luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Obecné múzeum už aj v Agárde

Obecné múzeum už aj v Agárde

Milej slávnosti sa dočkali obyvatelia novohradskej obce Agárd (Ősagárd) začiatkom októbra, keď tu odovzdali obecné múzeum. Na slávnostnú chvíľu sa vopred pripravili: väčšina si obliekla ľudový kroj, aby aj takto vzdala hold svojím predkom a zašlým časom.

 

     

 

Ako prvý sa prítomným prihovoril starosta obce András Agárdi, ktorý najprv pozdravil prítomných hostí - domácich, i tých, ktorí prišli zo vzdialených končín krajiny. „Súčasnosť sa zrodila z minulosti, dnešný deň zo včerajšieho,“ pokračoval starosta. Zmienil sa o tom, že pomenovanie osady je podľa dobových dokumentov odvodené z toho, že uhorskí králi na území dnešného Agárdu chovali chrty. Slovenskí evanjelici sa tu usadili po odchode Turkov, prišli z Gemerskej Hontianskej župy. Ako povedal, ten, kto pozná svoje okolie, svoju minulosť, vie lepšie bojovať, ako ten, ktorý ich nepozná. Preto vyslovil presvedčenie, podľa ktorého najdôležitejšie je poznať svoje okolie, k čomu môže prispievať aj obecné múzeum. „Snažili sme sa zachrániť čím viac pamiatok, dokumentujúcich minulosť Agárdu a jeho obyvateľov, a vystaviť ich v múzeu, kde budú dostupné všetkým záujemcom.“ Medzi zrodením myšlienky a jej realizovaní uplynul iba rok, čo tiež svedčí o silnej súdržnosti Agárdčanov, ktorí ponúkli nielen starodávne náradie, ale aj nábytok a najmä svoje pracovité ruky pri zriaďovaní múzea. Veľmi aktívne boli vedúca miestnej materskej školy pani Vidovská a rodina pani Beťárskej, ktorá jej pomáhala pri práci. Im sa starosta obce zvlášť poďakoval, ako aj predošlému vedeniu obce a duchovným pastierom.

 

        

 

Po starostovi sa ujal slova parlamentný poslanec tohto regiónu Mihály Balla, ktorý vo svojom prejave hovoril o tom, že závidí Agárdčanom ich súdržnosť a oduševnenosť. „Obecné múzeum možno niekto vníma len ako budovu, pre iných môže byť iba hromadou vystavených materiálov, ale pre obyvateľov tejto osady znamená minulosť. Nachádza sa tu tá spoločná minulosť, ktorá spája tunajších obyvateľov. Najdôležitejšie je, že keď mládež vkročí do tejto budovy, pocíti, čo znamená byť Agárdčanom,“ povedal parlamentný poslanec. Vyzdvihol, že deti si takto uvedomia aj to, že sú Slováci žijúci v Maďarsku, budú vedieť, v akých krojoch chodili ich predkovia, ako aj to, aké predmety používali. Preto nazval návštevu obecného múzea hodinou histórie. Na konci svojho prejavu poprial všetkým prítomným, aby aj v budúcnosti vedeli spolupracovať tak, ako to robili pri budovaní múzea.

Podujatia sa zúčastnil aj predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy Ján Fuzik, ktorý sa vo svojom slávnostnom prejave zameral na to, že Slováci majú spomedzi všetkých národností v Maďarsku najviac miestnych národopisných domov, akým je aj toto obecné múzeum. „Myslím si, že aj ono bude svedčiť o pracovitom živote našich predkov,“ povedal predseda CSS.

Po privítacích slovách nasledoval krátky program miestnych žiakov, po ktorom sa vydal na cestu dedinou oberačkový sprievod.
Vyznamenanie Za Agárd

V rámci nedávneho slávnostného otvorenia Obecného múzea v Agárde odovzdali aj vyznamenanie Za Agárd. Túto cenu udeľujú takým obyvateľom obce, ktorí urobili niečo pre Agárdčanov, za zachovanie kultúry. Tohto roku odovzdal starosta obce Ondrej Agárdi medailu a pamätnú listinu vedúcej miestnych folklórnych skupín a iniciátorke vytvorenia obecného múzea Agneši Vidovskej. Vedúca materskej školy vo svojom príhovore s hlbokým dojatím pripomenula, že počas prípravy exponátov veľa čerpala z monografie o Novohradskej župe, z ktorej sa dozvedela, že počas rokov zmizlo z „mapy“ viacero osád, ale Agárd ostal, čo svedčí o húževnatosti a vytrvalosti tamojších obyvateľov. O tomto chce podávať svedectvo aj ich múzeum. Vo svojom príhovore sa nezabudla poďakovať obyvateľom obce, ktorí neúnavne pomáhali pri vytváraní zbierky a ktorí nezištne ponúkali úžitkové predmety svojich predkov. Pani Vidovská pri slávnostnom odovzdaní múzea uviedla i mená tých občanov, ktorí sa dajakou formou pričinili o založenie Obecného múzea v Agárde.

Foto: Imrich Fuhl

(e-f)