luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Symboly Slovákov XIII. obvodu Budapešti v kalendári

Kal13Obv22-01b

Na nový rok pripravila Slovenská samospráva XIII. obvodu hlavného mesta nástenný kalendár s cieľom predstaviť hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo tejto časti Budapešti. Reprezentačnú publikáciu hradila z vlastných zdrojov, preto vyšla len v 100 exemplároch.

Redaktorkou kalendára je Eva Fábiánová. Jej námet graficky ožil vďaka Zlatkovi Papučekovi a záberom Vlasty Zsákaiovej Držíkovej, Andrey Kiššovej a iných. Na dvanástich A4 stranách sa nachádzajú fotografie piatich pamätných tabúľ. Už prvá štvorica si zaslúži spomenutie, veď kanonik Vojtech Uhlár, architekt, fotograf a maliar Ivan Vydarený, národnostný politik Juraj Bielik a zvonolejár Jozef Pozdech sú známymi osobnosťami nielen v Európe. Piata predstavená tabuľa bola odhalená na pamiatku slovenských pltníkov, ktorí stáli pri zrode mestskej časti.

Kal13Obv22-02

Kal13Obv22-03

Kal13Obv22-04

V kalendári sa ušlo miesto aj dnešku. Listujúci sa dozvie čosi o Dome národností, sídle Ľudových novín, Slovenskej škole, trojčlennom poslaneckom zbore, ale aj o dôležitosti tohtoročného sčítania obyvateľov. Záujemca sa môže dočítať aj o Budapeštianskom slovenskom speváckom zbore Ozvena, ktorý tiež sídli v obvode, a o štipendiu pomenovanom po J. Bielikovi.

AR