luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Vzácna návšteva v Škole v prírode

TaleSkPr-01

Účastníkov druhého turnusu šestnásteho ročníka Školy v prírode Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku v Penzióne Tále uprostred nízkotatranskej prírody (pri obci Bystrá pod južnými svahmi Chopku a Ďumbiera) 16. septembra navštívili vzácni hostia: Magda Rúfusová, manželka v roku 2009 zosnulého ikonického slovenského básnika, literárneho historika, prekladateľa a esejistu Milana Rúfusa, poradkyňa predsedu slovenskej vlády v oblasti politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí Iveta Galbavá a slovenský spevák, hudobník, hudobný skladateľ a pedagóg Marcel Palonder, ktorý sa rozhodol zhudobniť tucet básní M. Rúfusa, pričom jednu z nich, „Pieseň o svieci“ žiakom aj predviedol.

Stretnutia s hosťami (ku ktorým sa pridali aj expertka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku pre školstvo, členka Predsedníctva ZSM Marta Papučková Glückováa konateľ Spoločnosti SlovakUm, tajomník VPN ZSM Imrich Fuhl) sa zúčastnilo 38 žiakov 6. až 8. ročníkov základných škôl z Maďarska, v ktorých sa vyučuje slovenčina (z Budapešti, Dabašu-Šáre a Slovenského Komlóša) a 7 žiakov z Pivnice v srbskej Vojvodine. Hostia sa nesmierne tešili, že sa im naskytla príležitosť porozprávať sa ako so žiakmi, tak aj s ich siedmimi pedagógmi, no a v neposlednom rade s autorkou tohto úspešného, jedinečného projektu, vedúcou Školy v prírode – Poznaj svoje korene a zároveň predsedníčkou ZSM Ruženkou Egyedovou Baránekovou.

TaleSkPr-02

Ako nám vyzdvihla poradkyňa predsedu vlády SR Iveta Galbavá, žiaci z Maďarska a zo Srbska (Viktória Smreková, Zsombor Balog a Dajana Brňová) zarecitovali verše majstra M. Rúfusa ako prekvapenie pre pani Rúfusovú, čo pre bilingválne deti vôbec nemusí byť jednoduché. „Hovorili sme aj o možnostiach štúdia detí Slovákov žijúcich v zahraničí na Slovensku, kde každoročne vyčleňujeme pre deti krajanov zaujímavé grantové podpory. Mimoriadne dojímavé bolo pre našu delegáciu poznanie, čo pre deti slovenského pôvodu žijúce na Dolnej zemi znamená Slovensko. Dojal nás najmä príspevok Jakuba Činčuráka z Pivnice o tom, prečo má rád slovenčinu a Slovensko,“ dodala I. Galbavá.

K sumarizovaniu 2. turnusu Školy v prírode spojenému s krátkou kultúrnou a vedomostnou prehliadkou žiakov patrilo odmenenie tých najaktívnejších vrátane víťazov súťažného kvízu. Domácej súťaže Tále majú talent sa zúčastnili zmiešané družstvá, no a vyhrali Cirkusanti, ktorí svoju produkciu predniesli aj vzácnym hosťom. Triednymi učiteľmi našich krajanských detí sa na týždeň stali vynikajúci pedagógovia dochádzajúci z Banskej Bystrice: Laura Štorcelová Mersich, Katarína Kovačechová a Viliam Kačaliak, ktorým všemožne pomáhali a dopĺňali ich animátorky na čele s Martinou Valčičákovou, ktorá je stálicou projektu už desať rokov.

TaleSkPr-03

Ak sa niekomu podarí začítať sa do starostlivo vedených denníkov účastníkov Školy v prírode, si všimne, že nosnou témou tohtoročnej školy je (ne)poznané Slovensko a tzv. jánošíkovská tematika. Keďže nestačí počuť, treba aj vidieť, tematické túry smerovali napríklad do národnej prírodnej rezervácie Rozsutec, kde sa nachádzajú Jánošíkove diery. Akože po večeroch sa tiež nie hocičo premieta v tejto škole, ale o. i. práve vychýrené slovenské filmy o zbojníkovi, ktorý má dodnes dobrú povesť aj na Dolniakoch. Do Penziónu Tále zavítali aj bystrickí sokoliari. Na ich príťažlivé a nevšedné predstavenie nadväzoval film Sokoliar Tomáš nakrútený na motívy románu J. C. Hronského. Je to dobrodružný príbeh chlapca milujúceho slobodu a sokola, ktorý mu ju pomohol získať. No a mohli by sme pokračovať vo vymenúvaní vydarených programov...

TaleSkPr-04

Program Škola v prírode – Poznaj svoje korene VPN ZSM uskutočnila už v poradí šestnásty raz, pričom potrebnú finančnú podporu pre našu verejnoprospešnú nadáciu každoročne poskytuje Vláda SR na základe dohody medzi vládou SR a vládou Maďarska o vzájomnej podpore národností v oblasti vzdelávania a kultúry. Cieľom programu je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov slovenských národnostných škôl možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku; prehlbovať citovú spolupatričnosť k slovenskému národu; pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka a spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska.

(-hl)

Foto: Imrich Fuhl

Fotogaléria