luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Rozdúchané plamene - Nad novou zbierkou A. Kormoša

Rozdúchané plamene

Nad novou zbierkou A. Kormoša

Láska, dobro a pravda nie sú len krásne slová, ale predovšetkým skutočnosti, ktoré hýbu svetom, ľuďmi a dejinami. Hýbu aj najnovšou zbierkou veršov Alexandra Kormoša Rozdúchať stlmený plameň - Szítsuk a lefojtott lángot s podtitulom Sonety.

Už jej názov naznačuje, že dobrých úmyslov a úsilia v tomto ohľade nikdy nie je dosť, ba často sa stáva pravý opak a preto je treba vždy znovu a znovu obnovovať a zlepšovať to - povedané Hviezdoslavovými slovami - „čo mrcha svet v nás skvári, zmorí.”

A. Kormoš sa aj tentoraz vydáva po svojich stopách, ktoré zanechal najmä v Polyfónii a Ohnivej kytici a utvrdzuje sa vo svojom doterajšom a trvalom ľudskom a básnickom kréde. Vo svojej zbierke nám predkladá ďalšie varianty na svoju permanentnú tému: vytrvalé hľadanie pravdy v konfrontácii síl dobra a zla. Osobitne akcentuje etické postoje, apeluje na zodpovednosť za vlastné činy.

Pevným bodom v tomto hľadačstve je imperatív lásky, „Človek je vlastne čarovná dvojica”, ktorá má však i v tomto prípade mnohé podoby. Majákmi na tejto ceste ostávajú tí najbližší a najdrahší - v prvom rade matka ako darkyňa života a jazyka.

Už vo svojej zbierke ľudových piesní „F santofském Pilíši” autor venoval niektoré svoje verše (väčšinu ktorých nachádzame i v recenzovanej knižke) konkrétnym osobám a kolektívom. Tak básňou Jazyk venuje zbierku matke, ktorej vďačí za najväčší poklad: materinský jazyk. Básňou Topoľ vyjadruje vďaku pilíšskym Slovákom, vápenárom, jedným z ktorých bol aj autorov nebohý otec. Básňou Blízki ste mi venoval spomenutú zbierku Slovákom v Maďarsku a básňou Polyfónia ju dedikoval Slovákom na celom svete.

Ako to vyplýva aj z titulu, Kormoš sa dobre cíti nielen vo svojej materčine, ale rozdúchava svoj plameň aj v maďarčine. Takmer dvadsiatimi básňami v tomto jazyku zároveň podáva svedectvo o svojej tvorivej dvojjazyčnosti. Dôkazom toho je aj posledná časť knižky, obsahujúca preklady niektorých slovenských básnikov do maďarčiny ako aj preklady veršov dvoch maďarských básnikov do slovenčiny. Zdá sa teda, že Kormoš rozvíja svoju polyfónnosť aj v tomto smere.

Zbierku vydali Celoštátna slovenská samospráva a Združenie slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku, vydanie podporili verejná nadácia Pre národné a etnické menšiny v Maďarsku a Ministerstvo národného kultúrneho dedičstva MR. Zodpovedným redaktorom publikácie je Imrich Fuhl.

(kni)