luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (52/2021)

21Zapisky26-01

Pomaly budem mať za sebou posledný ucelený rok svojho parlamentného mandátu, rok 2021. Vo svojich Zápiskoch by som nechcel hodnotiť celé štvorročné obdobie svojej účasti na práci zákonodarného zboru, o nej by som napísal len toľko, že činnosť národnostného hovorcu a Výboru národností v parlamente som sa snažil priblížiť čo najširšiemu okruhu záujemcov, napríklad v našom týždenníku, ako aj prostredníctvom internetu, ale predovšetkým v rámci osobných stretnutí. Žiaľ, pre pandémiu sa mi nepodarilo tak často navštevovať slovenské komunity, ako som predpokladal.

Vo svojom prvom tohtoročnom článku som písal o tom, že koronavírus nám znemožnil, aby sme sa zúčastnili tradičných podujatí, stretnutí, ktoré vždy pripadli na posledné týždne daného roku. Takéto stretnutia bývajú slávnostný obed na pozvanie prezidenta Maďarska a slávnostné odovzdanie vládneho vyznamenania Za národnosti. Teraz s radosťou informujem čitateľov, že desiateho decembra spolu s členmi parlamentného Výboru národností v Maďarsku a s predsedami celoštátnych národnostných samospráv som sa zúčastnil obeda v spoločnosti prezidenta Jánosa Ádera. Aj z tohto vidieť, akú zmenu priniesol do nášho života postupne rastúci počet očkovaných proti koronavírusu.

Na poslednom plenárnom zasadnutí parlament odhlasoval okrem iných nových právnych noriem aj v predchádzajúcich mojich zápiskoch spomínaný návrh zákona „O niektorých otázkach súvisiacich s vyhlásením stavu núdze“. Týmto zákonom bol zmenený aj zákon o katastri nehnuteľností v takom zmysle, že ukladá obecným a mestským samosprávam, aby v záujme ochrany architektonického dedičstva národností pri posudzovaní zmien vzhľadu zastavaných oblastí zapojili do prípravných procesov aj národnostné samosprávy pôsobiace v ich meste, či dedine. Myslím si, že táto úprava nám pomôže zachrániť značnú časť nášho, ešte zachovaného kultúrneho dedičstva.

Po poslednom tohtoročnom plenárnom zasadnutí parlamentu sa aj členovia nášho výboru rozlúčili s práve končiacim sa rokom. Pri čaši šampanského sme v krátkosti zhodnotili rok 2021, ale aj celé volebné obdobie. Zhodli sme sa v tom, že od vzniku inštitúcie parlamentných hovorcov národností sa podstatne zmenili možnosti národnostných komunít ovplyvniť zmeny v právnom rámci a vo finančných podmienkach pôsobenia národnostných samospráv a organizácií.

Posledné dni roku som využil aj na stretnutia s členmi slovenských spoločenských organizácií a samospráv a poskytol som im informácie o budúcoročných parlamentných voľbách a o pripravovanom sčítaní obyvateľov. Na týchto podujatiach za pomoci členov Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku som ponúkol prítomným možnosť zaregistrovať sa do zoznamu slovenských národnostných voličov. Takéhoto stretnutia som sa zúčastnil v Malom Kereši, kde mala zasadnutie Únia slovenských organizácií v Maďarsku, a v Banke, kde zorganizovala svoje posledné tohtoročné zasadnutie Slovenská samospráva Novohradskej župy. Predstavujem si, že v takýchto stretnutiach budem pokračovať aj začiatkom budúceho roku.

Na záver svojich posledných tohtoročných Zápiskov želám všetkým čitateľom šťastný nový rok.

Anton Paulik