luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Oslava slovenských novinárov v Maďarsku

DenSlovNov23-01

Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm s. r. o., redakcia Ľudových novín a Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) usporiadali 4. októbra pri príležitosti Dňa slovenských novinárov v Maďarsku v reštaurácii Trófea v Budapešti Stretnutie slovenských novinárov.

Prečo sa organizuje toto podujatie v ten deň prezradila prítomným šéfredaktorka nášho týždenníka Eva Fábiánová. 4. októbra 1957 vyšlo prvé číslo obnovených Ľudových novín, ktoré od tej doby vychádzajú nepretržite týždeň čo týždeň. Na stretnutie pozvali aj bývalých šéfredaktorov periodika Zoltána Bárkányiho Valkána, predsedníčku CSSM Alžbetu Hollerovú Račkovú, Ivett Körtvélyesi a súčasného konateľa vydavateľskej spoločnosti SlovakUm Imricha Fuhla.

Ako tretia najväčšia národnosť v Maďarsku, máme okrem tlačového média aj Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu V materinskom jazyku a televízny magazín Domovina. Na stretnutí nechýbali teda ani spolupracovníci MTVA.

Stretnutie vždy reflektuje na aktuálnu tému, v tomto roku dominovali výsledky sčítania obyvateľstva a príprava na budúcoročné komunálne voľby. O týchto otázkach hovorili parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Palulik, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) Ruženka Egyedová Baráneková, podpredseda spolku Identita Ondrej Horváth a predseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku (ÚSOM) František Zelman.

DenSlovNov23-02

A. Paulik vo svojom príhovore komentoval výsledky sčítania ľudu. „Médiá máme preto, aby sme mali čerstvé informácie o našich slovenských udalostiach. A tie by mali byť aktuálne, aj keď jeden týždenník nie je schopný hneď zverejniť články a informácie hneď, na to je dobré, že existuje webová stránka tlačeného média.“ Vyzval redaktorov, aby dbali na aktuálnosť portálu luno.hu. „Čo sme dosiali, mohlo byť lepšie,“ dodal parlamentný hovorca na margo výsledkov sčítania, z ktorého vysvitlo, že nás je v mnohých obciach a mestách, oproti výsledkom spred 12 rokov, menej. „Ja si myslím, že výsledky o národnostiach, nezodpovedajú realite. Keď zoberieme do úvahy naše školy, ktorých máme vyše 30, do ktorých chodí približne 3000 žiakov, tí majú v lepšom prípade dvoch rodičov, ktorí museli podpísať, že patria k slovenskej národnosti. Ak ešte k tomu pridáme polovicu starých rodičov, vychádza nám väčšie číslo, ako výsledok sčítania. K tomu aby sme získali reálny obraz, potrebujeme aktívnejšie médiá.“

Vyzdvihol aj podstatu aktívnych samospráv, lebo podľa jeho mienky, za nepriaznivými výsledkami je aj to, že slovenské samosprávy nevedeli zmobilizovať obyvateľov.

A. Hollerová Račková vo svojom príhovore poprosila prítomných, aby spoločne porozmýšľali o budúcnosti médií. Spomenula dve skutočnosti, ktoré môžu byť inšpiratívne aj pre pracovníkov slovenských médií v Maďarsku. „Prvé je chorvátske internetové rádio, ktoré robí Croatica, aj my by sme mohli rozmýšľať nad rozbehnutím slovenskej televíznej relácie. Na seminári novinárov v Srbsku som sa tiež oboznámila s novými formami médií, ako je napríklad podcast.“ Ďalej predsedníčka podnecovala vedenie Ľudových novín, aby oživilo dlhoročné partnerstvo s novinami vojvodinských Slovákov Hlas ľudu. Dodala, že treba vždy pozerať do budúcnosti a v budúcich piatich rokoch hľadať nové formy oslovenia aj mladých, ktorí nepozerajú televíziu, nečítajú noviny, ale informácie získavajú z internetu.

DenSlovNov23-03

Ako prvá v debate 2024 – Voľby do národnostných samospráv – naša úloha, vystúpila predsedníčka ZSM R. Egyedová Baráneková a zagratulovala terajším a bývalým spolupracovníkom novín. Ako povedala: „Bez nich sa nedá predstaviť národnostný život v Maďarsku.“ Vyzdvihla, že médiá sú veľmi dôležitým elementom nášho každodenného života a prešla na otázku volieb. Voľby, ktoré nás čakajú, už budú siedme, a na každé sa bolo treba trošku inak pripraviť. „Keď niekoho oslovím, či chce byť poslanom slovenskej samosprávy, tak sa ma môže spýtať, čo za to? Za neskutočne veľa hodín osobného času, veľa organizátorskej práce, že musí absolútne ovládať písanie grantov, vedieť ich vyúčtovať, musí byť veľmi dobrým psychológom, aby komunikoval s ľuďmi.“ Ako druhý prvok vyzdvihla uznanie od väčšinového národa. „Poznám viacero takých dedín, kde národnostné samosprávy musia bojovať so starostami. Keď človek cíti, že je na všetko sám, a sám bojuje, tak sa potom jednoducho vzdá.“ Hovorila, že naše médiá sú hybnou silou nášho života. V prvom rade vyzdvihla ťažkosť osloviť mladú generáciu. „Máme veľmi múdrych mladých ľudí, ktorí majú svoje názory, len nevedia, že sme na ne zvedaví. Pýtajme sa na ich názor!“ Ako hovorila, mladí ľudia majú veľa školských aj mimoškolských povinností. Pracujú a študujú, platia prenájom a faktúry. Musíme si teda uznať, že nestačí oduševnenosť.

Podľa predsedu ÚSOM F. Zelmana výsledky sčítania ľudu treba poriadne preskúmať a vyhodnotiť. „Čo sa týka miestnych národnostných samospráv, stále máme sľuby, že požiadavky úradov nebudú také prísne, ale doteraz sa tak nestalo. My to robíme ako amatéri zadarmo, kým pracovníci veľkých samospráv ako svoje zamestnanie – za peniaze.“ Ako príklad uviedol, že nie všetci si môžu dovoliť, aby cez deň hocikedy odišli na úrad, vybavovať veci pre národnostnú samosprávu. „Som presvedčený, že keď sa situácia nezlepší, tak v našich samosprávach budú sedieť sami dôchodcovia.“ Podľa neho, noviny nenastoľujú problémy, ale píšu len o pozitívnych veciach. Ako ďalší problém vyzdvihol masový odchod mladých z Dolnej zeme.

Podpredseda Spolku Identita O. Horváth povedal: „V minulom cykle sme začali ako opozícia, potom sme vám ukázali, že dá sa s nami spolupracovať a že sme v záujme spoločných cieľov ochotní ísť a rokovať spolu. V tomto cykle bola už dôvera oveľa silnejšia.“ Podľa podpredsedu chcú v tom naďalej pokračovať, ale Identita trvá na zmenách. V poslednom období vypracovali politický plán, o ktorom chcú informovať aj koaličných partnerov na rokovaniach. „Keď zhodnotíme minulé obdobie, máme taký pocit, že Identita dosť veľa obetovala za pokoj. Nechceme ho rozbiť, ale myslíme, že chýbajú debaty.“ Podotkol, že väčšina ľudí z našich kruhov si kritiku na nejakú organizáciu berie osobne. Musíme sa naučiť, že debaty nás posúvajú dopredu.

DenSlovNov23-04

Po príhovoroch nasledovalo obrovské prekvapenie. Torta a gratulácie pri príležitosti 40-ročného jubilea Slovenského magazínu Maďarskej televízie Domovina. Šéfredaktorka vysielania Zuzana Antalová poďakovala všetkým bývalým a súčasným kolegom a povedala, že je to samotný zázrak, že jeden televízny program existuje 40 rokov. V poslednej dobe slovenská redakcia MTVA prešla ťažkými časmi a je nevyhnutné pomáhať si navzájom, aby naše médiá vedeli spoločne úspešne fungovať. „Čo je v našich silách, to naozaj urobíme pre našu komunitu,“ dodala Z. Antalová. Napokon sa spomínalo minútou ticha na prvého redaktora slovenského vysielania, neskôr predsedu CSSM a prvého slovenského parlamentného hovorcu Jána Fuzika, ktorý nás vlani náhle navždy opustil.

Ďalej E. Fábiánová vyzdvihla dôležitosť externých spolupracovníkov, alebo dopisovateľov, „bez ktorých by čísla Ľudových novín neboli také pestré.“

Na záver stretnutia I. Fuhl poďakoval za impulzy a dobré rady od vedúcich nominujúcich organizácií. Potom nasledovala voľná debata o načrtnutých otázkach.

(BPL)

Foto: Andrea Kiss-Kohut

MKPodp22-01

NKUL-KP-1-2022/1-000779