luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Spoznajme našich najlepších - Štipendisti Nadácie pre nadaných (2)

Z iniciatívy Slovenského pedagogického metodického centra sa zrodil program Celoštátnej slovenskej samosprávy pre nadané deti. Jeho cieľom je podporovať žiakov, ktorí sa popri svedomitom štúdiu snažia zdokonaliť sa v slovenčine a v znalosti slovenskej kultúry, ktorí sa aktívne zúčastňujú na súťažiach pre základné školy, na kultúrnych a spoločenských podujatiach Slovákov v Maďarsku a chceli by pokračovať v štúdiu na slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe alebo v Budapešti.

Nadácia pre nadaných podporuje aj pedagógov, ktorí sa popri svojich pracovných povinnostiach venujú žiakom a vedú ich k realizácii uvedených cieľov. Účastníci programu však nemôžu sedieť na vavrínoch: plnia požiadavky stanovené nadáciou. Tak napríklad zostavujú projektové práce, zúčastňujú sa na rôznych súťažiach, teda cieľavedome si rozširujú znalosti slovenského jazyka a vedomosti o slovenských reáliách. V našom týždenníku uverejňujeme životopisy štipendistov, tak ako ich priložili k žiadosti zaslanej Nadácii pre nadaných.

Békešská Čaba

Volám sa Vanda Mučiová. Bývam v Békešskej Čabe, narodila som sa 1. októbra 1996. Môj otec sa volá Atila Muči. Má 39 rokov a je vodič kamióna. Moja mama sa volá Erika Buraiová. Má 38 rokov a je upratovačka v Múzeu Munkácsyho. Môj brat sa volá Atila a má 17 rokov, sestra Lili má 10 rokov. Chodí do 4. triedy Slovenskej základnej školy v Békešskej Čabe. Ja chodím do 7. triedy slovenskej školy a chcela by som sa stať zverolekárkou.

Rada čítam, počúvam hudbu, pozerám televízor, tancujem, surfujem na počítači a hrám sa so psom. Mám rada angličtinu, chémiu, biológiu a slovenskú konverzáciu. Chodím do hudobnej školy. Školu som reprezentovala na rôznych súťažiach a kultúrnych podujatiach. Chodila som tancovať a do krúžku, kde sme sa zaoberali textíliami. Bola som v Mojmírovciach, v Detvianskej Hute a v Osrblí v dramatickom tábore. Po končení ôsmej triedy by som chcela pokračovať o štúdiu na našom slovenskom gymnáziu.

Sarvaš

Volám sa Evelin Janečková, narodila som sa 3. apríla 1997 v Orošháze. Bývam v Čabačude s rodičmi v peknom rodinnom dome. Moja mamička, za slobodna Alžbeta Krajčová, pracuje v hydinárskych závodoch. Otecko sa volá Ján Janečko, je automechanik. Nemám brata ani sestru.

Som siedmačka, chodím do slovenskej základnej školy v Sarvaši. V škole mám veľa možností navštevovať záujmové krúžky. 5 rokov som chodila na ľudový tanec, rok na náboženstvo a na moderný tanec. Od šiestej triedy navštevujem spevokol a keramický krúžok. V spevokole sa učíme aj slovenské piesne. Všetky krúžky mám veľmi rada.

Moje obľúbené predmety sú: telesná výchova, slovenský jazyk a literatúra, chémia, kreslenie, spev a hudba. Rada riešim logické úlohy, preto sa od tretej triedy každoročne zúčastňujem na matematických súťažiach pomenovaných po Ilone Zrínyiovej. V piatej triede mi len málo chýbalo, aby som postúpila do župného kola.

Vo voľnom čase často sa bicyklujem s kamarátmi, alebo sa hráme spoločenské hry.

Rada chodím na výlety na Slovensko. Bola som v tábore v Ľubietovej, v biblickom tábore vo Svätom Jure pri Bratislave, vo Vysokých Tatrách a v dramatickom tábore v Osrblí. Tu som zistila, že sa ešte musím veľa učiť, aby som sa mohla dorozumieť so slovenskými kamarátmi a kamarátkami. Po skončení ôsmeho ročníka sa chcem naďalej zdokonaľovať v slovenčine, preto chcem študovať na slovenskom gymnáziu.