luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

O Slovákoch v XIII. obvode na sociálnych sieťach

Bp13TV-01

Od pltníkov po dnešok bol názov online rozhovoru, ktorý pripravila kultúrna divízia XIII. obvodu Budapešti na sociálnej sieti s predsedníčkou Slovenskej samosprávy XIII. obvodu Budapešti Zuzanou Hollósyovou a podpredsedníčkou Evou Fábiánovou. Kultúrny referent Lajos Szalkai sa pýtal svojich hostí na históriu a súčasnosť.

Poslankyne slovenského voleného zboru počas 40-minútového rozhovoru spomenuli slávnych Slovákov, ktorí bývali alebo pracovali v tejto mestskej časti, ale vyzdvihli aj súčasné aktivity zboru a Slovákov vôbec. Pre čitateľov Ľudových novín nie je novinkou, že túto mestskú časť založili (aj) slovenskí pltníci, ktorí sa tu usadili po tom, ako sem zvážali na svojich pltiach dolu Váhom a Dunajom stavebný materiál k najdôležitejším stavbám rozrastajúceho sa veľkomesta, Pešti v 19. storočí. Na ich počesť usporiadala slovenská samospráva v roku 2015 Pltnícky deň, v rámci ktorého odhalili pamätnú tabuľu na Pltníckej (Tutaj) ulici. Vďaka veľkodušnému daru obce Nižná postavili plť skoro životnej veľkosti (ktorú potom samospráva darovala Múzeu a skanzenu lodí v Neszmélyi, kde stojí dodnes) a usporiadali sympózium o slovenských pltníkoch. Z prednášok tohto sympózia vydala samospráva na ďalší rok publikáciu, ktorá zaznamenáva stopy po zakladateľoch tejto mestskej časti. V rozhovore spomenuli aj zvonolejára a vynálezcu svetového mena Jozefa Pozdecha, svokra staviteľa maďarského Parlamentu Jána Nepomuka Bobulu, ktorému tiež postavili pamätnú tabuľu na dome jeho bývalej dielne. My spomeňme aj ďalšie významné osobnosti, akými sú fotograf a maliar Ivan Vydarený, či staviteľ kostola na Námestí mieru Vojtech Uhlár, ako aj diplomat a aktivista Juraj Bielik, ktorému odhalili pamätnú tabuľu na dome, kde býval, v roku 2019 a po ktorom pomenovali aj štipendijný program, vďaka ktorému chcú pomôcť gymnazistom a vysokoškolákom slovenského pôvodu, aby lepšie spoznali samosprávny systém a aby sa takto postarali o dorast v samosprávnej sfére.

Čo sa týka aktivít, slovenský zbor pravidelne organizuje výstavy fotografií (minulý rok to bola napríklad výstava Obrazy z karantény z tvorby Andrey KiššovejImricha Fuhla), či malieb (v mestskej časti vystavili svoje diela Eva Koncošová, Beatrix Hrušková, Ivan Vydarený a ďalší), pripravujú stretnutia so spisovateľmi a básnikmi (Gregor Papuček, Alexander Kormoš, Imrich Fuhl, Zoltán Bárkányi-Valkán), ale nezabúdajú ani na mládež: či ide o privítanie slovenského Mikuláša, či o recitačnú súťaž, slovenské deti sa môžu ukázať počas akcií voleného zboru. Podobne to je aj počas najväčšieho podujatia mestskej časti, Národnostného festivalu, ktorý usporadúvajú vždy koncom mája a na ktorý samospráva pozýva známe i menej známe hudobné formácie, tanečné a spevácke skupiny, aby ukázali slovenské tradície obyvateľom. Neraz boli za posledných 20 rokov vystupujúcimi týchto festivalov súbory zo Slovenska, hlavne z Mojmíroviec, s ktorými má samospráva družobné styky, ale prišli sem aj slovenské deti z Prahy, vďaka družobnému kontaktu so skupinou Limbora. Mimochodom, tá vystúpila aj v rámci samostatného večera v roku 2018. Podobne veľkému záujmu sa tešili tanečníci zo súboru Železiar z Košíc v roku 2015, a úspešné bolo aj vystúpenie hercov Divadla Jána Palárika z Trnavy v roku 2019.

Na záver rozhovoru sa Z. Hollósyová zmienila o Budapeštianskom slovenskom speváckom zbore Ozvena, ktorý sídli tiež v tejto mestskej časti a tento rok oslávi 20. výročie svojho založenia.

Online rozhovory o aktivitách národnostných samospráv a spoločenských organizácií usporadúvajú v XIII. obvode už vyše roka, takmer všetky rozhovory sú dostupné na YouTube, kde si môžete pozrieť aj rozhovor so slovenskými poslankyňami.

(ef)

Foto: archív