luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Predplatiť / Előfizetés

Prečítané: 17288x

Ľudové noviny

Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Šéfredaktorka:
Eva Fábiánová
Jazykový redaktor:

Gregor M. Papucsek
Technický redaktor:
Zlatko Papuček
Reportéri-redaktori:

Andrea Kiššová

Atila Rusnák

Erika Trenková

 

Redaktorka rubrík Náboženstvo, Žena a spoločnosť, Literatúra:

Vlasta Zsákaiová Držíková

 

RedFoto18v2-01

 

Az  Országos Szlovák Önkormányzat által alapított lap Ľudové noviny – týždenník Slovákov v Maďarsku (ISSN 0456-829X)
  Szerkesztőség neve: Ľudové noviny szerkesztősége

Főszerkesztő neve: Fábián Éva
Kiadó: SlovakUm Nonprofit Közhasznú Kft.
Szerkesztőség: Csata u. 17, 1135 Budapest
Telefon: 1/878-1431, fax: 1/878-0132
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Honlap: www.luno.hu

 

Adresa redakcie: 1135 Budapešť, Csata utca 17. 1/9.
Poštová adresa redakcie: Budapest, Pf.: 99, H-1555
Telefón: (+36-1) 878-1431, Tel./Fax: 878-1432
E-mail:
ludove@luno.hu
Internetový denník:
www.luno.hu
Nájdete nás aj na facebooku.

Majiteľom novín je Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM).
Ľudové noviny vydáva:

Nezisková verejnoprospešná s.r.o. SlovakUm
Za vydanie zodpovedá konateľ Imrich Fuhl

*

Grafická úprava týždenníka: Zlatko Papuček
Tlač: Vydavateľstvo Croatica

 

Ľudové noviny rozširuje a predplatné prijíma Maďarská pošta

Poštová adresa: Magyar Posta Zrt. Központi Hírlap Iroda, 1900 Budapest

Noviny si možno predplatiť na každom poštovom úrade a u poštových doručovateľov.

Ľudové noviny si môžete objednať aj na telefónnom čísle 06-40/565-656 a na e-mailovej adrese  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

(inštitúcie, samosprávy iba e-mailom!)

Identifikačné číslo novín (lapkód) je 15200.

 


Všetky práva vyhradené. V prípade publikovania alebo ďalšieho šírenia správ a fotografií z Ľudových novín a www.luno.hu prosíme jednoznačne uviesť zdroj.

 

Neobjednané rukopisy redakcia nevracia,

nezaručuje ich publikovanie a vyhradzuje si právo krátiť príspevky.


Uverejnené materiály vyjadrujú v prvom rade mienku autorov a v záujme plurality názorov nemusia byť v súlade so stanoviskom redakcie, ale predovšetkým so zásadou rešpektovať právo iných na vyjadrenie vlastného, čo aj rozdielneho názoru.

 

Prečítané: 18983x

www.luno.hu

Internetové noviny Slovákov v Maďarsku

Milí čitatelia, v októbri 2004 sa zmenila periodicita nášho týždenníka, pravda, iba vo virtuálnom svete, presnejšie na celosvetovej počítačovej sieti. Naša redakcia totiž začala pripravovať denne aktualizované internetové noviny, portál Slovákov v Maďarsku plný aktualít z rôznych oblastí nášho (prevažne národnostného) života. Špecifikom webovej stránky www.luno.hu v porovnaní s našou tlačenou podobou je popri dennej periodicite možnosť vyhľadávania v čoraz väčšom množstve príspevkov, vrátane nášho elektronického archívu, ktorý obsahuje o. i. staršie vydania novín. Za nemenej dôležité pokladáme aktuálny (ale aj archivovaný) prehľad slovenskej a maďarskej tlače, pochopiteľne, s dôrazom na Slovákov v Maďarsku, ako i sprístupnenie rozsiahlejších dokumentov. Obsahová štruktúra jednotlivých rubrík pritom odráža v našich novinách už desaťročia zaužívané členenie: politika, kultúra, ekonomika, školy, deti a mládež, žena a spoločnosť, náboženstvo, literatúra, atď...
Milí čitatelia, budeme radi, ak sa na nás obrátite so svojimi otázkami, pripomienkami či návrhmi.

E-mail: ludove@luno.hu

Poštová adresa: Ľudové noviny, Budapest, Pf.: 99, PSČ: 1555

Najdôležitejším cieľom a úlohou Ľudových novín, jediného slovenského týždenníka v Maďarsku, je zachovanie a rozvíjanie identity, materinského jazyka a kultúry podľa odhadov viac ako 100 tisíc Slovákov, žijúcich asi v 110 osadách a 11 župách Maďarska. Majiteľom tlačového orgánu, ktorý vznikol v roku 1957, je Celoštátna slovenská samospráva, vydavateľom Nezisková verejnoprospešná s.r.o. SlovakUm.
Okrem zaujímavého a užitočného čítania v slovenčine tento týždenník magazínového rázu prináša veľa čiernobielych a farebných fotografií a širokú ponuku článkov z kultúry, politiky, náboženského života, literatúry, hospodárstva a iných oblastí, ktoré informujú čitateľov všetkých vekových vrstiev o živote Slovákov v Maďarsku.
Pri zachovávaní písaných i nepísaných pravidiel vecného, pluralistického, nestraníckeho a etického novinárskeho prístupu Ľudové noviny, popri tunajších slovenských samosprávach a občianskych organizáciách, slúžia ako otvorené fórum každému, komu leží na srdci osud Slovače v Maďarsku. Týždenník poskytuje reálny obraz situácie a života tunajšej slovenskej menšiny: prináša nielen správy, reportáže a rozhovory, ale poskytuje miesto aj materiálom, ktoré odhaľujú pozadie udalostí a analyzujú ich súvislosti.

www.luno.hu

A magyarországi szlovákok netlapja

Kedves olvasóink, 2004 októberétől megváltozott hetilapunk megjelenésének gyakorisága, bár csak a virtuális térben, azaz a világhálón. Szerkesztőségünk ugyanis megkezdte egy naponta frissülő netlap, az interneten olvasható újság elkészítését. A magyarországi szlovákok portálja tele van (főleg nemzetiségi) életünk aktuális történéseivel. A www.luno.hu weboldal különlegessége a nyomtatott hetilappal szemben, a napi frissítésen kívül, a szabadszavas keresési lehetőség az állandóan szélesedő cikk-kínálatban, ide számítva elektronikus archívumunkat is (ez hetilapunk régebbi számait is tartalmazza). Hasonlóan fontosnak tartjuk a tallózót - a szlovák és a magyar lapokból készített összeállítást főleg a magyarországi szlovákokat érintő témákban jelentetjük meg, de portálunkon helyet kapnak a nagyobb terjedelmű írások is. Az egyes rovatok tartalma megegyezik hetilapunk évtizedek óta megszokott felosztásával, így például politika, kultúra, gazdaság, oktatás, gyermekek és ifjúság, nők és társadalom, hitélet, irodalom, stb...
Kedves olvasóink, nagy örömünkre válna, ha kérdéseikkel, észrevételeikkel vagy ötleteikkel megkeresnének minket.

E-mail:ludove@luno.hu

Postacím: Ľudové noviny, 1555 Budapest 62., Pf.: 99.

A magyarországi szlovákok egyetlen hetilapja, a Ľudové noviny legfontosabb célja és feladata a nemzetiségi lét, a 11 megye kb. 110 településén élő, becslések szerint százezernél is nagyobb lélekszámú hazai szlovákság identitásának, anyanyelvének és kultúrájának megőrzése, illetve fejlesztése. Az 1957-ben alapított sajtóorgánum lapgazdája az Országos Szlovák Önkormányzat, kiadója a SlovakUm Nonprofit Közhasznú KFT.

A szlovák nyelven írott érdekes és hasznos olvasnivaló mellett sok fekete-fehér és színes fotót is közlő magazinjellegű újság hétről hétre anyanyelven tájékoztat a magyarországi szlovákság életéről - kulturális, politikai, hitéleti, irodalmi, gazdasági és egyéb témájú cikkek gazdag palettáját kínálva az olvasók valamennyi korosztályának. A tárgyilagos, plurális, pártatlan és etikus újságírás írott és íratlan szabályait betartva a Ľudové noviny a hazai szlovák önkormányzatok és társadalmi szervezetek mellett nyílt fóruma mindenkinek, aki szívén viseli a magyarországi szlovákság sorsát. A hetilap valósághű képet ad a hazai szlovák nemzetiség helyzetéről és életéről; nemcsak híreket, tudósításokat, riportokat és interjúkat közöl, hanem a dolgok hátterét felfedő, az összefüggésekre rávilágító elemző írásoknak is teret biztosít.

Prečítané: 30565x