luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Rozhoreli sa sviečky na Adventnom stretnutí detí v Mlynkoch

AdvDet19-01

Priestory Strediska pilíšskych Slovákov v Mlynkoch sa 6. decembra naplnili stovkami žiakov a ich učiteľmi z národnostných základných škôl z Maďarska, aby spoločne prežili najkrajšie obdobie v roku.

Musíme pochváliť organizátorov, že tentoraz siahli po najuniverzálnejšom jazyku, tanci, lebo vystúpenie folklórneho telesa zo Slovenska dodalo akúsi iskru, neopísateľné čaro celému stretnutiu. Ako skoro každoročný účastník, niekdajší moderátor Celoštátnych adventných stretnutí slovenských detí poznamenávam, že už dlhé roky som nevidel také unesené publikum, čo pripisujem predovšetkým profesionalite súboru. Podujatie je však výnimočné aj preto, lebo Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) na ňom rozdáva mikulášske balíčky aktívnym deťom na národnostnom poli, ako aj darčeky úspešným žiakom v Programe pre nadaných.

AdvDet19-02

Spoločne dokážeme viac

Podujatie otvorila predsedníčka nášho najvyššieho voleného zboru. „Považujeme za dôležité stretávať sa a uvedomovať si spolupatričnosť a vytvárať príležitosť na to, aby ste sa stretávali, lebo je dôležité, aby si človek uvedomil, že nepatrí len do jednej, ale aj do väčšej rodiny slovenskej komunity v Maďarsku. Samospráva si vytýčila za cieľ, že takýchto príležitostí v budúcnosti bude viac, možno nebudú všetky takéto slávnostné, ale rozhodne ich bude viac, aby ste sa mohli častejšie stretávať a spoznávať sa,“ zdôraznila vo svojom príhovore Alžbeta Hollerová Račková a zapriala všetkým príjemné, pokojné zimné prázdniny plné oddychu s možnosťou nazbierania energie.

Nasledovalo zapálenie adventných sviec. Moderátorka predpoludnia Edita Szekeresová ako prvého požiadala pomocného biskupa Ostrihomsko-budapeštianskej arcidiecézy Ferenca Cserhátiho. „Adventný veniec je upletený zo zeleného ihličia, čo znamená očakávanie. V pozadí tohto sú narodeniny Ježiša Krista. Dnes však mnohí zabúdajú na túto oslavu, napriek tomu, že bez neho by neboli Vianoce. Postupne zapaľujeme sviece na adventnom venci, aby sme vyjadrili, že sa blíži táto znamenitá chvíľa,” povedal. Dôstojný pán vo svojom sviatočnom pozdrave zdôraznil, že najkrajšie obdobie roka má prebiehať odovzdávaním nehmotných hodnôt. Spomenul, že nikto nie je taký chudobný, aby nemohol nejakú nepatrnosť dať druhému, napríklad pekné gesto, úsmev alebo milý pohľad.

Odvolávajúc sa na v medzititulku spomenutý úryvok z Druhého listu apoštola Pavla Timotejovi začal svoj sviatočný príhovor námestník štátneho tajomníka rezortu ľudských zdrojov zodpovedný za cirkevné a národnostné vzťahy. Zoltán Fürjes zdôraznil, že slová apoštola vystihujú to, čo naši predkovia dlhé roky potrebovali a zachovávali. „Toto je dôležitý odkaz aj pre vás Slovákov v Maďarsku, lebo asi nikto nechce žiť vo svete, kde sa ľudia bojazlivo hlásia ku kresťanstvu alebo národnosti,“ spomenul a doplnil, že keď niečo dostanete ako hotové, nie je isté, že to oceníte tak, ako by ste mali. „O niekoľko rokov aj vy sa môžete zúčastniť národnostných volieb a na formovaní spoločenstva. Na to však, aby ste to urobili dobre, musíte poznať vaše národnostné, kresťanské a historické korene,“ zdôraznil námestník štátneho tajomníka Z. Fürjes.

„Je mi veľkou cťou, že v tomto sviatočnom období môžem privítať advent v Slovenskom dome v Mlynkoch s milou spoločnosťou a deťmi, ktoré pre nás znamenajú budúcnosť,” podelila sa o svoje myšlienky riaditeľka Slovenského inštitútu v Budapešti Ildikó Siposová pred zapálením tretej sviece a tiež zaželala pokojné a požehnané Vianoce.

Parlamentný hovorca slovenskej národnosti Anton Paulik vo svojom sviatočnom pozdrave poznamenal, že za jeho detských čias prežívali toto predvianočné obdobie tradičným spôsobom. „Vtedajší Mikuláš nemal dokonalú bielu bradu, chodil v obyčajnom hnedožltom kožuchu a nosieval nám sladkosti, veľmi zriedkavo nejaké južné ovocie, ktoré vtedy bolo vzácnosťou,” zaspomínal si. „Bola by škoda, keby tieto spomienky na tradičné prežívanie sa vytratili z nášho života. Keď sa vrátite späť do vašich dedín alebo miest, vyhľadajte žijúcich pamätníkov týchto rokov, aby vám porozprávali, ako to bolo za ich čas, ako prežívali toto obdobie, ako očakávali Mikuláša a Ježiška, aké boli rodinné zvyky,” vyzval prísediacu mládež parlamentný hovorca a dodal, že možno o niekoľko desaťročí budú tí, vďaka ktorým tieto spomienky na zašlé časy prežijú.

AdvDet19-03

Kadiaľ zvony zvonia?

Po príhovoroch sa začal kultúrny program. V prvom bloku vystúpil s tancami zo štyroch regiónov univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice, ktorý ako jediný sa zaoberá aj folkloristikou Slovákov žijúcich v zahraničí, medzi nimi aj našou. V upravených Ozvenách slovenských zvonov, predstavené vlani na oslavách 70. výročia vzniku Zväzu Slovákov v Maďarsku, bola časť, ktorá vynikajúco stvárnila osídlenie Slovákov Dolnej zeme a najväčší míľnik v ich živote po usadení, svadbu. Umelecký šéf a choreograf súboru Martin Urban poznamenal, že v budúcom roku sa chystajú na turné po Maďarsku a nacvičujú hneď niekoľko tancov z bohatej, pestrej ľudovej studnice Slovákov v Maďarsku.

Jazyk a kultúra zbližuje a spája

Nasledovalo odovzdávanie cien úspešným účastníkom Programu pre nadaných. Podpredsedníčka Kuratória Verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku Monika Pellerová informovala, že do programu 12. ročníka sa zapojilo 19 žiakov a 8 mentorov zo štyroch národnostných škôl: z Budapešti, Békešskej Čaby, Novej Huty a zo Slovenského Komlóša. Dvojročný program v septembri ukončilo úspešne 13 študentov. Vďaka vytrvalosti, mentorom a rodičom sa štyria prihlásili resp. pokračujú v stredoškolskom štúdiu v Budapešti a deviati v Békešskej Čabe. „Dúfame, že ich motivácia vytrvá do konca štúdia a budú medzi nimi aj takí, ktorí ako gymnazisti dostanú štipendium Ministerstva ľudských zdrojov. Tešilo by nás aj to, keby sme ich o 8-10 rokov mohli privítať v našich radoch ako kolegov, pedagógov a mentorov materských, základných a stredných škôl. Sú vzorom usilovnosti pre vás, milí žiaci, spája ich s vami láska k slovenčine,” konštatovala M. Pellerová spolu s tým, že úspešní študenti už v septembri dostali štipendium v sume 200 tisíc forintov vďaka podpore Ministerstva ľudských zdrojov. Diplomy za úspešnú účasť a darčeky si od školskej referentky CSSM Eriky Lázárovej prevzali Boglárka Baréová, Kíra Blazsová, Levente Bodó a Dorina Mérészová študujúci v Budapešti, Bálint Bobvos, Gergő Marcell, Bercel Hegedűs, Róbert Kása, Laura Kokaveczová, Hanna Kolyszová, Vivien Kovácsová, Gábor Püski a Kata Szabadiová z Békešskej Čaby.

AdvDet19-04

Z Betlehema do rozprávky

Moderátorkou druhého kultúrneho bloku bola riaditeľka Slovenského divadla Vertigo. Daniela Onodiová pripomenula, že v každom roku požiadajú jednu slovenskú národnostnú školu, aby pripravila vianočný program. V tomto roku voľba organizátorov padla na Základnú školu Jozefa Beneho v Pišpeku. Betlehemskú hru podľa zberu a zostavy Voltera Domonkosa doplnila tanečná choreografia umeleckej vedúcej mládežníckej zložky folklórneho súboru Pišpek Melindy Szokolikovej. Hudobnú časť nacvičil učiteľ hudby a uznávaný muzikant Lajos Pál. Časť inscenácie si môžete pozrieť v relácii magazínu Domovina, ktorú maďarská verejnoprávna televízia odvysiela 23. decembra. Po obedňajšej prestávke sa žiaci mohli tešiť divadelnej hre O šľahačkovej hore. Predstavenie vzniklo v letnom tábore Slovenského divadla Vertigo. Poučný príbeh pripravil a nacvičil Peter Hudák.

Ako je už zvykom, na záver podujatia každý účastník dostal darček od organizátorov a s pokojom v duši, aj naplnený energiou zo spoločne prežitých chvíľ odišiel domov.

Atila Rusnák

Foto: autor

Podujatie organizovali Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Verejnoprospešná nadácia Za Slovákov v Maďarsku a Slovenské divadlo Vertigo, finančne ho podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 0608/HU/2019 a Ministerstvo ľudských zdrojov NEMZ-KUL-19-0430.

AdvDet19-05b