogi normákkal ellentétesek, hanem a magyarországi szlovákok érdekeivel is szembeállnak, nemzetiségünk soraiban viszályokat szíthatnak, és szlovákjainkat megingathatják identitásukban.
A Ľudové noviny szerkesztői kötelesek valósághű képet adni a hazai szlovák nemzetiség helyzetéről és életéről. A szerkesztőségi kollektíva mindamellett nem engedheti meg magának azt, hogy csak „leírjon”, hanem állást kell foglalnia elsősorban a komoly nemzetiségi valamint bel- és időnként külpolitikai kérdésekben, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak nemzetiségi létünkhöz. A szerkesztőség feladata tehát nemcsak tudósítani, hanem elemezni, keresni az összefüggéseket, és figyelemfelkeltő módon megszólítani az állandó és a potenciális olvasókat, minőségi munkával fejleszteni a lapunk iránti érdeklődők létszámát, szólni minden korosztályhoz, az igazságnak megfelelően és szakmailag felkészülten; hogy valóban tükörképe lehessen a magyarországi szlovákok életének.