luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Žiakom a pedagógom slovenskej školy v Níži sa darí

NizZiv-01

Program za programom nasledoval v ostatných mesiacoch v Slovenskej národnostnej škole Kálmána Mikszátha v Níži. Kto mal možnosť sledovať na sociálnych sieťach podujatia organizované v škole, len sa chytal za hlavu. Toľko akcií usporiadala škola prevádzkovaná Slovenskou národnostnou samosprávou v Níži, že sme sa museli opýtať predsedníčky zboru, kedy im zostal čas na vyučovanie.

Zuzanu Kučerovú sme zastihli v družine, kde pomáha aj vo vyučovacom procese. „Už v lete, keď sa v Níži konal Deň Slovákov v Maďarsku, sme všetkých informovali o možnosti zoznámiť sa s našimi skúsenosťami, ktoré sme získali počas programu Erasmus +. V októbri sme pozvali pedagógov z okolitých i vzdialenejších obcí, aby sme sa podelili s tým, čo sme sa v lete naučili a čo sa u nás osvedčilo,“ povedala Zuzana Kučerová. „Od septembra máme hosťujúcu pedagogičku. Prišla k nám z Ružomberka a volá sa Zoja Dubovcová. Priviedla so sebou aj svojho najmladšieho synčeka Martina, ktorý má 5 rokov a chodí tu v Níži do materskej školy. Celá jej rodina pozostáva z muzikantov, takže sme sa dohodli, že na jar usporiadame pre nich koncertné vystúpenie. Ale to hovorím len mimochodom, lebo sme si všetci hosťujúcu pani učiteľku obľúbili. Nevie po maďarsky, preto sa s ňou všetci snažíme hovoriť po slovensky. Komu slovenčina naozaj nejde, ten si na pomoc vezme angličtinu. Každopádne, všetci si môžeme precvičovať jazyky. Vidím, že kolegovia sa snažia a majú radosť z toho, že je v našej škole hosťujúca učiteľka.“

NizZiv-02

Začarovaný ples

Po Dni sv. Martina s cirkevnými programami a Mikuláši ste mali podujatie roka.

– Ak myslíte na Bál s Harrym Potterom, tak veru naozaj. Bol to benefičný ples, z príjmu ktorého má byť financované športové zariadenie pre väčšie deti a mladých dospelých v našom parku. Vstupné nestálo veľa, ale bola možnosť objednať si aj večeru. Preto len 240 hostí dostalo pohostenie, lebo sme viac záujemcov nemali kam usadiť. Každý štvorcový centimeter miesta bol využitý. O bufet a zákusky sa postarali rodičia ôsmakov, je tomu tradične tak. Ceny do tomboly zabezpečilo Združenie rodičov a priateľov školy. Zohnali skutočne hodnotné ceny, aj také ako poukazy do nechtového štúdia, do salónu krásy, ba dokonca aj na wellness pobyt za stotisíc forintov. 200 lístkov niečo vyhralo. Predali sme ich za milión forintov, a ak sme dobre počítali, po odrátaní nákladov a sumy, ktorou má byť podporená rozlúčková slávnosť ôsmej triedy, na športové zariadenie sme získali milión tristo tisíc forintov. A aký bol bál? Žiaci ôsmej triedy mali úvodný tanec. Veľmi sa všetkým páčil. O zábavu sa staral klaun, ktorý z balónov tvaroval rôzne zvieratká a postavy. Volá sa Jack Špenát a naozaj mal ohromný úspech. Na záver bolo prekvapujúce tanečné vystúpenie pedagógov školy, poobliekaných podľa ikonických postáv série Harryho Pottera. Riaditeľka školy Eva Sztanková Stefliková berie aj túto úlohu veľmi vážne. Bola preoblečená za prísnu profesorku McGonagallovú, pravda, naši žiaci ju skôr poznajú z maďarského prekladu série ako profesorku McGalagonyovú. Aj spomedzi hostí sa mnohí obliekli za žiakov alebo pedagógov čarodejníckej školy. Nečudo, veď kto sa preobliekol, dostal poukaz na chutný zákusok. Deti sa nielen s radosťou zúčastnili bálu, ale aj nakreslili množstvo obrázkov, ktoré potom poslali autorke románov o mladom čarodejníkovi J. K. Rowlingovej. Počas zimných prázdnin dostali od spisovateľky milú odpoveď.

– Posledné dni pred prázdninami ste už nemali vyučovanie?

Mali, ale skrátené, lebo sme mali Slovenský deň. Okrem 50-minútových vystúpení, ktoré nacvičili so školákmi slovenčinárky, sme tu ešte mali aj Rozprávku o rukavičke, ktorú predviedli deti pod vedením hosťujúcej učiteľky. Žiaci sa veľmi potešili remeselníckym dielňam. O deň neskôr sme usporiadali hudobný koncert, hralo Sláčikové kvarteto Dunakanyar a mali sme aj školské Vianoce. Naši žiaci však vystupovali aj na obecných Vianociach. Pridali sme sa tiež k hnutiu Zbierame škatule od topánok plné lásky s darčekmi pre maďarské a ukrajinské deti v núdzi. Na Božie narodenie náš slovenský zbor tradične prispieva k omši v kostole a každému dá kartičku – kalendárik so svätou rodinou, medovník a salónku, – prezradila predsedníčka slovenskej samosprávy Zuzana Kučerová.

Na prvý februárový piatok, na Hromnice, sa žiaci a pedagógovia národnostnej školy v Níži v mysli prenesú do Benátok a zorganizujú si nefalšovaný Benátsky karneval.

NizZiv-03

NizZiv-04

Plus, to je navyše

Riaditeľka pedagogickej inštitúcie v Níži Eva Sztanková Stefliková možno nemá skutočnú zázračnú paličku profesorky McGonagallovej, zato však má čarovnú schopnosť svoj pedagogický tím podnecovať k metodologickej obrode a ďalšiemu rozvoju. Stanovila si to, mimochodom, do svojho programu, keď sa uchádzala o post riaditeľky. V tomto duchu našla škola pod jej vedením súbeh Erasmus +. Zo šestnástich zamestnancov, pracujúcich na plný úväzok sa prihlásilo na možnosť rozhliadnuť sa po svete, nazbierať medzinárodné skúsenosti a vedomosti 13 pedagógov. Dve angličtinárky sa vďaka vyhranému súbehu zúčastnili doškoľovania v Dubline. Tí, ktorí neovládajú angličtinu, vycestovali do Chorvátska do mesta Rovinj, kde sa vzdelávali po maďarsky. Medzi témami figurovali také programy pre učiteľky nižšieho stupňa ako metodológia vyučovania matematiky, vyučovanie písania a čítania, možnosti inkluzívneho vzdelávania a ďalšie. Všetky slúžia rozvoju pedagogickej práce. Po skončení školenia účastníci navzájom predniesli svojim kolegom, čo sa naučili. „Potom sme usporiadali Deň Erasmu, v októbri sme predstavili svoje skúsenosti pedagógom z okolitých škôl. Vytvorili sme si banku úloh, aby sme si na platforme Google Classroom mohli vedomosti odovzdávať navzájom. Sumarizovali sme v tejto skupine, čo sme sa naučili a tiež zaujímavé úlohy, ktoré z naučeného vyplývali,“ prezradila pokračovanie a budovanie ďalších krokov riaditeľka školy. Hneď aj dodala, že sa prihlásia do súbehu aj tento rok. Zmenou bude, že plánujú zobrať so sebou aj skupinu školákov. Chystajú sa nadviazať dohodu o spolupráci so školou v Ružomberku, z ktorej prišla hosťujúca učiteľka. Spomedzi pedagógov, ktorí sa zúčastnili vlaňajšieho programu, sa opäť všetci prihlásili aj na tohtoročný súbeh. Ba pridali sa aj ďalší dvaja. Všetky kurzy si chcú vyberať v súlade so stanoveným pedagogickým programom školy.

E. Trenková

Foto: T. Pažitná

NizZiv-05

NizZiv-06

NizZiv-07

NizZiv-08

NizZiv-09

NizZiv-10

NizZiv-11

NizZiv-12

NizZiv-13