luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (32/2022)

22ZapiskyB14-01

Začala sa uhorková sezóna. Po ukončení predĺženého jarného zasadnutia parlamentu poslanci, a aj my, národností parlamentní hovorcovia prežívame obdobie letných prázdnin. V nevídaných horúčavách ťažko sa zbierajú myšlienky aj do zápiskov. Po zhone predchádzajúcich týždňov dobre padne každému – aj mne – trochu stíšený pohyb, menší počet absolvovaných programov. Aj ja som odišiel na dovolenku, avšak sú veci, ktoré aj počas odpočinku treba spraviť.

Postupne obnovujem svoje pracovné zázemie, ktoré po ukončení predchádzajúceho volebného obdobia zaniklo. Pripravujú sa nové zmluvy na prenájom kancelárií v Budapešti – v sídle Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, a v Békešskej Čabe, v budove Domu slovenskej kultúry. Treba obnoviť aj zmluvu o spolupráci s redaktormi mojej internetovej stránky www.paulikantal.hu, aby sme mohli o niečo úspešnejšie pokračovať tam, kde sme prestali koncom apríla. V tejto veci som rokoval minulý týždeň v Čabe, a verím, že začiatkom jesene vám predstavím svoju, o niečo pestrejšiu webovú stránku.

Ako som spomenul, sú veci, ktoré treba urobiť aj v období oddychu. Ako som predpokladal, začiatkom letných horúčav sa rozbehla aj činnosť Ústredného štatistického úradu v oblasti príprav tohtoročného sčítania obyvateľov. V utorok, 26. júla vedenie Štatistického úradu informovalo národnostných hovorcov a predsedov celoštátnych samospráv o úlohách, súvisiacich s prípravou sčítania.

Miestne samosprávy tiež teraz začali intenzívnejšie hľadať ľudí, vhodných na pozíciu sčítacích komisárov. Videl som náborový plagát v zdravotníckom centre svojho bydliska, v Novej Pešti. Plagát formátu A/3, vyvesený na chodbe centra pri výťahu vyzýva ľudí – záujemcov – aby sa prihlásili na spoluprácu s miestnou samosprávou na obdobie medzi 1. októbrom a 28. novembrom v rámci sčítania obyvateľov. Sú tam uvedené požiadavky, ako aj informácie o tom, kde a dokedy sa môžu kandidáti prihlásiť. Inak Štatistický úrad v spolupráci s miestnymi samosprávami počíta s tým, že sa do procesu zbierania údajov zapojí celkovo 28 000 sčítacích komisárov.

Ako viem zo stretnutí s predstaviteľmi rôznych miest a obcí, kde žijú Slováci, podobne začali s náborom takmer všade. Teraz je na nás, vlastne na našich miestnych slovenských samosprávach, aby sme vyhľadali ľudí z našich radov, ktorí by boli ochotní a schopní pracovať v uvedenom období sčítania, aby počas osobných stretnutí s obyvateľmi presvedčili čím viac Slovákov, aby sa prihlásili ku svojej národnosti.

Aktívnejšie slovenské organizácie a samosprávy už hľadajú aj možnosti, ako vytvoriť podmienky v rámci stretnutí, slovenských podujatí pre záujemcov, hlavne pre starších ľudí, aby už v dvojtýždennom období od 1. do 15. októbra, keď si každý môže sám vyplniť dotazník na internete, zabezpečili takúto možnosť aj organizovane. Je to náš spoločný záujem.

Anton Paulik