luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Najlepší recitátori a speváci sa zišli v Dabaši

SpieVers18-01

Najlepší účastníci regionálnych kôl Slovenských spievaniek a veršovačiek, ktoré sa uskutočnili vo Vacove a v Kardoši, sa zišli 1. júna na celoštátnom kole súťaže v priestoroch Pútnického a osvetového strediska v mestskej časti Dabaša, v Šáre. Podujatie sa uskutočnilo už 22. raz a zúčastnilo sa ho vyše 140 žiakov.

„Význam tohto podujatia je okrem toho, že spoznávame nové deti, krásne prednesy, prekrásne slovenské ľudové piesne, sú tu aj také krásne stretnutia, ako teraz v Dabaši, kde som stretla Katku Garajskú, ktorá nedávno ešte súťažila v tejto súťaži a teraz už učí,“ povedala na úvod organizátorka a iniciátorka súťaže, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) Ruženka Egyedová Baráneková. „Keď recitujem po slovensky a spievam slovenskú ľudovú pieseň, tak sa tým vlastne priznávam verejne a dobrovoľne, že patrím k slovenskej národnosti, preto som tu na tomto javisku. A to je podľa mňa najpodstatnejšia úloha tejto súťaže: dať najavo fakt, že mám slovenský pôvod a chcem pre túto národnosť aj niečo urobiť,“ prízvukovala.

Prorektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) Katarína Chovancováodovzdala ocenenia pri príležitosti 25. výročia pôsobenia Metodického centra Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďakovný list rektora získala Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) za dlhoročnú spoluprácu pri organizačnom zabezpečení účastníkov vzdelávacích aktivít metodického centra. Ďalšie ocenenie získala Ruženka Egyedová Baráneková za dlhoročnú spoluprácu s UMB v oblasti organizovania vzdelávacích aktivít pre dospelých i žiakov.

Prítomných v mene organizátorov privítal moderátor podujatia, učiteľ budapeštianskej slovenskej školy Atila Rusnáka predstavil členov poroty, dlhoročnú aktivistku a učiteľku Helenu Somogyiovú z Békešskej Čaby, riaditeľku Novohradského osvetového centra v Lučenci Máriu Ambrušovú, riaditeľku Slovenského divadla Vertigo Danielu Onodiovú, pracovníčku Novohradského osvetového centra v Lučenci Miladu Bolyošovú, folkloristku, školskú referentku CSSM Eriku Lazarovú, členku Kultúrneho a mládežníckeho výboru CSSM Zuzanu Hollósyovú, folkloristku, donedávna ešte účastníčku súťaží Annu Komjáthiovú, tanečníka, speváka a choreografa Romana Malatinca, ako aj pracovníčky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ivetu BalogovúMilinu Sklabinskú.

SpieVers18-02

Riaditeľka Základnej školy Františka Rákócziho II. v Dabaši-Šáre Ilona Toková Járomiová, ktorá sa tiež ujala hostiteľských organizačných záležitostí, vyzdvihla, že v Šáre ešte aj v súčasnosti je slovenčina dôležitým komunikačným jazykom. O súťaži povedala, že Spievanky a veršovačky majú veľký význam v živote našej národnosti. „Už tretí rok pozorujeme, ako dobre poznajú tu vystupujúci žiaci slovenskú literatúru a poéziu, s akým precítením spievajú slovenské piesne,“ vyjadrila sa riaditeľka a dodala, že hoci je to súťaž, za ostatné roky sme mohli spozorovať, že niekedy je naozaj malý rozdiel medzi prvým a šiestym umiestnením. Tiež nabádala aj prítomných rodičov, aby naďalej podporovali svoje deti v štúdiu slovenčiny.

Po tomto úvode sa účastníci rozpŕchli do priestorov Pútnického centra, ale niektorým sa neušlo ani tam miesto a preto žiaci 3. a 4. kategórie veršovačiek recitovali v peknej miestnosti Domu závinov pri Oblastnom dome.

Podobne ako v regionálnych kolách, aj vo finále si mladí recitátori s pomocou svojich učiteľov vybrali diela slovenských spisovateľov zo Slovenska, ale i z Maďarska. Aj tohto roku sa medzi finalistami našli žiaci, ktorí súťažili v recitácii i v speve.

SpieVers18-03

Väčšina spevákov si vybrala miestne piesne, teda prezentovala spevnú kultúru Slovákov svojej obce, resp. regiónu. V divadelnej sále zazneli ľudové piesne, známe nielen z repertoáru rôznych našich speváckych zborov, ale aj zo zvukových nahrávok Slovákov v Maďarsku. Spevákov bolo najviac, nie náhodou ostali v divadelnej sále Pútnického domu. A v ich prípade porota nielen preto mala ťažkú úlohu, lebo to boli naozaj výborní interpreti, ale aj preto, lebo – aspoň podľa pisateľky týchto riadkov – hoci sa zvlášť hodnotia spevácke skupiny a sólisti, v prípade speváckych skupín sa ťažko porovnávajú tí, ktorí „sami“ spievajú s tými, ktorí majú hudobný sprievod, ale ani s tými, ktorí aj sami hrajú na hudobnom nástroji popri speve. Nech to bolo akokoľvek, napokon sa porota rozhodla, a odovzdala diplomy za mimoriadne a vynikajúce výkony.

Za ostatné roky sa stalo tradíciou, že niektorí žiaci získajú diplomy nielen od poroty, ale aj od iných subjektov. V tomto roku to bol darčekový balík od Slovenskej redakcie Maďarskej verejnoprávnej televízie a rozhlasu, od nášho týždenníka dostali až dve žiačky ročné predplatné Ľudových novín a generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe Igor Furdík ponúkol peňažné ceny v hodnote 30, 20 a 10 tisíc forintov.

V galaprograme najlepší žiaci predniesli svoje súťažné diela a Roman Malatinec ponúkol prierez detvianskou slovenskou hudbou a piesňami. Potom už predsedovia porôt vyhodnotili výkony a odovzdali víťazom diplomy. Pred ním sa však žiakom prihovorila predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková, ktorá zaspomínala na začiatky súťaže, ktorej sa zúčastnila aj osobne, ešte ako pracovníčka ZSM a vidí, ako vyrástli zo šikovných a talentovaných detí mladí pedagógovia, novinári a iní odborníci, ktorí pracujú v našich inštitúciách, školách a spomínajú na tieto chvíle, ktoré strávili na súťaži. „Je úžasné, že vás je tu tak veľa. Chcem sa poďakovať vám, že ste sa pripravili na túto súťaž, vašim pedagógom, že vám pomáhali, porote, ktorá určite svedomite vykonala svoju prácu a organizátorom, ktorí vytvorili podmienky na to, aby sme tu dnes mohli byť,“ povedala A. Hollerová Račková.

SpieVers18-04

(ef)

Foto: autorka