luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

XI. Pešia túra na Pilíš – Memoriál Juraja Migaša

PilTur19-01

Združenie pilíšskych Slovákov (pôvodne v spolupráci s medzičasom zaniknutou Slovenskou samosprávou v Mlynkoch) pod názvom Memoriál Juraja Migaša 18. mája usporiadalo výstup na vrchol Pilíša, tradičnú pešiu túru Pilíšanov a ich priateľov.

Aj tentoraz išlo o vhodnú príležitosť na prehlbovanie priateľstva medzi účastníkmi túry viac-menej rovnako zo Slovenska ako z domova, prvýkrát vo väčšom počte z kruhu budapeštianskych Slovákov. Túru vysnívali, vymysleli vtedajší členovia miestneho voleného zboru Marta Demjénová, Jozef Havelka (1948-2014) a Imrich Fuhl na podnet slovenského veľvyslanca Juraja Migaša (1957-2015), ktorý našich Slovákov pobádal k aktivitám presahujúcim výkladové skrine a etno-gastro-folk svet. Nie náhodou je teda podujatie pomenované po tomto vynikajúcom diplomatovi, oduševnenom predstaviteľovi Slovenska a slovenskosti a veľkom priateľovi Pilíšanov. Pod jeho pamätnou tabuľou na priečelí Strediska pilíšskych Slovákov účastníci túry pred kladením vencov a pri spoločnom speve si s mikrofónom v ruke na J. Migaša zaspomínali mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Budapešti Pavol Hamžík, pracovníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma Prívarová a hlavná organizátorka, predsedníčka Združenia pilíšskych Slovákov M. Demjénová. Po pietnej spomienke sa desiatky účastníkov memoriálu v skupinkách pobrali na približne štyri kilometre dlhý turistický pochod. Na vrchole Pilíša, pri rozhľadni sv. Eusébia vyvrcholil program veselým piknikom s perkeltovo-guľášovým darom slovenského veľvyslanectva, taktiež grátis Šarišom, teda čapovaným pivom zo Slovenského raja, z obce Mlynky na Slovensku, no a v neposlednom rade slovenskými piesňami tak spod Pilíša, ako z našej materskej krajiny.

PilTur19-02

PilTur19-03

PilTur19-04

(-l)

Foto: Imrich Fuhl

Fotogaléria