luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Očakávanie Adventu v Kerestúre

AdvKerest23-01

V popoludňajších hodinách prvej adventnej nedele sme usporiadali vysviacku nášho adventného venca spojenú so zapálením sviečky v znamení očakávania Ježišovho narodenia. Účastníkov podujatia privítala predsedníčka Slovenskej samosprávy XVII. Budapešti – Kerestúru a Združenia na zachovanie ľudovej kultúry Rákosvölgye Rozália Papová Polereczká.

Dejiskom programu bol farský Kostol Povýšenia Svätého kríža, nazývaný aj kostol kerestúrskych Slovákov. Dôstojný pán Béla Vojtech Balik priblížil význam adventu a narodenia Ježiša v slovenčine, potom posvätil adventný veniec a vlani vyrobenú kyticu slovenského kríža. Kultúrny program sa začal speváckym vystúpením Leventeho GalduKultúrneho spolku pre Mlynky s akordeónovým sprievodom Kláry Erdélyiovej-Molnárovej. Po nich vystúpil Slovenský ženský spevokol Kerestúr s repertoárom slovenských cirkevných piesní, ktoré zozbieral a s nimi nacvičil umelecký vedúci Domonkos Volter. Medzi piesňami zaznela aj skladba vďakyvzdania z Tranoscia napísaná v biblickej češtine. Predstavenie uzavrelo vystúpenie detskej tanečnej skupiny Fialka, ktorá predniesla program o narodení Ježiška. Na záver kultúrneho programu sa objavil Mikuláš a malých i veľkých prekvapil darčekmi.

AdvKerest23-02

AdvKerest23-03

AdvKerest23-04

Ďakujeme všetkým, ktorí svojou prítomnosťou poctili naše podujatie a osobitne primátorovi našej mestskej časti Tamásovi Horváthovi. Každému prajeme príjemné vianočné sviatky a šťastný, pokojný nový rok 2024!

László Csaba Pap

Foto: autor