luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Deň matiek v Novohrade

NovDenMat23-01

Slovenská národnostná samospráva obce Novohrad spolu s Priateľským spolkom Srdce Novohradu a Klubom pre zachovanie tradícií usporiadali 7. mája oslavu Dňa matiek.

V miestnom kultúrnom dome deti zo Základnej školy dr. Mihálya Hesza predviedli viac ako hodinový program. Žiaci nižšieho stupňa spievali, recitovali a tancovali. Prítomných privítala a podujatie moderovala predsedníčka miestnej Slovače Tünde Debreceniová Králiková. Po jej milých slovách nasledoval program 3. triedy, ktorý zostavila triedna učiteľka Mária Lukácsová Bőgérová. Nasledoval folklórny blok, v ktorom tancovali žiaci 1. a 2. ročníka. Choreografiu nacvičila Katarína Simonová. „Kroje boli ušité vďaka spolupráci novohradských obyvateľov a združení. Nápad Giny Villányiovej Máriássyovej sa tým stal skutočnosťou. Vynaložila veľa energie, aby pozbierala látku od miestnych patrónov a vyhľadala pomocníkov,” zneli lichotivé slová T. Debreceniovej Králikovej. Po folkórnych vystúpeniach matkám zarecitovali básne členovia Priateľského spolku Srdce Novohradu Maja Szlezáková, Olivér Szlezák, Zalán Povazsán a Hunor Kelemen. Na záver programu mamičky dostali od slovenskej samosprávy malý darček. Oslavu životodarkýň ukončil hodinový program speváčky Anikó Gregusovej. Na syntetizátore ju sprevádzal Gábor Dobrozenszky.

NovDenMat23-02

NovDenMat23-03

NovDenMat23-04

Celý záznam a ďalšie fotografie zo Dňa matiek nájdete na oficiálnej stránke Slovenskej národnostnej samosprávy obce Novohrad: novohrad.hu.

(ar)

Foto: Zoltán Hustyava