luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Na čabianskom Jarmoku

JarmokBC23-01

Čabianska organizácia Slovákov (ČOS) a Slovenská samospráva Békešskej župy (SSBŽ) 9. septembra predpoludním otvorili brány Domu slovenskej kultúry (DSK) v Békešskej Čabe. Jarmok – ako to všetci nazývajú – priniesol pravú festivalovú atmosféru návštevníkom na dvore slovenského kultúrneho strediska.

Národnostný festival V pokoji a mieri predstavil takmer všetky kultúrne, hudobné a gastronomické hodnoty slovenskej národnosti, čím vykreslil veľmi široký obraz pre záujemcov o národnostné žitie. V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi boli na tohtoročnom festivale obvyklé pódiové vystúpenia a gastronomické nádvorie, pričom väčší dôraz bol kladený na kultúrne aktivity.

Konateľka ČOS Hajnalka Krajcsovicsová vysvetlila, že sa snažili ponúknuť širokú škálu programov a sprostredkovať ukážku bohatej činnosti slovenskej komunity, jej súčasný moderný život, nerozlučne spojený so zachovávaním tradícií a starodávneho hodnotového systému.

Jarmok otvorili predsedníčka SSBŽ Judita Krajcsoviczová, predseda ČOS Michal Lászik a podpredseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku František Zelman.

M. Lászik svoj príhovor začal s čabianskym pozdravom „Pamodaj dobrí ďen!“. Hovoril o tom, že ČOS sa už pred 15 rokmi rozhodla, že dá našim Slovákom možnosť na stretnutie pod Veľkým chrámom. „Táto akcia prebiehala v znamení tradičných jarmokov, ktoré boli v Békešskej Čabe zorganizované štyrikrát ročne. Neskôr sa z finančných dôvodov jarmoky už nekonali, ale ČOS sa tradíciu stretávať sa so Slovákmi a všetkými prívržencami slovenskej kultúry snaží dodnes zachovať.“ Predseda pripomenul, že v posledných rokoch túto akciu organizujú spolu so župnou slovenskou samosprávou. Je veľmi dôležité poznamenať, že účastníci festivalu tvoria veľkú rodinu, a takáto akcia nám dáva príležitosť zomknúť sa a kochať sa v kráse dolnozemskej slovenskej kultúry. Na konci svojho príhovoru M. Lászik pozval každého k imaginárnemu prestretému stolu, na ktorom nájdeme jedlo, kultúru, spevy a všetko čo ľudská duša potrebuje.

JarmokBC23-02

F. Zelman poďakoval Čabanom, že k nim mohli zavítať Slováci z celého regiónu, aby ukázali svoje kultúrne a gastronomické hodnoty. „Budeme na javisku vidieť kúsok z našej kultúry. Ja sa teším, že máme toľko kvalitných súborov, že by nestačil na to celodenný program, aby sa všetci ukázali.“

J. Krajcsoviczová vo svojom prejave vyzdvihla: „Ochrana a pestovanie slovenskej kultúry a slovenského jazyka na Dolnej zemi je našou hlavnou povinnosťou.“

Kým na javisku prebiehalo vystúpenie škôlkarov zo slovenskej školy, vo veľkej sále DSK sa konala vernisáž výstavy z diel Slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši. Výstavu otvorili parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik a predseda Slovenskej samosprávy vo Veľkom Bándedeši Ján Pepó, ktorý je zároveň aj iniciátorom tábora.

A. Paulik vyzdvihol cieľ výtvarných táborov v Bánhedeši. Vďaka tomu, že počas týždňa, keď sú tam výtvarníci zo Slovenska, všetci komunikujú po slovensky, a tak sa miestni znovu „učia” hovoriťpo slovensky. Putovná výstava diel slovenských umelcov už bola okrem Bánhedešu v Slovenskom Komlóši, Segedíne, Mlynkoch a Malom Kereši. „To znamená, že v Maďarsku aj vzdialené slovenské komunity vedia o tom, že táto výstava je a tábor existuje a zároveň majú záujem vidieť tieto obrazy. Aj keď dosiaľ nevedeli, že Bánhedeš existuje, teraz sa to zmení.“ J. Pepó povedal, že v tábore sa opäť zrodili poklady a sú veľmi hrdí na to, že sa k nim renomovaní slovenskí umelci každoročne vracajú. „Vytvárajú diela, ktoré nás tešia a šíria dobré meno slovenskej pohostinnosti v Bánhedeši.“

JarmokBC23-03

Po vernisáži nasledovala krátka prestávka a začala sa prezentácia knihy Tibora Mótyána Tranoscius: Cithara et Phiala Sanctorum. Pred sto rokmi vyšlo prvé dolnozemské vydanie evanjelického spevníka v Békešskej Čabe. Nové rozšírené vydanie predstavil evanjelický farár Nového evanjelického kostola Pavel Zahorecz: „Ako farár odporúčam túto publikáciu z celého srdca, aby sme sa ponorili do života našich predkov.“ Je dôležité zaoberať sa minulosťou, pretože je zdrojom prítomnosti a na nej môžeme budovať budúcnosť. V dnešnom svete sa musíme držať minulosti, a preto je dôležité zachovať tradície Tranoscia, aby sme mali čo odovzdať našim potomkom. Či už máme radosť, alebo smútok. Vyzdvihol: „Je veľmi dôležité vidieť, že spev je rovnako starý ako človek a nech je v akomkoľvek jazyku, vždy je to krásna pieseň, ktorá rozjasňuje ľudskú dušu.“ Tranoscius nie je len kniha, ktorú napísal jeden človek a potom ju čítali všetci. Je to esencia spôsobu života, ktorý deň čo deň pestovali tisíce ľudí. Musíme zdôrazniť, že tí, ktorí zakúsili čo i len malú časť Božej milosti, ktorá prevyšuje každé chápanie, spievajú nové alebo staré piesne, pretože je dôležité, aby túto radosť zo seba vydali. „To je to, čo robí z predmetu spôsob života, pretože Tranoscius bol po celý čas používaný a opatrovaný s veľkou láskou. Nemýľme sa, nebola to žiadna modloslužba, ale hovoríme o knihe, ktorá popri Biblii ohlasovala zázraky a skutky Pána.“

Na prezentácií hral kantor evanjelickej cirkvi v Békešskej Čabe Csaba Alföldi. Vďaka nemu sa účastníci mohli zoznámiť s prekrásnymi spevmi našej milovanej knihy.

Vonku zatiaľ pulzoval život. Veľkú zásluhu na zostavovaní programu mali Anikó Mladonyiczká Alžbeta Liptáková. Okrem malých talentov zo slovenskej škôlky vystúpili aj deti zo škôlky Záhrada víl vo Viniciach, skupina školy ľudového tanca Hétpróbás, detský tanečný súbor Škovránky z Eleku, citarový súbor Borouka z Telekgerendášu a citarový súbor Iglice z Veľkého Bánhedešu.

JarmokBC23-04

Popoludní javisko obsadili dospelí. Organizátorom sa podarilo zostaviť pestrý program. Jedným z netradičných bodov bola módna prehliadka Anikó Kunovej. Návrhárka sa zaoberá s ľudovými motívmi a snaží sa ich aplikovať do moderného života. Nechýbali ani seniori Tanečného súboru Komlóšzo Slovenského Komlóša, ktorí ako vždy zožali obrovský úspech. Za nimi vyšiel na javisko Slovenský páví krúžok z Poľného Berinčoka. Samozrejme, nemohli chýbať ani hostitelia. Z metropoly dolnozemských Slovákov vystúpili spevokol Čabianska ružicka, citarový súbor Strapce, tanečný súbor Čabianske perly, tanečný súbor Balkán a gitarový klub Kemény.

Vyhľadávanou atrakciou bola kuchyňa. Boli tu tarkedľe, kapusňíka, gágorčoková poľjóka, tót-dog, birkacia kapusta a iné dolnozemské slovenské maškrty. V kreatívnom stane sa vyrábali obrazy z priadze a lístia, vytvárali sa ruže pomocou kukuričného šúpolia a farebného papiera. Takéto podujatia sú dôkazom, že na Dolnej zemi žije súdržná slovenská komunita, ktorá je hrdá na hmotný a duchovný poklad svojich predkov.

(BPL)

Foto: autor

JarmokBC23-05

JarmokBC23-06

JarmokBC23-07

JarmokBC23-08

JarmokBC23-09