luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (28/2022)

22ZapiskyB12-01

V období, ktoré uplynulo od uverejnenia posledných mojich Zápiskov, sa udialo veľa vecí. Začal by som dianím v parlamente.

V týchto dňoch pred parlamentom ležia tri návrhy zákonov, ktorých obsah vo veľkej miere ovplyvňuje náš národnostný život. Je to návrh jedenástej novely Základného zákona, návrh modifikácie zákona o postupe volieb, ako aj zákon o príprave rozpočtu na rok 2023. Na základe poverenia členov Výboru národností Maďarska pred plénom mám zastupovať naše stanovisko vo všeobecnej rozprave o modifikácii Základného zákona. Obsah tohto návrhu hovorí jednak o zmene doteraz zaužívaného termínu komunálnych volieb, ktoré podľa návrhu by sa mali konať spolu s voľbami poslancov do Európskeho parlamentu, v letných mesiacoch. Pritom však na rok 2024 je tam aj úprava, podľa ktorej napriek zmene termínu volieb, mandát aktuálne pôsobiacich poslancov miestnych zastupiteľstiev a starostov by mal trvať až do 1. októbra 2024.

Keďže podľa platných zákonných predpisov voľby národnostných samospráv sa konajú v deň všeobecných komunálnych volieb, v našom chápaní by sa aj tieto voľby konali najbližšie v letných mesiacoch roku 2024. Ale mandát v predchádzajúcich voľbách vybraných členov slovenských samospráv aj v našom prípade by mal trvať do októbra. Lenže teraz platné pravidlá obsahujú aj niektoré termíny, do ktorých zvolená samospráva má uskutočniť niektoré povinné úkony.

Tento náš problém som naznačil vo svojom príhovore, na čo som dostal odpoveď, že po prijatí modifikácie Základného zákona sa predkladatelia vrátia k téme a má vzniknúť návrh zákona, ktorý všetky takéto nezrovnalosti dá do poriadku. K príprave prechodnej úpravy som ponúkol pomoc nášho výboru.

Druhá zmena, ktorú zavádza spomenutá modifikácia, je návrat historického názvu strednej úrovne štátnej správy, v maďarčine „vármegye“, čo je v slovenčine zaužívaný historický názov stolica. Keďže naše národnosti sa veľmi silno viažu k svojim historicky vytvoreným tradíciám, podobný prístup maďarskej väčšiny prijímame s pochopením.

A niekoľko slov o udalostiach, ktoré som naznačil v úvode. V réžii Slovenskej samosprávy Budapešti som sa zúčastnil na púti Slovákov do Blatnoharadu (Zalavár), k soche sv. Cyrila a Metoda. Táto už tradičná púť by si zaslúžila väčšiu pozornosť našej komunity, ale na tom ešte budeme musieť veľa pracovať.

Hlavnou udalosťou posledných dní bol náš spoločný sviatok, Deň Slovákov v Maďarsku. Tentoraz sme sa vrátili do mesta Sarvaš, kde aj napriek výnimočnej horúčave sme oslavovali v dobrej nálade. O programe píšu Ľudové noviny podrobne. Ja by som dodal iba toľko, že klimatické zmeny nás čoraz viac nútia, aby sme premysleli termín tohto celoštátneho stretnutia našej komunity.

Anton Paulik