luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zo zasadnutia Slovákov Novohradskej župy

SlovZasNov23-01

V polovici februára sa v sieni Kálmána Mikszátha v Župnom dome v Šalgotarjáne konalo prvé tohtoročné riadne zasadnutie Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy (SNSNŽ). Valné zhromaždenie (VZ) na čele s Ferdinandom Egyedom rokovalo o 13 bodoch.

Predseda privítal všetkých členov poslaneckého zboru a predsedníčku Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) Ruženku Egyedovú Baránekovú. Následne predstavil program zasadnutia. VZ prijalo návrhy ako preskúmanie a evidencia majetkových priznaní poslancov za rok 2022, rozpočet, kalendár podujatí a pracovný plán na rok 2023 i iné finančné náklady na fungovanie SNSNŽ. Predseda navrhol, aby župa uzavrela administratívnu zmluvu so Samosprávou Novohradskej župy a jej kanceláriou, ako aj podpísala Zmluvu o spolupráci s miestnymi slovenskými samosprávami, so Združením novohradských a hevešských Slovákov a so ZSM.

Poslanecký zbor odsúhlasil podporu tanečného súboru Nógrád v Šalgótarjáne, ktorý sa na najväčšie župné podujatia pripravuje so slovenskou choreografiou. Premiéra je plánovaná na Folklórny a slovenský deň v Šalgotarjáne. Ten bude začiatkom viacdňového cezhraničného folklórneho maratónu, ktorý sa skončí v Banke Novohradským národnostným stretnutím.

Predseda hovoril aj o dôležitosti zvolania neformálneho VZ. Uskutočnilo by sa koncom marca na Slovensku, v Táloch, a jeho súčasťou by bol maďarský večierok. V ďalšom bode Ferdinand Egyed navrhol naďalej prevádzkovať webovú stránku SNSNŽ nhrad.hu. Prítomných požiadal, aby posielali materiály a informovali o miestnych programoch. Po odsúhlasení návrhu na pripomenutie si 30. výročia vzniku Slovenskej republiky nasledoval bod „iné“. V ňom poslanecký zbor hovoril o blížiacich sa väčších akciách: o májovom regionálnom dni detí Novohradské lipky a regionálnom kole súťaže Spievanky a veršovačky ako aj júlovom Dni Slovákov v Maďarsku. Všetky tieto tri podujatia bude hostiť Níža. R. Egyedová Baráneková informovala o tom, že v roku 2023 ZSM oslavuje 75. výročie založenia. Slávnostné VZ Zväzu bude v novembri.

SlovZasNov23-02

Predseda SNSNŽ poslaneckému zboru oznámil, že Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničíSpráva fondov Gábora Bethlena podporili podané žiadosti. V akej miere, ešte nie je zverejnené. Hovoril aj o tom, že v prvej dekáde roka sa plánuje vytvoriť prezentácia, ktorá by zmapovala slovenské kultúrne a politické dianie od konca 18. storočia až po súčasnosť. Išlo by o prezentáciu vo formáte PPT, ale vznikol by aj pomocný materiál v písanej podobe a vo forme videonahrávky. VZ SNSNŽ prebiehalo vo veľmi dobrej nálade. Prítomní sa rozlúčili plní optimizmu.

(AR)

Foto: F. Egyed