luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Spoznaj svoje korene 2012

HronecRusn-01 

Každý pedagóg vie, že najefektívnejšou metódou učenia sa slovenčiny je to, keď sa žiak dostane do slovenského prostredia, kde je nútený používať jazyk.

Tým, že sa rýchlo adaptuje, po niekoľkých dňoch si začne osvojovať a používať výrazové prostriedky väčšiny. Potvrdzujú to aj výpovede rodičov, totiž ich deti po príchode z tábora používali viac slovenských slov alebo slovných spojení ako zvyčajne a sebaistejšie sa prejavovali touto rečou. Pobyt v tábore však nie je užitočný len pre deti, ale aj pre učiteľov, ktorí si medzi sebou vymenia skúsenosti a poznatky a o. i. aj im prospieva slovenské prostredie.

VII. ročník školy v prírode na Slovensku s názvom „Spoznaj svoje korene“ vznikol v spolupráci Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) a Slovenskej republiky. Prebiehal v prvé dva jesenné mesiace - v septembri a v októbri. Úspešní uchádzači boli aj teraz ubytovaní v malebnom prostredí Nízkych Tatier, presnejšie v Rekreačnom stredisku Poniklec neďaleko Hronca. V tomto roku sa na projekte zúčastnilo vyše dvesto žiakov a okolo dvadsať sprevádzajúcich pedagógov zo sedemnástich národnostných základných škôl z celého Maďarska. Organizátori rozdelili účastníkov zo Slovenského Komlóša, Santova, Čívu, Dunaeďházy, Mlynkov, Kestúca, Veňarca, Čabačudu, Dabašu-Šáre, Békešskej Čaby, Luciny, Novej Huty, Budapešti, Héhalomu, Níže, Gerendáša a Ďurky do 4 turnusov. Posledný 5. turnus je určený pre stredo- a vysokoškolákov študujúcich slovenčinu v Maďarsku.

Deväťdňový tábor stojí pre jednu osobu približne 80 000 Ft, ale všetky náklady hradí nadácia ZSM z grantu vlády Slovenskej republiky. Organizátor sa snaží každý zvýšený cent účelovo využiť. Uvedená suma zahŕňa pobyt, výlety, vstupenky a v neposlednom rade stravu. Hlavná koordinátorka, organizátorka tábora, autorka projektu a predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková investovala nemalú čiastku aj do inovácie. S úmyslom zefektívniť prácu učiteliek a animátoriek zaobstarala nové tabule, fotoaparát, CD a DVD prehrávače, ba aj kameru. Najmilšou novinkou bola práve tá posledná, totiž každý deň pod dohľadom slovenských animátoriek Zuzky a Terky si deti pripravovali vtipné televízne vysielania, ktoré večer premietali v klubovni. Pod vedením učiteliek Anity Mendelovej, Ivety VajcíkovejEleny Kačaliakovej sa naučili vynikajúce ľudové i moderné slovenské pesničky a inscenácie, ktoré im v budúcnosti budú iste na úžitok. Animátorky sa zase starali o dobrú náladu, na poludnie pripravili zábavné športové súťaže a na večer pestré zamestnania či tance.

HronecRusn-02 

Aby sme ozrejmili, o aké zaujímavé programy išlo, stručne predstavíme 2. turnus, na ktorom sme sa zúčastnili spolu s Veňarcom, Dabašom-Šárou, Čabačudom, Kestúcom a Mlynkami. Po zoznamovacom večere animátorky vytvorili päť skupín, ktoré mali denno-denne viesť akýsi denník so zaujímavým názvom Cestovateľský pas. V tejto zostave aj súťažili a družstvo, ktoré počas deviatich dní pozbieralo najviac bodov, získalo odmenu. Veľkej obľube sa tešili aj zaujímavé ručné práce: príprava knižných záložiek z kukuričného šúpolia, maľovanie na kameň, príprava náramkov z prírodných materiálov a tvorba stromčeka šťastia a hojnosti. Víkendy zase patrili cestovaniu. Navštívili sme Vysoké Tatry, kde sme si pozreli Dlhý vodopád a Vodopády Studeného potoka, boli sme na Spišskom hrade, na Michalských hodoch v Pohronskej Polhore a aj v Bystrianskej jaskyni. Organizátori, okrem nezabudnuteľných zážitkov, každej škole darovali historickú mapu Slovenska a nástenný kalendár na rok 2013 s fotografiami prírodných krás Slovenska.

Možno, že zo spomenutých riadkov vycítiť prílišnú zaujatosť, ale tento ojedinelý, užitočný a široko-ďaleko žiadaný projekt naozaj vyhovie ušľachtilým cieľom, pre ktoré bol stvorený: zabezpečiť žiakom, aby sa zdokonalili v jazyku svojich predkov v slovenskom prostredí, prehĺbiť ich vzťah k slovenskému národu a spoznať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska. Tieto a mnoho ďalších nadmieru spĺňa. O tom svedčí aj nasledujúca krátka detská báseň o jednom dni v tábore, ktorú podnietila škola v prírode „Spoznaj svoje korene“: 

Ako sa nám žije v našom tábore

Na vedomosť sa dáva,
že Naša skupinka sa veľmi dobre správa!
Každé ráno ako ranné vtáča už o siedmej vstáva,
potom krátku rannú rozcvičku máva.
O ôsmej do jedálne vchádza
a do prasknutia napapá sa.
Na slovenských hodinách Anitky, Elenky a Ivetky sedáva,
po skončení si na obede pochutnáva.
S Terkou a Zuzkou na ihrisku hrá sa,
pred večerou sa slovensky učí aj rozpráva.
O štvrť na osem v klubovni sa stretáva,
kde sa každý zamestnáva.
„Po sprche do postele“ - vraví sa,
a nespí, až kým polnoc neodbíja!

Atila Rusnák

HronecRusn
HronecRusn
HronecRusn
HronecRusn
HronecRusn
HronecRusn
HronecRusn
HronecRusn
HronecRusn