luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Náš kalendár 2023 sa teší záujmu čitateľov

HRNasKal23-01

Najstarší známy kalendár vznikol v Egypte v 4. tisícročí pred Kristom a prejdúc rôznymi premenami sa udomácnil v spoločnosti do dnešných dní. Kalendár je dnes potrebnou súčasťou v našich domácnostiach i na pracoviskách. Okrem svojej praktickej funkcie, ktorou je sprevádzanie používateľa kalendára mesiacmi, týždňami a dňami kalendárneho roka, plní pre nás rôzne ďalšie funkcie, podľa druhu kalendára. Najčastejšie používanými sú tzv. stolové kalendáre, diáre, nástenné kalendáre, ročenky.

Ročenky boli v minulosti základným žriedlom informácií nielen pre bohatých, ale aj pre jednoduchých ľudí, avšak i dnes, keď nám nami hľadané informácie poskytuje mnoho písomných prameňov a zdrojov IKT, sú veľmi obľúbenými kalendármi, pretože okrem svojej praktickej funkcie kalendára majú aj charakter vzdelávací, zábavný, poznávací.

K ročenkám, ktoré sa už tradične zaradili ku každoročnej súčasti mnohých slovenských domácností žijúcich v Maďarsku (ale aj v zahraničí), patrí publikácia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Náš kalendár. Spoluvydavateľom publikácie Náš kalendár 2023 je parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik. Ročenku vydáva Nezisková verejnoprospešná spoločnosť s ručením obmedzeným pre služby a zužitkovanie nehnuteľností SlovakUm, obchodná spoločnosť CSSM.

Táto ročenka, tak ako po predošlé roky, i teraz poskytuje čitateľom pohľad do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku.

HRNasKal23-02

Keď zalistujeme v Našom kalendári na rok 2023, čaká nás jedno milé prekvapenie za druhým. Úvodné strany potešia najmä gazdinky, pretože na nepárnych stranách kalendárnej časti, vedľa jednotlivých mesiacov nájdu recepty na 12 originálnych jedál Slovákov v Maďarsku. Pomocou receptov si šikovné i menej skúsené gazdinky napečú bohaté sarvašské kapustníky podľa pani Mótyánovej, gerhene z Malej Tarče, uvaria si santovskú fazuľovú polievku s veľkými haluškami podľa „Honzovej Evičky“ (Evy Fábiánovej, rodenej Kormošovej), svadobnú baraniu kapustovú polievku z Veľkého Bánhedeša a mnohé ďalšie dobroty podľa receptov slovenských gazdiniek v Maďarsku.

Rok 2022 bol bohatý na rôzne podujatia, ktoré boli organizované pod záštitou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Najdôležitejšie udalosti sú v Našom kalendári 2023 zachytené slovom i objektívom fotoaparátu. Slovom i fotografiami nás kalendár prevedie aj politickým dianím v minulom roku. Hoci tých udalostí nebolo málo, pomocou šikovných redaktorov a reportérov autori publikácie stihli zmapovať množstvo udalostí, aby – priebežne, ako aj v kalendári – mohli svojim čitateľom priblížiť činnosť inštitúcií CSSM i organizácií s celoštátnou pôsobnosťou.

HRNasKal23-03

Okrem aktuálnych podujatí roka 2022 načreli tvorcovia Nášho kalendára 2023 aj do histórie, a tak máme možnosť spoznať dvorného maliara kráľov pochádzajúceho z Hontu; oboznámiť sa so životom a dielom Štefana Koreňa – dolnozemského národného buditeľa, ktorý „horel veľkou láskou k slovenskému ľudu...“ Okrem významných historických osobností, ktorých meno sa zapísalo zlatými písmenami do života Slovákov, autori kalendára nezabudli ani na dôležité výročia, ku ktorým nesporne patrí 270. výročie príchodu Slovákov do Níreďházy a jej vzniku.

Voľné chvíle nám spestrí čítanie poviedok a básní Rudolfa Fraňa, Zoltána Bárkányiho Valkána, Gregora Papučka, Oldřicha Kníchala, Mateja Skalnického.

Kalendár nám približuje aj duchovný život Slovákov v Maďarsku vo fotografiách a činnosť slovenských škôl a školákov a ich učiteľov, a tiež mnoho ďalších politických a spoločensko-kultúrnych aktivít.

Tak, ako po predošlé roky, aj Náš kalendár 2023 nám prináša krížovku pre deti i dospelých a veselú kyticu humoru.

HRNasKal23-04

Náš kalendár 2023 je unikátnym dielom slovenskej publikačnej činnosti v Maďarsku. Za jeho prípravu a vydanie patrí veľké ďakujem predsedníčke CSSM Alžbete Hollerovej Račkovej, zodpovednému redaktorovi, konateľovi spoločnosti SlovakUm Imrichovi Fuhlovi, redaktorom Eve Fábiánovej, Andrei Kiss-Kohutovej, Zlatkovi Papučekovi, Atilovi Rusnákovi a jazykovej redaktorke Vlate Zsákaiovej Držíkovej.

A čo dodať na záver? Želanie príjemných chvíľ všetkým čitateľom pri čítaní jedinečnej publikácie Náš kalendár 2023.

Helena Rusnáková

Foto: Andrea Kiss-Kohut