luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Deti v Horných Peťanoch zavolala škola

HorPetSkolVol22-01

Prednedávnom ste sa na stranách nášho týždenníka dočítali, že v Horných Peťanoch sa konal budovateľský tábor. Vtedy nám predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy Zuzana Pápaiová Laczkovská povedala, že ešte pred začatím školského roka chystá slovenské stretnutie. aj pre škôlkarov.

Svoj sľub dodržala. Popoludňajšie zamestnanie sa konalo v utorok a vo štvrtok. „Stretnutie bolo určené pre škôlkarov a menších žiakov. Vedeli sme, že prídu aj deti, ktoré nevedia po slovensky, preto sme sa snažili zapracovať do zamestnaní aj základy zo slovenčiny. Naučili sme ich pozdraviť sa, predstaviť sa a rozlúčiť sa, ako aj básne Maličká som, Čižíček, čižíček a Hlava, ramená, kolená, palce. Prvý deň sme v tvorivej dielni pracovali s modelovacou hmotou tvrdnúcou na vzduchu. Priebeh práce sme im vysvetľovali po slovensky. Bola som milo prekvapená, lebo skoro všetci vedeli držať krok. Deti napokon vytvorili srdcia, ktoré vymaľovali. Na konci zamestnania sme si ešte raz zatancovali a zaspievali. Slovenská samospráva pohostila deti a rodičov pagáčmi a vodou,“ zmienila sa Z. Pápaiová Laczkovská o prvom dni. Zdôraznila, že dovedna prišlo až 50 záujemcov. Na stretnutie neboli zvedavé len deti, ale aj 15 rodičov.

HorPetSkolVol22-02

Ani 25. august nebol o nič chudobnejší v programoch. Deti si so sebou priniesli srdcia, ktoré si v utorok samé vytvorili. Z nich urobili náhrdelníky. „Štvrtok sme začali opakovaním. Opäť sme sa zdravili, tancovali a spievali. V ďalšej časti dňa deti súťažili. Rozdelili sme ich do dvoch skupín. Jedna stavala hrad z piesku, druhá vyskúšala závesné kĺzanie. Samozrejme, svoje lietajúce stroje si deti zhotovili z farebného papiera technikou origami. Potom sa skupiny vymenili. Deti na olovrant dostali syrové rožky a, samozrejme, vodu na pitie,“ informovala Z. Pápaiová Laczkovská.

HorPetSkolVol22-03

Popoludní sa začala tradičná Škola volá. Slovenská národnostná samospráva v Horných Peťanoch tentoraz vedela sociálne balíčky dať len základoškolákom. Tieto obsahovali školské predmety a pomôcky, bez ktorých by sa nemohol začať školský rok. „Deti si balíčky museli zaslúžiť. Na kartičky sme napísali mená zvierat, druhov zeleniny a dopravných prostriedkov po maďarsky. Tieto sme po jednom skryli na športovom ihrisku. Deti ich museli nájsť a prísť na to, ktorá kartička do ktorej skupiny patrí. Tieto si mohli medzi sebou vymieňať, aby každý zozbieral danú trojicu. Napokon ich museli pomenovať aj po slovensky,“ opísala priebeh hry Z. Pápaiová Laczkovská. Predsedníčka dodala, že ten, kto vedel názov aj v slovenčine, dostal čokoládu. Sociálny balík so školskými potrebami si na záver dňa prevzalo 48 žiakov.

HorPetSkolVol22-04

„Po speve a tanci, ktoré sme sa naučili cez tieto dva dni, sme do hry zapojili aj rodičov. Niektorí smelo, iní hanblivejšie, ale pripojili sa. Potom im deti ukazovali kartičky a oni museli po slovensky pomenovať obrázky na nich. Synovia a dcéry ich potom opravovali. Na rodičoch bolo vidieť, že túto úlohu si spolu s deťmi veľmi užívajú,” dodala Z. Pápaiová Laczkovská s tým, že podľa doterajších ohlasov aj tohtoročná Škola volá bola úspešná. „Na slovenské zamestnania prišlo veľa detí, dokonca aj také, ktoré nie sú Hornopeťančania. Mnohé tu strávili letné prázdniny, a preto sa rozhodli popoludnie stráviť medzi nami, no našli sa aj také deti, ktoré sa zúčastnili samé od seba, lebo sa im veľmi páčila atmosféra doterajších stretnutí,” zhodnotila akciu predsedníčka miestnych Slovákov. Slovenská národnostná samospráva v Horných Peťanoch najbližšie plánuje Oberačkovú slávnosť spojenú s Národnostným dňom. Okrem vystúpenia škôlkarov, školákov a mládeže chystá pozvať aj folklórnu skupinu Pišpek z Pišpeka.

AR

Foto: Z. Pápaiová Laczkovská