luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Kam na slovenské bohoslužby?

Evanjelické služby Božie v slovenčine sa konajú pravidelne:

– v Békešskej Čabe:

v lete každú nedeľu vo Veľkom kostole o 8.45 h., v zime v Malom kostole o 8.45 h.

– v Budapešti:

každú nedeľu o 10.00 h. v kaplnke Lutherovho dvora

– v Kardoši:

každú poslednú nedeľu v mesiaci

– v Lucine:

každú tretiu nedeľu v mesiaci

– v Sarvaši:

každú tretiu nedeľu v mesiaci o 8.30 h. v zborovej sieni Starého ev. kostola

– v Slovenskom Komlóši:

každú nedeľu o 8.30 h.

– vo Veľkej Tarči:

každý rok v niektorú adventnú nedeľu

Putujúca farárka Hilda Gulácsiová Fabuľová pravidelne (v nedeľu popoludní raz za 2 mesiace) káže po slovensky v novohradských obciach Agárd, Šámšonház, TeranyVeňarec (Bokor, Bír).

Príležitostne, zvyčajne počas cirkevných sviatkov alebo národnostných stretnutí, sú slovenské, resp. slovensko-maďarské evanjelické bohoslužby o. i. aj v Banke, Békášmederi(III. obvod Budapešti), Cinkote(XVI. obvod Bp.), Čabasabadi, Černi (tu sú mesačne raz aj biblické hodiny), Čorváši, Čuvári, Dunaeďháze, Jači, Maglóde, Poľnom Berinčoku, Pitvaroši, Segedíne, Orosláni a vo Veľkej Tarči.

Katolícke sväté omše v slovenčine sa konajú pravidelne:

– v Budapešti:

každú prvú nedeľu v mesiaci o 11.30 h. v Kostole sv. Jozefa na Námestí M. Horvátha

– v Mlynkoch:

každú stredu o 17.30 h., každú prvú nedeľu v mesiaci o 17.00 h. a každú poslednú nedeľu v mesiaci o 8.00 h.

– v Pilíšskej Čabe:

každú druhú nedeľu v mesiaci o 9.00 h.

– v Santove:

každú druhú nedeľu v mesiaci o 10.30 h.

Níži sú slovenské omše zvyčajne trikrát do roka, navštevujú ich aj slovenskí veriaci z Dolných Petian.

Okrem toho príležitostne, zvyčajne pri príležitosti cirkevných sviatkov, alebo národnostných stretnutí, sú slovenské, resp. slovensko-maďarské sväté omše o. i. aj v Angyalfölde na Námestí mieru, Čemeri, Číve, Ečeri, Kerepeši, Kerestúre (XVII. obvod Budapešti), Tardoši a vo Vágašskej Hute.

 

Slovenskí gréckokatolíci na Zemplíne a v Medzihorí zvyčajne každý rok pozvú kňaza zo Slovenska na cyrilometodské oslavy, ktoré organizujú začiatkom júla v Mikóháze.