luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Významné slávnosti V Níži

NizSlav22-01

Letné prázdniny sa skončili a výchovno-vzdelávacie inštitúcie sa opäť naplnili. Začal sa nový školský rok, ktorý v základných školách trvá 183 vyučovacích dní. Prvý deň v škole je jednou z najdôležitejších udalostí v živote detí, rodičov ako aj pedagogického zboru. Vlani sa spoločné otvorenie školského roku slovenských národnostných škôl konalo v Alkári.

Z Hevešskej župy sa podujatie tentoraz premiestnilo do Novohradskej. V Níži sa konali hneď dvojité oslavy, keďže Slovenská národnostná základná škola Kálmána Mikszátha v školskom roku 2022/2023 oslavuje 60 rokov pôsobenia v historickej budove postavenej v roku 1740, v Reviczkého kaštieli. Na podujatie prišli hostia zo všetkých slovenských národnostných základných škôl, ktoré prevádzkujú miestne národnostné samosprávy. Okrem hostiteľov v hľadisku sedeli Alkárčania a Bánhidania, ale aj delegácia budapeštianskej slovenskej školy, ktorú spravuje Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM).

Výsledky tvrdej práce

„Pred 60 rokmi začala fungovať naša škola ako 8-ročná okresná základná škola. Od roku 1958 začali obnovovať obyvatelia dediny spolu s učiteľmi kaštieľ, ktorý bol zničený a odsúdený na demoláciu. Vďaka predsedovi vtedajšej miestnej rady Ladislavovi Konczovi, riaditeľovi Imrichovi Kőrösovi, zástupcovi riaditeľa Jánovi Vargovi a učiteľovi Ľudovítovi Szarkovi sa mohla začať rekonštrukcia. Oni boli koordinátormi týchto prác. Musím spomenúť aj Jozefa Zentaiho, ktorý vysníval samostatnosť a požiadal našu samosprávu, aby sme školu prevzali od štátu. Mnohí už nie sú medzi nami, spomíname na nich s úctou. V roku 2016 sme teda začali spoločnú prácu, školu navštevovalo 106 detí. Teraz začíname siedmy rok so 183 žiakmi,” prihovorila sa na otváracom ceremoniáli prevádzkovateľka školy a predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Níži Zuzana Kučerová. Prízvukovala, že za ten čas sa podarilo vykonať veľa obnôv, teraz prebieha 2. etapa rekonštrukcie fasády kaštieľa. „Budúcnosť bude taká, aká je škola dnes,” ukončila svoj príhovor s citáciou od Alberta Szent-Györgyiho. Nasledovala kytica nížanských ľudových piesní v podaní žiačky školy Blanky Bíróovej, ktorá s týmto vystúpením získala 1. miesto v celoštátnej súťaži Zväzu Slovákov v Maďarsku Spievanky a veršovačky.

NizSlav22-02

Vkladáme svoju nádej do budúcnosti

Predsedníčka CSSM vo svojom príhovore zdôraznila, že je kvalitatívna zmena, keď jedna národnostná samospráva zoberie na seba zodpovednosť za zachovanie vyučovania jazyka a za odovzdávanie slovenskej kultúry. „Teším sa, že od tohto školského roku máme o jednu takúto národnostnú základnú školu viac. Po Alkári a Níži aj slovenská samospráva v Tatabáni-Bánhide prevzala prevádzku školy, ktorá funguje v tejto mestskej časti. Držím im palce, aby sa počet detí zvyšoval tak ako v Níži, aby sa podmienky takisto zlepšovali a aby sa im darilo,” prízvukovala predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková s tým, že nížanská výchovno-vzdelávacia inštitúcia je jednou z najkrajších slovenských národnostných škôl v Maďarsku. Zapriala jej, aby sa v záujme zabezpečenia kvalitného vyučovania slovenského jazyka podarilo získať hosťujúceho učiteľa zo Slovenska, lebo je dôležité, aby deti odchádzali s takými jazykovými znalosťami, ktoré im pomôžu uplatniť sa v živote. Následne predsedníčka prečítala list Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku (OSMM), ktorá sa podujatia nemohla zúčastniť. V ňom stálo, že kto miluje svoje deti, vedie ich k dobru a ochotne ich posiela do školy. Dnes sa svet veľmi zmenil, vzdelávanie sa rozšírilo a deti sa môžu v rámci školského systému učiť a osvojovať si svoje vedomosti čoraz viac. Infraštrukturálne a systémové zlepšenie a rozvoj sú síce dôležité, ale nemali by odvádzať od základov. O tomto spievali aj v náborovej piesni Slováci v Novohrade, aby po slovensky hovoriace deti rodičia zapísali do slovenských škôl. V minulom storočí bolo samozrejmé odovzdávanie náboženstva, kultúry, mentality a identity zdedené po predkoch. V 21. storočí treba pracovať na tom, aby bolo dedičstvo bezpečným bodom v našich životoch, na ktorom môžeme odvážne stavať. Tieto jedinečné hodnoty môžeme podporiť, keď vyberáme školu pre svoje deti, alebo keď sa na jeseň zúčastníme na celoštátnom sčítaní obyvateľov. V závere listu OSMM oznámila, že rok 2023 bude rokom slovenskej mládeže v Maďarsku. Pri tejto príležitosti plánuje sériu podujatí, ktorými chce prezentovať, že sa oplatí hrdo prežívať náboženstvo, kultúru a národnostnú identitu.

Predkovia zanechali nesmierne bohatstvo

Parlamentný poslanec Mihály Balla vo svojom príhovore najprv zagratuloval k jubileu. Vyzdvihol, že národnosti v strednej Európe pomáhajú v zachovaní viac ako storočných tradícií, národnostných koreňov, jazyka a kultúry. „Toľko pekných vecí pochádza z týchto národností, či už od Slovákov, Nemcov, Rumunov, Srbov alebo od ostatných. Myslím si, že tí, ktorí sme teraz tu, a tí, ktorí tu vyučujú, nejakým spôsobom pokračujú v tejto línii. Dobre vedia, že slovenské národnostné dedičstvo treba zachovať. Je to však veľmi ťažká úloha v dnešnom globálnom a pomätenom svete, práve preto je dôležité, že tu je také spoločenstvo, ktoré denno-denne sleduje vývin dieťaťa aj z toho aspektu, ktorý sa zameriava na národnostné dedičstvo,” dodal M. Balla. Verí, že cesta, ktorá sa začala pred 60 rokmi a pokračovala pred siedmimi rokmi, bude nezlomná. Takto sa môže zachovať slovenská národnostná kultúra a jazyk.

NizSlav22-03

Hodnotu slovenčiny cítia aj rodičia

Po programe žiakov druhej triedy, ktorý pripravila Silvia Erika Nagyová, riaditeľ odboru Úradu predsedu vlády Richárd Tircsi prečítal list od štátneho tajomníka Úradu predsedu vlády zodpovedného za cirkevné a národnostné vzťahy Miklósa Soltésza. „Národnostné školy majú osobitú funkciu v maďarskom školstve. Sú strážcami národnostného jazyka a kultúry. Takáto je aj národnostná škola fungujúca v Reviczkého kaštieli, ale mohol by som menovať aj ostatné školy. Výučba slovenského jazyka je pre slovenskú národnosť v Maďarsku príťažlivá. V mnohých rodinách touto rečou už nehovoria, jednako rodičia veľmi radi zapisujú svoje deti do národnostných škôl,” odkázal v liste štátny tajomník. Podľa M. Soltésza spoločnosť veľmi potrebuje, aby v každodennom živote obstáli pedagógovia a rodičia. Ubezpečil, že maďarská vláda urobí všetko preto, aby školský rok bol úspešne zvládnutý. Svoj list zakončil vierou, že tieto plány nezmenia iné okolnosti.

Kráčajme spoločnou cestou

Po recitácii Anny Márokiovej sa obecenstvu prihovorila riaditeľka školy Eva Sztanková Stefliková. Okrem iného informovala aj o letných podujatiach vo výchovno-vzdelávacej inštitúcií. „Po rozlúčke so školou a uzavretí školského roka sa začal náš obľúbený družinový tábor s 26 žiakmi, ktorí v školskom roku dosiahli dobré výsledky v slovenskom jazyku, v pestovaní kultúry, alebo mali výborné vysvedčenie. […] Leto sa nemôže zaobísť ani bez náboženského tábora, za ktorý ďakujeme farárovi Ladislavovi Radosovi a učiteľke Edite Törekiovej. Vďaka Úradu predsedu vlády sa z 80 miliónov forintov mohla začať 2. etapa rekonštrukcie fasády. Z vlastných zdrojov sme renovovali vchod do školy. Podnikateľ a maliar Jozef Fazekas vymaľoval triedy a stenu slávy. Zaobstarali sme nové lavice a stoličky do tretej triedy a do troch tried sme namontovali nové tabule a demonštračné pomôcky v hodnote 9 miliónov forintov,“ pochválila sa riaditeľka. S radosťou hovorila o tom, že v školskom roku 2022/2023 bude do nížanskej školy chodiť 183 detí. Za katedru sa dokonca vrátia tri, Slovákmi v Maďarsku viackrát vyznamenané učiteľky slovenčiny na dôchodku: Zuzana Bánová, Z. KučerováMargita Szobonyová. Následne pozvala na pódium nových žiakov a budúcich prváčikov. Po ich programe im ôsmaci odovzdali modré kravaty s logom školy. Tieto doplnky symbolizujú, že sa stali súčasťou školskej spoločnosti. Na záver predsedníčka CSSM odovzdala vedeniu školy učebné pomôcky Pedagogického metodického centra, ktoré by mali uľahčiť výučbu.

NizSlav22-04

Nezabudnuteľné oslavy

Po krátkej prestávke nasledovala oslava školy, ktorá 60 rokov sídli v Reviczkého kaštieli. V obci sa aj predtým vyučovalo, podľa historika Józsefa Végha, prvé informácie o dejinách výučby v Níži pochádzajú z roku 1770. V galaprograme účinkovali domáci mladí tanečníci, ľudová hudba Csibaj banda z Jače a mládežnícka zložka tanečnej skupiny Nógrád zo Šalgótarjánu. Na záver kultúrneho programu organizátori prítomných pozvali na spoločný tanec. Dom tanca viedli účinkujúci v galaprograme. Sprievodnými programami spoločného otvorenia školského roku slovenských národnostných škôl boli dva nafukovacie hrady, nafukovacia rodeo aréna s býkom a dvaja artisti na chodúľoch. Pri vchode si návštevníci mohli pozrieť aj výstavu fotografií o najdôležitejších podujatiach školy za uplynulé roky.

(ar)

Foto: autor

NizSlav22-05

NizSlav22-06

NizSlav22-07

NizSlav22-08

NizSlav22-09

NizSlav22-10

NizSlav22-11

NizSlav22-12