luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Vláda podporila letné tábory

LetTabory20-01

Pre vyhlásenie núdzového stavu v Maďarsku súbehy NEMZ-KUL-20 a NEMZ-TAB-20 boli zrušené začiatkom mája. Maďarská vláda sa napokon rozhodla preskupiť finančné prostriedky na organizovanie táborov v celkovej sume 400 miliónov forintov – z toho Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) dostala 40 miliónov forintov.

„Prostriedky, ktoré boli udelené na letné tábory, väčšinou organizované na Slovensku, pre rôznych uchádzačov, teraz prišli CSSM. Spojili sme sa s tými, ktorí toho času mali peniaze prisľúbené a tábory naplánované, a opýtali sme sa ich, či vzhľadom na to, že tieto peniaze môžu použiť iba v Maďarsku, plánujú organizovať tábory. V prípade tých, ktorí sa ich rozhodli organizovať, sme pomohli tak, že sme im sprostredkovali kontakty na určité ubytovacie miesta v regiónoch, kde žijú Slováci, napr. na Dolnej zemi, v Zemplíne, v Bukových vrchoch, a taktiež sme im dali kontakt na miestnych ľudí, ktorí im môžu pomôcť s prípravou programov.“ Suma 40 miliónov forintov teda ide cez CSSM na tie tábory, ktoré sa aj pôvodne plánovali, lenže v tomto roku vzhľadom na koronakrízu budú tu v Maďarsku. Podľa slov predsedníčky Alžbety Hollerovej Račkovej prevažná väčšina rozhodla zorganizovať tábory aj s novými podmienkami. Okrem toho, že tábory musia realizovať v Maďarsku, treba dodržiavať aj hygienické opatrenia. To znamená, že v táboroch musia organizátori povinne zabezpečiť prostriedky na dezinfikovanie rúk a rúška, čo inak zvyšuje aj náklady.

LetTabory20-02

CSSM okrem toho, že koordinuje prípravu týchto táborov, je organizátorom aj celoštátneho ekumenického biblického tábora, ktorý sa uskutoční 20.-24. júla v Hornej Hute s účasťou detí z Tardoša, Békešskej Čaby, Kestúca, Sarvaša, Dunaeďháze, Slovenského Komlóša – dozvedeli sme sa od mládežníckej referentky CSSM Kataríny Karkušovej, ktorá je jednou z koordinátoriek letných táborov. Informovala nás aj o tom, že tábory organizujú dve inštitúcie CSSM, Slovenské divadlo Vertigo divadelný tábor v Sarvaši a Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku tanečný tábor v Jači, a okrem toho bude ešte 23 táborov, väčšinou na miestnej úrovni.

Školská referentka CSSM Erika Lázárová má na starosti tie letné tábory a univerzity, organizátorom ktorých je Metodické centrum Univerzity Mateja Bela, Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského a Úrad Slovákov žijúcich v zahraničí, a do ktorých deleguje účastníkov CSSM. Viaceré z týchto táborov sa v tomto roku neuskutočnia, niektoré sa presťahujú do online priestoru a zopár z nich odložili na jeseň. „Pedagogické metodické centrum a školský výbor CSSM sa rozhodli, že my sa v tomto roku nepripojíme do táborov, ktoré organizujú online, lebo pre mladých je dôležité práve jazykové prostredie,“ povedala nám Erika Lázárová, a dodala, že tie tábory, ktoré sú vlastne odmenou pre deti, sa snažia odložiť na jeseň, dúfajúc, že dovtedy sa situácia zlepší: takými sú tábory Tatranské leto a Škola v prírode pre II. stupeň dvojjazyčných základných škôl.

(kan)

Foto: archív