luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

IX. Pešia túra na Pilíš - Memoriál Juraja Migaša

PilTur-01

Slovenská samospráva v Mlynkoch v spolupráci so Združením pilíšskych Slovákov pod názvom Memoriál Juraja Migaša 20. mája usporiadala výstup na vrchol Pilíša, tradičnú pešiu túru Pilíšanov a ich priateľov z blízkeho a vzdialenejšieho okolia.

V poradí už deviatykrát vzdávali takýmto spôsobom poctu pamiatke našich predkov, zažili súdržnosť a prispeli k zomknutiu síl ľudí dobrej vôle. Aj tentoraz išlo o vhodnú príležitosť na prehlbovanie priateľstva medzi účastníkmi túry, vo väčšom počte Slovákmi, v menšom Maďarmi viac-menej rovnako z domova ako zo Slovenska. S poľutovaním musíme konštatovať, že akoby práve obyvateľov našich, dodnes aj Slovákmi obývaných pilíšskych obcí, teda pôvodne hlavných adresátov podujatia sa ho zúčastňuje z roka na rok v menšom počte. Zato tí, čo prišli, či už zblízka či ďaleka, vôbec neoľutovali. Najmä vďaka spevákom a muzikantov zo Štúrova dobrá nálada vládla už pred oficiálnym začatím akcie v Stredisku pilíšskych Slovákov, príležitostne obohateného putovnou výstavou fotografií Imricha Fuhla s názvom „Pod Pilíšom – tam je náš svet“.

PilTur-02

Organizátori minulý rok sa rozhodli pomenovať túru po jej hlavnom iniciátorovi, oduševnenom predstaviteľovi Slovenska a slovenskosti, večnom optimistovi a veľkom priateľovi Pilíšanov, vynikajúcom diplomatovi - veľvyslancovi Jurajovi Migašovi (1957-2015). Podujatie sa teda druhýkrát konalo na jeho pamiatku ako Memoriál Juraja Migaša. Pod vlani odhalenou pamätnou tabuľou na priečelí Strediska účastníci túry pred kladením vencov, pod taktovkou členov Pávieho krúžku v Mlynkoch, zaspievali Pilíšsku hymnu a vypočuli si dojímavé, osobné a ľudské spomienky na „Ďuriho“. Miestami aj humorne ladené spomienky ožili v príhovoroch mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Budapešti Rastislava Káčera, podpredsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Petra Prochácku a hlavnej organizátorky, predsedníčky Slovenskej samosprávy v Mlynkoch a Združenia pilíšskych Slovákov Marty Demjénovej.

PilTur-03

Po pietnej spomienke sa desiatky účastníkov memoriálu v skupinkách pobrali na približne štyri kilometre dlhý turistický pochod - výstup na majestátne sa vypínajúci Pilíš, jeden z najvýznamnejších symbolov Slovákov v Maďarsku. Ako nám o tom napísal kolega od pera Ľudo Pomichal, „odmenou za ich úsilie, športový výkon i ochotu aj takýmto nevšedným spôsobom deklarovať vzťah k slovenskosti, úctu uchovávanú v spomienke na skvelého človeka a priateľa Juraja Migaša, ako aj k sebe samým - prejaviac tak pokoru k prírode a harmóniu duše medzi zemou a nebom, im bol nádherný pohľad z turistického chodníčka cestou na vrchol, vizuálne sekvencie z rozhľadne, najmä však nové kontakty, možno budúce priateľstvá, odvíjavšie sa v debatách, piknikových chutiach na jazyku a v spontánnom speve, tanci a zábave“.

PilTur-04

(-l)

Foto: Imrich Fuhl

Fotogaléria