luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Prítomnosť Pána v našom živote

BpMajSvOmsa-01

V prvý májový deň, ktorý pripadol na slnkom zaliatu nedeľu, sa na pozvanie Slovenskej samosprávy VIII. obvodu Budapešti a jej predsedníčky Moniky Szelényiovej zišli v Kostole sv. Jozefa na Námestí M. Horvátha slovenskí veriaci z hlavného mesta a okolia. Svätú omšu v slovenskom jazyku slúžil farár farského Kostola sv. Terézie z Lisieux v XVII. obvode Budapešti Béla Balik. Liturgické texty čítala Ildika Klauszová Fúziková, miništrovala Helena Bikszádiová a na organe hral kantor Štefan Nagy z Kolárova.

Dôstojný pán uviedol liturgiu citátom z Evanjelia podľa Jána o tom, ako sa Ježiš znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori, kde Šimon Peter išiel loviť ryby. Pripojili sa k nemu aj ostatní, ale za celú noc nič nechytili. Ráno sa na brehu zjavil Ježiš, ktorý im povedal, aby z pravej strany lode spustili sieť. Ulovili množstvo rýb. Vtedy jeden z učeníkov povedal Petrovi, že muž na brehu je Pán. Len čo to Šimon Peter počul, skočil do mora a ponáhľal sa k nemu. Ostatní prišli na lodi a sieť s rybami ťahali za sebou. „Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: „Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!“ Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania. (Jn 21, 9-14) Keď sa najedli, Ježiš sa trikrát opýtal Šimona Petra, či ho miluje a on mu trikrát kladne odpovedal. Na to ho Ježiš vyzval, aby pásol jeho ovce a aby išiel za ním.

BpMajSvOmsa-02

Nad týmto príbehom sa dôstojný pán zamyslel vo svojej kázni, keď uviedol, že s očakávaním a dôverou hľadíme do budúcnosti. Vidíme, ako sa môže náš život obohatiť, ale aj to, aké nebezpečenstvo nás môže stretnúť. Za najzáhadnejšiu zložkou budúcnosti pokladá človeka a položil otázky, čo urobí človek zo seba a čo s druhými, čo urobia ľudia zo sveta a čo urobia tí, ktorí majú v rukách moc? Aj v osobnom živote máme plány, robíme si programy, ktoré sa nám často zrútia, čo tiež väčšinou závisí od ľudí. Od ľudí ako Judáš, veľrada a Pilát záviseli aj udalostí v Jeruzaleme, po ktorých sa apoštoli ocitli v rozpakoch. Ježiš sa im síce znova ukázal živým, ale nepovedal im, čo bude ďalej. Boli bezradní. Tu sa im znovu zjavil, pričom uprostred vydareného rybolovu. Ježiš sa po vzkriesení zjavoval apoštolom nečakane. Najčastejšie vtedy a tam, kde to najmenej čakali. Bol zrejme stále s nimi. Dôstojný pán dospel k záveru, že my máme na výber: buď budeme nariekať, že Pána Boha nikdy nevidíme, alebo sa tak vnútorne otvoríme jeho prítomnosti a láske, že ho budeme s radosťou stretávať na každom kroku, po celý život i v každej udalosti svojho života.

BpMajSvOmsa-03

BpMajSvOmsa-04

Po sv. omši zahral kantor, uznávaný koncertný organista a pedagóg hudby skladbu J. S. Bacha v úprave A. Guilmanta Sinfonia z kantáty č. 29. Hudbou nadšení veriaci sa po dlhom čase mohli stretnúť na agapé na fare kostola.

(vzs)

Foto: Monika Szelényiová