luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Za Pavlom Hévizim

NekrPHevizi-01b

Vo veku nedožitých 87 rokov zomrel Pavol Hévizi.

Pavol Hévizi sa narodil 21. júla 1937. Pôvodným povolaním bol stredoškolský profesor. Už v mladosti sa stal členom chýrnej moďoróšskej dychovky, tridsať rokov stál na jej čele. Pod jeho vedením získal orchester zlatý diplom Maďarského zväzu dychových hudieb. V rokoch 1994 a 2019 bol predsedom miestnej slovenskej samosprávy v Moďoróši a má veľké zásluhy na zavedení výučby slovenského jazyka v miestnej materskej a základnej škole. V tejto funkcii zastupoval záujmy miestnej Slovače, niekoľko rokov bol členom Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a udržiaval kontakty so Zväzom Slovákov v Maďarsku. Po celý život sa venoval zachovaniu miestnych slovenských tradícií. Angažovane pracoval na posilňovaní identity moďoróšskych Slovákov, neustále sa snažil o tesnú spoluprácu s miestnymi inštitúciami, občianskymi organizáciami, ako aj s obecnou samosprávou. Podieľal sa na nadviazaní priateľských stykov obce s osadami na Slovensku a podporoval ich udržiavanie. Za svoju činnosť na národnostnom poli sa stal držiteľom štátneho vyznamenania Pro Cultura Minoritatum Hungariae.

Posledná rozlúčka s Pavlom Hévizim bude 24. júla o 15. hod.

Česť jeho pamiatke!

O svadbe Pavla Héviziho si môžete pozrieť krátky film: