luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zo zasadnutia Slovenskej samosprávy Novohradskej župy

SNSNZVZ23-01

V Dome remesiel Slovenskej národnostnej samosprávy v Sudiciach sa 11. apríla konalo druhé tohtoročné riadne zasadnutie Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy (SNSNŽ). Valné zhromaždenie (VZ) na čele s predsedom Ferdinandom Egyedom rokovalo o 11 bodoch.

Prítomných ako prvý pozdravil vedúci predstaviteľ Slovákov v Sudiciach Ladislav Faludi. Následne sa slova ujal F. Egyed, ktorý informoval poslancov o tom, že Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2023 podporil v riadnom kole 785 žiadostí o dotáciu v celkovej sume 2 181 660 eur. Zamietol 418 žiadostí. Zoznam schválených žiadostí uverejnil Úrad na svojej domovskej stránke 20. marca 2023. SNSNŽ dostala 1 200 € na usporiadanie Novohradského folklórneho stretnutia v Banke a 1 000 € na Regionálny slovenský deň. Z novohradských slovenských národnostných osád v Maďarsku sa úspešne uchádzali o dotácie dve. Slovenská národnostná samospráva v Šalgótarjáne získala 1 000 € na usporiadanie Šalgótarjánskeho slovenského a folkového dňa a Slovenská národnostná samospráva v meste Rétšág 1800 € na Slovenský jazykový kurz. Predseda spomenul, že rozhodnutie Fondu Gábora Bethlena o pridelení grantov ešte nezverejnili. Vie sa však, že z národnostných občianskych organizácií v Novohradskej župe na ročné fungovanie dostal 690 tisíc forintov Priateľský spolok Srdce Novohradu, z 22 slovenských samospráv v Novohradskej a Hevešskej župe 20 získalo 1040 000 forintov na fungovanie, Szuhahuta spolu s Rétšágom polovicu spomínanej sumy.

V ďalšom bode programu VZ prijalo správu o kontrole rozpočtu za rok 2022, výkaz o majetku SNSNŽ ako aj vyhodnotenie rozpočtu za rok 2022. Na základe maďarskej ústavy slovenská župná samospráva mohla nominovať stoličného súdneho prísediaceho. Z radov novohradských Slovákov sa však nik nehlásil, preto SNSNŽ túto možnosť nevyužila. V ostatných bodoch VZ rozhodlo o blížiacich sa podujatiach a stretnutiach. Diskutovalo sa o úlohách spojených s položením venca pri pamätnej tabuli Janka Kráľa, ktorá sa nachádza v Balašských Ďarmotách na stene bývalého župného domu, a organizáciou slávnostného programu, o usporiadaní Regionálneho dňa detí, ktorý sa bude konať 12. mája v Níži, a Fóra pre predstaviteľov novohradských a hevešských slovenských národnostných samospráv.

Predposledným bodom verejného zasadnutia bolo rozhodnutie o uzavretí Zmluvy o spolupráci so slovenskými samosprávami v Horných Peťanoch a Šámšonháze. Zasadnutia sa zúčastnila aj predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) Ruženka Egyedová Baráneková. Vo svojom príhovore v bode Iné najprv informovala poslancov o Valnom zhromaždení ZSM, ktoré sa uskutočnilo 21. apríla. Referovala aj o Verejnoprospešnej nadácii ZSM. Zdôraznila, že treba sledovať médiá ako luno.hu, oslovma.hu alebo nhrad.hu, lebo onedlho bude zverejnená výzva na podanie žiadostí o granty na rok 2023. Zmienila sa aj o tom, že prvé regionálne kolo Slovenských spievaniek a veršovačiek sa uskutoční 5. mája v Slovenskom Komlóši a druhé 18. mája v Níži. Stručne hovorila o 27. Celoštátnom folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku a 57. Novohradskom národnostnom stretnutí v Banke ako aj o oslave 75. výročia ZSM, ktorá sa bude konať 18. novembra v Budapešti.

Nasledovalo uzavreté rokovanie, ktorého témou boli návrhy na udelenie ceny Za národnosti Novohradskej župy a na vyznamenanie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Za našu národnosť.

(ar)

Foto: Mária Ivaničová Hudeczová