luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

V Kestúci rokovala župná slovenská samospráva

KesKOZ-01

V pekne obnovenom Obecnom klube v Kestúci sa 20. júna konalo vysunuté zasadnutie Slovenskej samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy.

Predsedníčka voleného zboru Alžbeta Szabová privítala prítomných a zároveň poďakovala miestnemu poslaneckého zboru, že grémiu poskytol priestor pre usporiadanie rokovania. Navrhla, aby postupovali podľa vopred stanoveného programu, čo poslanci jednohlasne schválili. V prvom rokovacom bode predsedníčka zboru referovala o udalostiach medzi dvoma zasadaniami od 25. apríla do 20. júna. Z informácií predsedníčky sa účastníci rokovania dozvedeli, že miestny odbor Matice slovenskej v Komárne pozýva záujemcov na folklórne predstavenie. 17. mája predsedníčka a podpredsedníčka župného voleného zboru spolu s kultúrnou referentkou Krajského osvetového strediska v Nitre Sylviou Vargovou a členkou Slovenskej samosprávy v Tatabáni – Báhide Katarínou Pružinovou, položili veniec k hrobu slovenskej aktivistky Ruženky Izingovej Pružinovej a zaspomínali na jej zásluhy v odštartovaní medzinárodnej spolupráce. Na záver svojho referátu Alžbeta Szabová poďakovala každému za aktívnu účasť vo voľbách. Jej referát doplnili členovia poslaneckého zboru.

V ďalšom rokovacom bode predsedníčka hostiteľskej slovenskej samosprávy Agneša Kochňáková hovorila o mnohostrannej činnosti kestúckeho voleného zboru. Referát si poslanci župnej samosprávy pozorne vypočuli a následne ho prijali.

V ďalšej časti rokovania poslanci župného voleného zboru jednomyseľne schválili modifikáciu rozpočtu č. 2 na tento rok. Vzhľadom na neprítomnosť vedúcej sílešskej materskej školy, vyhodnotenie metodického dňa pre učiteľky materských škôl prečítala A. Szabová. Organizovanie tohto tradičného populárneho stretnutia hodnotili poslanci ako veľmi prínosné. V ďalšej časti rokovania prítomní hovorili o letných programoch, vyjadrili sa o zastúpení Slovákov zo župy na Dni Slovákov v Maďarsku, tiež o usporiadaní župného detského tanečného tábora, ktorý sa bude konať v Tardoši, respektíve o konferencii vedúcich oblastných domov, ktorá je naplánovaná na 31. augusta a 1. septembra. Dejiskom bude zemplínska Baňačka.

Na záver vysunutého zasadnutia Slovenskej samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy Kestúčania ponúkli svojich hostí produktmi miestnych malovýrobcov potravín, rôznymi druhmi vynikajúcich syrov, domácich údenín, šunky, klobás, či škvariek.

Predsedníčka župnej samosprávy srdečne poďakovala hostiteľom a vyslovila radostné očakávanie stretnutia na nadchádzajúcom Dni Slovákov v Maďarsku. Okrem toho popriala všetkým dobré zdravie i silu do ďalšej aktívnej a úspešnej práce.

Anna Crnečká/KRU

Foto: A. Szabová