luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Slovenské rozprávky vo vašej izbe

OnlDiv21-01

Už vyše roka obmedzuje náš život pandemická situácia, ktorej negatívne dopady možno ani nevieme presne odhadnúť. Naše národnostné deti, ktoré sa so slovenčinou stretávajú takmer výlučne v škole, prišli o väčšinu možností precvičovať ju v rámci občasných mimoškolských aktivít, akými sú napríklad návštevy divadelných predstavení. Aj preto je nesmierne cenná iniciatíva našich divadelníkov, ktorí si predsa len nachádzajú cestu k svojmu najmladšiemu obecenstvu využitím modernej techniky.

Sarvašské divadlo Cervinus Teátrum prinieslo svojim neskôr narodeným divákom pod vianočný stromček sériu online rozprávok jednej z najznámejšej a najvýznamnejšej slovenskej poetky, spisovateľky, dramaturgičky, novinárky, ale hlavne autorky kníh pre deti a mládež Kristy Bendovej, na rozprávkach ktorej vyrastali celé generácie. Počas ôsmich večerov zneli v prednese Víly Vici, alias Evy Javorskej príbehy známej autorkinej postavičky Osmijanka. Hlavný hrdina stratil svojho najlepšieho kamaráta Osmidunča a preto sa obrátil na ôsmich detektívov, ktorí počas ôsmich večerov hľadali jeho brechajúceho, verného a chlpatého psíčka. A či sa im to podarilo? Ak ste náhodou neboli pri tom, dobrá správa je, že na stránke YouTube Cervinus Percek si všetky rozprávky môžete aj dodatočne pozrieť a zistiť to sami.

OnlDiv21-02

Na malých a veľkých, ako aj veľkých a malých, ktorí majú radi rozprávky, také tie klasické z pera slovenského spisovateľa Pavla Dobšinského, myslela aj ďalšia naša obľúbená kultúrna inštitúcia, Slovenské divadlo Vertigo. Ak náhodou nepoznáte Prostonárodné povesti tohto velikána slovenských rozprávok, zberateľa ľudovej slovesnosti z obdobia romantizmu, jedného zo spisovateľov štúrovskej generácie, tak práve v týchto týždňoch máte ideálnu príležitosť spoznať ich! Každú nedeľu vám ich až do izby pričaruje Denisa Dérová, ktorej herecký kumšt sme nedávno mohli obdivovať aj v maďarskom historickom seriáli Zem smelých (Bátrak földje). Vďaka ňou stvárnenej manželke vinára, postave slovenského pôvodu Terke Torzsovej diváci seriálu takmer v každej epizóde počuli aj nejakú slovenskú vetičku. Vráťme sa však k rozprávkam – na YouTubeovej stránke Andrása Déra sa teraz každú nedeľu môžete tešiť na slovenský príbeh. Počas tej prvej zaznela Zlatá priadka, druhá a všetky ďalšie vás ešte len čakajú počas nasledujúcich nedieľ. Neváhajte sa zapojiť!

Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia. Niektoré sú nepríjemné, nepohodlné a po pandémii zrejme zmiznú, o ďalších vysvitne, že sú skvelé a obohacujú náš život. Divadlo či umelecký prednes slovenských rozprávok na internete patrí podľa mňa do tej druhej kategórie. Poslúžia ako relax na konci ťažkého dňa, ale napr. aj ako skvelá učebná pomôcka na hodinách slovenčiny.

Zlatko Papuček

Foto: youtube.com