luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (12/2022)

22Zapisky06-01

V období, ktoré uplynulo od napísania mojich posledných Zápiskov, sa udialo toho dosť. Medzi nimi, ako som to aj vám vopred oznámil, pokračovali sme v začatých predjarných kultúrnych stretnutiach v znamení parlamentných volieb.

Tentoraz s niekoľkými kandidátmi slovenskej národnostnej listiny sme navštívili Pálházu, kam prišli vo veľkom počte Slováci zo Zemplína a okolia. Bol prítomný aj primátor tohto, vraj najmenšieho mesta Maďarska. Avšak, čo príjemne prekvapilo asi nielen mňa, stretli sme sa tu aj so starostom matranského Alkáru a s predsedníčkou tamojšej slovenskej samosprávy. Všetci prítomní boli svedkami dobre premysleného kultúrneho programu, na ozaj vysokej úrovni. S radosťou konštatujem, že aj nálada vo veľkej sále Domu kultúry Pálházy bola primeraná, ľudia sa bavili a po skončení programu ešte dlho sa rozprávali o mesiacoch, počas ktorých sa nemohli takto stretávať.

Druhá zastávka našej predvolebnej karavány bola v Pišpeku. Aj tu náš program navštívil starosta dediny. Kultúrny program nás presvedčil jednak o tom, ako dobre spolupracujú obce Novohradu pri prípravách podobných akcií, ako aj o tom, čo znamená, keď v takejto malej dedine sa usalaší osobnosť, ktorá svojou láskou k hudbe nakazí veľa mladých. Vo vystúpeniach rôznych kultúrnych telies sme totiž boli svedkami vysokej úrovne miestnej výučby ovládania hudobných nástrojov a talentu tu žijúcich detí a mladých. Myslím si, že tí, ktorí nemohli, alebo sa im nechcelo v sobotu popoludní prísť na toto stretnutie, môžu ľutovať.

Tieto týždne nie sú však len o kampani. I keď čiastočne aj niektoré ostatné podujatia súviseli s nadchádzajúcimi voľbami, no majú dlhodobejší význam. Ide napríklad o odovzdanie druhej etapy obnovenia Áchimovej siene, a kto vie, koľkej etapy rekonštrukcie slovenskej školy v Békešskej Čabe. V rámci tohto druhého podujatia štátny tajomník zodpovedný za cirkevné a národnostné záležitosti Miklós Soltész odovzdal aj tohtoročné štipendiá žiakom slovenského gymnázia a tiež študentom rumunského gymnázia v Gyule, odkiaľ odmenení žiaci a ich učitelia prišli k nám na návštevu. Po krátkom, doobedňajšom programe sme ešte stihli byť prítomní na otvorení športového víkendu národnostných stredných škôl v Sarvaši, kam okrem študentov našich dvoch gymnázií prišli aj žiaci z chorvátskych a nemeckých stredných škôl, ako aj z rumunského a srbského gymnázia. Tu vytvorená nálada tiež svedčí o tom, že podobných stretnutí by mohlo byť viac.

Spolu s predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbetou Hollerovou Račkovou sme dostali pozvanie na vysunuté zasadnutie predsedníctva Nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku a jej Kontrolného výboru na Táloch, na Slovensku. Okrem toho, že sme si vypočuli aj pre nás dôležité informácie o činnosti Nadácie a kontrolného výboru, aj my sme mali možnosť informovať prítomných o prípravách na voľby a, samozrejme, ako všade, vyzvať ich, aby sa registrovali na zoznam slovenských národnostných voličov, a aby o dôležitosti registrácie presvedčili aj svoje okolie. Veď nie je nám jedno, koľkí budú hlasovať na slovenskú národnostnú listinu. Bez značnej podpory sa totiž ťažšie pracuje aj parlamentnému hovorcovi, ťažšie môže argumentovať napríklad dôležitosťou pri poskytovaní niektorých podpôr.

Vedome som si nechal pre našu krajinu asi najvýznamnejšiu udalosť posledného týždňa na koniec svojich Zápiskov. Národné zhromaždenie totiž zvolilo novú prezidentku Maďarska. Aj keď my, národnostní hovorcovia nemáme hlasovacie právo ani pri takýchto udalostiach, boli sme tam prítomní. Vypočuli sme si príhovory oboch navrhnutých kandidátov. Po hlasovaní v mene Výboru národností v Maďarsku jeho predseda zagratuloval zvolenej pani prezidentke Katalin Novákovej s nádejou, že dobrý vzťah, vytvorený a pestovaný s jej predchodcom v tejto funkcii, bude pokračovať aj naďalej v rovnakom duchu.

Anton Paulik