luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Výstava I. Fuhla v Budapešti

Výstava Imricha Fuhla v Budapešti

Výstavu digitálnych fotografií šéfredaktora Ľudových novín Imricha Fuhla pripravila Slovenská samospráva V. obvodu Budapešti. Na vernisáž do Osvetového centra Aranytíz prišli nielen predstavitelia slovenských občianskych organizácií a obvodných samospráv, ale aj súkromné osoby, mnohí priatelia a známi I. Fuhla.

 

            

 

Dojímavý program začal vystúpením Speváckeho zboru Ozvena, ktorý privítal prítomných prekrásnymi melódiami. Ako vo svojom privítacom prejave povedala predsedníčka Slovenskej samosprávy V. obvodu Karola Klauszová, I. Fuhl sa so svojou digitálnou tvorbou predstavil na vidieku už viackrát, ale toto je jeho prvá výstava v hlavnom meste. „Som si istá v tom, že tieto prekvapujúco novým spôsobom spracované tradičné témy nášho národnostného života sa vás dotknú a tak zaručia ozajstný umelecký zážitok,“ dokončila svoj prejav pani predsedníčka.

Výstavu otvoril predseda Výboru pre kultúru, ľudské práva a menšiny Samosprávy V. obvodu Budapešti Imre Palotás a predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSS) Ján Fuzik. I. Palotás hovoril o novom spôsobe videnia I. Fuhla. Ako vyzdvihol, náš Pilíšan, rodák z Mlynkov zachytáva od najjednoduchších momentov života až po momenty, ktoré pôsobia ako časti malieb. I. Palotás sa poďakoval slovenskej samospráve za usporiadanie výstavy a osvetovému centru za poskytnutie priestorov.

Predseda CSS pripomenul, I. Fuhl je dôkladný človek, veď prípravou príležitostnej brožúrky sa pričinil o to, aby sa prihovoriaci nemuseli príliš dlho zmieňovať o jeho doterajšom živote a tvorbe. Pre zaujímavosť pripomenul, že ich životná dráha má viacero styčných bodov: obidvaja pochádzajú spod Pilíša, študovali v budapeštianskej slovenskej škole, ba mali aj tú istú triednu profesorku, obidvaja potom študovali v Bratislave žurnalistiku, ba I. Fuhl zdedil aj jeho písací stôl v redakcii týždenníka Slovákov v Maďarsku, kde v súčasnosti pôsobí ako šéfredaktor. Teraz, ako Ján Fuzik povedal, vzdáva hold svojmu priateľovi ako nadanému básnikovi a fotografovi. „Mne sa najviac páči, že zachytáva aj bizarné chvíle života. Je to preňho príznačné: akoby zažmurkal na nás, keď fotí dievča v kroji s mobilným telefónom alebo na Námestí hrdinov archanjela Gabriela s prikázaným smerom jazdy smerom do neba,“ priznal sa predseda CSS.

Nakoniec vám ešte aj uverím, že som nejakým umeleckým fotografom,“ začal svoj krátky prejav Imrich Fuhl, ktorý sa nielen poďakoval organizátorom, ale vyslovil aj svoje potešenie z toho, že o jeho výstavu prejavilo záujem početné publikum. Na záver pripomenul, že mnohým návštevníkom chýbajúce (inak nejestvujúce) podpisy pod obrázkami každému záujemcovi rád povie.

         


Po otváracích prejavoch sa K. Klauszová poďakovala riaditeľke Osvetového centra Aranytíz Rite Újfalusiovej za možnosť usporiadať výstavy. Potom sa už účastníci vernisáže dali do prezerania vystavených fotografií. Organizátori sa postarali i o to, aby sa videli aj budapeštianski záujemci. V rámci výstavy pripravili aj jedno tablo zo života budapeštianskych Slovákov, pričom autorkou týchto záberov je zväčša Ildika Klauszová Fúziková. Výstava v Osvetovom centre Aranytíz (V. obvod Budapešti, Ul. Jánosa Aranya č. 10) bude prístupná do konca októbra.
Foto: Eva Patayová Fábiánová

(ef)