luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Festival Brána Európy so Slovákmi

Bp18EurB-01

Blízkosť letiska robí XVIII. obvod Budapešti bránou nielen do Budapešti, ale aj do krajiny a Európy. Práve preto sa rozhodol obvod predstaviť rozmanitosť kontinentu prostredníctvom kultúry európskych národov a národností, i spoluprácou občianskych organizácií a národnostných samospráv.

Počas posledného aprílového a prvého májové dňa sa v Bókayho záhrade konal festival. Na jeho organizovaní, ako aj prezentovaní slovenskej gastronómie a kultúry sa aktívne zúčastnila Slovenská samospráva XVIII. obvodu Budapešti pod vedením predsedu Petra Bakosa. V stane ponúkali bryndzové halušky a pivo, a kým záujemcovia čakali v rade, mohli si pozrieť výber z fotografií Evy Fábiánovej zo života Slovákov v Maďarsku. Samozrejme, nechýbalo tlačené slovo a okrem Budapeštianskeho Slováka si mohli záujemcovia zalistovať aj v starších číslach nášho týždenníka.

Bp18EurB-02

Bp18EurB-03

Bp18EurB-04

Na festivale postavili dve javiská: jedno pre folklór a druhé pre populárnu hudbu. Na folklórnom javisku rad-radom vystúpili predstavitelia národností žijúcich v tomto obvode. Vystriedali sa tu Nemci, Rumuni, Poliaci, Arménci, Srbi a Bulhari. Slovákov zastupovala folklórna skupina Forgórózsa zo susedného Kerestúru. Ako ich vedúca Anna Gordosová pre Ľudové noviny uviedla, predstavili slovenské ľudové zvyky z Kerestúru na základe zbierky Bélu Bartóka, pričom sa opierajú o repertoár slovenských ľudových piesní Kerestúrskeho ženského speváckeho zboru. „K hudobnému materiálu teda máme podklad, ale k tanečnému nie, ten vieme iba rekonštruovať. Poznáme repertoár zo susedného Maglódu a Ečeru, ako aj z povodia Galgy a zároveň chodievame na výskum ku kerestúrskym ženám. Tam sme pozbierali tiež zaujímavý materiál, z tancov sú krátke slovné spomienky, na základe ktorých sa pokúsime dať dokopy kerestúrske slovenské tance. Sú to iba omrvinky, ale o nemeckých tancoch nemáme ani toľko. V Kerestúre žili vedľa seba tri národnosti: Slováci, Nemci a Maďari, ale Nemci sa oveľa rýchlejšie pomeštili a stratili záujem o zachovávanie vlastných tradícií,“ povedala A. Gordosová, vďaka ktorej sa vystriedalo na javisku vyše 30 tanečníkov a spevákov.

(ef)

Foto: autorka

Bp18EurB-05

Bp18EurB-06

Bp18EurB-07

Bp18EurB-08

Bp18EurB-09

Bp18EurB-10

Bp18EurB-11