luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Štátne vyznamenanie Slovenskému divadlu Vertigo

ProCul18-01

Slávnostnej sieni Národného filmového divadla Uránia v Budapešti v rámci veľkolepého Národnostného galaprogramu odovzdali 13. októbra ocenenia Pro Cultura Minoritatum Hungariae trinástim vyznamenaným osobám resp. kolektívom za ich záslužnú činnosť v oblasti národnostnej kultúry.

Ako štátny tajomník Úradu predsedu vlády zodpovedný za konfesie, národnosti a prenasledovaných kresťanov Miklós Soltész vo svojom úvodnom prejave povedal: „V Maďarsku považujeme národnosti za poklad, ktorý obohacuje celý národ, celú krajinu a celú Karpatskú kotlinu.“ Vyzdvihol pestrosť, ktorú národnosti prinášajú krajine, a ktorú treba strážiť. V tejto súvislosti pripomenul aj napätú situáciu na Ukrajine a v hľadisku prítomným zástupcom národností adresoval žiadosť, aby na medzinárodných fórach zvýšili svoj hlas v záujme ochrany Maďarov v Zakarpatsku.

ProCul18-02

Za slovenskú národnosť získalo tohto roku ocenenie Slovenské divadlo Vertigo. Aktivitu jeho riaditeľky Daniely Onodiovej dobre odzrkadľuje i fakt, že aj v deň odovzdávania ocenení mala plné ruky práce na práve prebiehajúcej medzinárodnej prehliadke slovenských ochotníckych divadelných súborov Spolu na javisku (i mimo neho!) v Sarvaši. Cenu si preto prišiel prevziať bývalý člen amatérskej zložky divadla Ján Benčík. „Divadlo založili v roku 1996 s tým zámerom, aby oboznamovalo Slovákov v Maďarsku so súčasnými slovenskými inscenáciami, spestrovalo ich kultúrny život a rozšírilo možnosti pestovania materinského jazyka komunity. Nemá budovu, ani stály súbor, napriek tomu za uplynulých 20 rokov predstavilo 22 divadelných hier, väčšinou na vidieku a v materskej krajine, resp. na domácich národnostných festivaloch ako Arcusfest či Jelen/Lét. Divadlo je od roku 2003 inštitúciou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM),“ odznelo v laudácii na adresu nášho divadla. V radoch obecenstva si to osobne vypočuli o. i. aj predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková i náš parlamentný hovorca Anton Paulik, ktorí prišli osobne zagratulovať k významnému oceneniu.

ProCul18-03

Námestníčka štátneho tajomníka zodpovedného za spoločenskú konvergenciu Ministerstva ľudských zdrojov Katalin Langerová Victorová vo svojom záverečnom príhovore vyzdvihla okrem ocenených tie osoby a organizácie, ktoré si všimli ich záslužnú prácu a navrhli ich na toto ocenenie ako prejav uznania. Plaketa má tvar listu ginka dvojlaločného (lat. ginkgo biloba), ktoré je prastarým symbolom spolupatričnosti a nemennosti a v tomto kontexte je teda aj symbolom dôležitosti zachovávania kultúry národností. Podľa K. Langerovej Victorovej národnosti dodávajú krajine takú silu a energiu, ktoré spoločne s rodinou predstavujú stále hodnoty.

ProCul18-04

Jednotlivé bloky programu oddelili a podujatie spestrili kvalitné kultúrne vložky národnostných umeleckých súborov. V podaní Buzuki kapely Palio si mohlo obecenstvo vypočuť grécke ľudové piesne, po nich nasledovali chorvátske, srbské a macedónske melódie vyčarené z hudobných nástrojov kapely Kolo. Po odovzdaní cien sa jej členovia vrátili na javisko, aby sa postarali o dynamické hudobné podfarbenie pre Južnoslovanskú tanečnú skupinu z Tökölu.

Po veľkolepom podujatí čakalo ocenených šampanské a následne všetkých hostí podujatia aj pohostenie. Menu bolo zostavené – ako inak – z národnostných kulinárskych špecialít.

Zlatko Papuček

Foto: autor