luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Majáles a Deň matiek v Níži

MajNi23-01

Slovenská národnostná samospráva v Níži a vedenie Základnej slovenskej národnostnej školy Kálmána Mikszátha sa dohodli, že spoločne zorganizujú majáles spojený s oslavou Dňa matiek. Súčasťou sviatku malo byť tiež posvätenie zrekonštruovaného Oblastného domu, o ktorom sa dočítate v ďalšom čísle nášho týždenníka.

V poslednú aprílovú sobotu sa pustili do upratovania parku pri škole a okolí, v celej dedine pozbierali smeti, pokosili trávu, zasadili kvety a všetci spoločne zveľaďovali svoje prostredie. Následne postavili máj. Majáles sa mohol začať. Dospelí vyložili 12 kotlíkov, pod ne zapálili 12 ohníkov a súťaž žiakov vo varení zemiakového paprikáša mohla začať. Slovenská samospráva poskytla takmer všetko potrebné: masť, cibuľu, zemiaky, aj dve klobásy, jednu údenú a jednu čerstvú. Koreniny a pochutiny priniesli rodičia, ktorí sa významne zaslúžili o vznik fantastických pokrmov.

MajNi23-02

Medzi sebou súťažili skupiny zastupujúce celé triedy spolu s rodičmi. Keďže rodičia sa činili, deti sa mohli – popri akože „varení“– aj zabávať. Napríklad si zahrať futbal, zatancovať si zumbu, obsadiť nafukovací hrad, ba dokonca pretekať sa v tradičných detských zábavných športových hrách. Dostali aj ovocné nápoje a sladkosti za odmenu.

MajNi23-03

Súťaž vo varení zemiakového paprikáša hodnotila trojčlenná porota. Tá rozdelila ocenenia nasledovne: prvú cenu získali ôsmaci, druhú prváci a tretiu piataci (alebo, lepšie povedané, ich rodičia). Za odmenu dostali finančný obnos, aby si na triednom výlete mohli kúpiť zmrzlinu, pizzu, či niečo iné pod zub.

MajNi23-04

„Pozvali sme celú dedinu. Bolo nás vyše 350. Každý sa chystal, každý chcel niečím prispieť k dobrej atmosfére. Vari najväčším prínosom bolo, že sme sa všetci mohli stretnúť, zhovárať sa, aj pracovať, aj sa baviť spolu ako veľká rodina. Mali sme si čo povedať. To si pochvaľovali všetci, rodičia, priatelia, starší, aj mladší,” povedala predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy Zuzana Kučerová. Zišli sa celé rodiny, najmä z Níže, ale aj z Legíndu, Šápova a Dolných Petian.

Z. K./tre-

Foto: Tünde Pažitná

MajNi23-05

Podujatie podporila Správa fondov Gábora Bethlena.