luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Spomienková slávnosť v Horných Salibách

SalibyHo-01

Občianske združenie Apovka Mamovka a miestny odbor Matice slovenskej spoločne pripravili v Horných Salibách spomienkovú slávnosť pri príležitosti 75. výročia presídlenia Slovákov z Dolnej zeme do vlasti svojich predkov. Je to málo, či veľa rokov? Z pohľadu histórie to veľa nie je. Z pohľadu človeka je to dlhá doba, veď mnohí, ba väčšina z tých, ktorí v roku 1947 prišli do Československa, žiaľ, už nie sú medzi nami.

Prvé slovenské rodiny zo Slovenského Komlóša prišli do Horných Salíb v máji 1947. Presídlenie trvalo do jari 1949, za ten čas sa do obce prisťahovalo 324 rodín slovenskej národnosti, veľká väčšina zo Slovenského Komlóša a jeho okolia, ale v podstate aj to boli pôvodne Komlóšania, ktorí okolité obce založili. Nebolo ľahké ich rozhodovanie využiť naskytnutú príležitosť a vrátiť sa do zeme predkov po 200 rokoch od založenia Slovenského Komlóša. Presídlenci zanechali svojich zosnulých na cintorínoch, roztrhali sa rodinné zväzky, opustili svojich priateľov, susedov, domy, polia. Aké však bolo ich sklamanie, keď prišli do maďarského prostredia, ktoré ich nevítalo s nadšením. Trvalo desaťročia, kým sa dospelo k pokojnému spolunažívaniu, ktoré našťastie pretrváva dodnes.

Pri tejto príležitosti sa v miestnom evanjelickom kostole konali spomienkové služby Božie. Na úvod prítomných privítala sestra zborová dozorkyňa Anna Hrotková. Spomienkové služby Božie slúžili domáca sestra farárka Zuzana Slížiková a sestra farárka Zora Tuláková z Diakoviec. Spomienkové služby Božie obohatilo aj vystúpenie dievčenského speváckeho kvarteta Hájíček a spevokolu miestneho cirkevného zboru. Bohoslužba zanechala v prítomných v hornosalibskom evanjelickom kostole hlboký duchovný zážitok.

SalibyHo-02

Po skončení služieb Božích sa prítomní presunuli k miestnej knižnici, kde sa uskutočnilo slávnostné odhalenie pamätnej tabule k 75. výročiu príchodu Slovákov z Dolnej zeme do vlasti svojich predkov. Pamätná tabuľa bola osadená z iniciatívy OZ Apovka Mamovka, aby sme si pripomenuli tento dôležitý míľnik našej histórie a vyjadrili úctu a vďaku našim predkom. Pred odhalením pamätnej tabule slávnostný príhovor mal Lukáš Perný zo Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej. Na počesť našich predkov zaznela básnická skladba Sama Chalupku Mor ho! a pieseň Kto za pravdu horí. Pamätnú tabuľu odhalili predseda OZ Apovka Mamovka Miroslav Lóci a predsedníčka MO Matice slovenskej Helena Györgyiová. Potom nasledoval akt slávnostného kladenia vencov.

Po odhalení pamätnej tabule a kladení vencov oslavy pokračovali programom v miestnom dome kultúry, ktorý pripravilo OZ Apovka Mamovka a Miestny odbor Matice slovenskej. Na sviatočne prestretých stoloch nechýbali ani tradičné komlóšske špeciality (ťahaný koláč, studenie kifle, bagáne, ...), ktoré s láskou nachystali naše šikovné ženy, podľa originálnych receptúr, ale aj s použitím niektorých originálnych ingrediencií (komlóšska múka). Všetci prítomní sme si pochutili na vynikajúcom guláši, ktorý pre nás pripravili miestne ženy pod vedením Heleny Danadajovej a Zuzany Tuškovej. Ďakujeme pekne!

SalibyHo-03

Kultúrny program slávnostného večera obohatilo vystúpenie detí z miestnej základnej školy a škôlky. Snaha a šikovnosť detí boli odmenené veľkým potleskom. Vystúpenie dievčenského speváckeho kvarteta Hájíček, ktoré na harmonike sprevádzal Vladimír Žiak, a taktiež spevákov z MO Matice slovenskej z obce Záriečie zožalo tiež veľký úspech. Program v kultúrnom dome pokračoval priateľským posedením pri hudbe až do neskorých večerných hodín.

Ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k dielu i tým, ktorí cez víkend prišli do Horných Salíb v takom veľkom počte. Na spomienkovom stretnutí sa zúčastnili aj ľudia z radov presídlencov, ktorí vtedy ako deti ešte boli v útlom veku. Bolo nám potešením privítať medzi nami aj konateľa spoločnosti Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku SlovakUm Imricha Fuhla.

Moji rodičia sa nepresídlili, takže ja som vyrastal v Slovenskom Komlóši, v slovenskej rodine. Osud však zariadil, že som sa zamiloval do dcéry presídlencov. Viac a viac času som trávil na Slovensku, po svadbe sme stáli pred rozhodnutím, kde budeme bývať. Moje rozhodovanie bolo o to ľahšie, že som už poznal pomery na Slovensku, nie tak ako presídlenci pred 75 rokmi. Oni išli do neznáma, boli pod vplyvom propagandy zo strany československej vlády a ľahko podľahli lákavým sľubom a prihlásili sa na presídlenie. Som rád, že som dal na manželkine slová a rozhodli sme sa spolu bývať na Slovensku.

SalibyHo-04

Žiaľ, výmena obyvateľstva po druhej svetovej vojne nepriaznivo ovplyvnila osud Slovákov v Maďarsku, vrátane obyvateľov Slovenského Komlóša. V kedysi takmer čisto slovenskej dedine dnes už čoraz menej ľudí sa hlási k slovenskej národnosti, naposledy to bolo len o niečo viac ako 20 %. Slovenčina sa, žiaľ, postupne vytráca z každodennej konverzácie. Sčítanie obyvateľov v Maďarsku sa bude konať na jeseň tohto roka. Prihláste sa s hrdosťou a bez obáv k svojej slovenskej národnosti a slovenskému materinskému jazyku. Výsledky sčítania výrazne pomôžu v oblasti národnostného školstva, kultúry a používania menšinového jazyka.

Ján Farkas

Foto: Imrich Fuhl

Fotogaléria