luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (42/2022)

ZapHov2242-01

V parlamente v týchto týždňoch rezonujú predovšetkým zákony potrebné k dohode s Európskou komisiou a nevídané protesty pedagógov. Tie zákony sú na dobrej ceste, viac z nich parlament už prijal, otázne zostáva iba, či ich obsah bude postačujúci aj pre Komisiu.

Čo sa týka protestov pedagógov, naše školy trápi skôr nedostatok slovenčinárov a iných učiteľov, ktorí by mohli učiť rôzne predmety po slovensky. A treba dodať aj to, že vďaka takzvanému národnostnému príplatku pre našich učiteľov, v inštitúciách riadených slovenskými samosprávami sú platy o niečo vyššie ako inde. Ale aj tak budeme musieť čím skôr niečo urobiť v záujme popularizácie povolania pedagóga. V tomto, ako sa ukázalo, ťažko nám môže poskytnúť pomoc Slovenská republika, lebo aj tam zápasia s nedostatkom nových, mladých učiteľov.

Koncom septembra ma príjemne prekvapila konferencia mladých výskumníkov, organizovaná Knižnicou a dokumentačným centrom Slovákov v Maďarsku. V rámci podujatia svoje najnovšie výskumy prezentovala nová generácia výskumníkov, sčasti spolupracujúca aj s naším výskumným ústavom, ale aj iní, ktorí nezávisle na jeho činnosti skúmajú niektoré otázky histórie, či samotného bytia našej národnosti. Prezentácie, ako aj samotný výber tém, boli zaujímavé a prednesené na výbornej úrovni. Držím palce mladým, aby zotrvali na tejto ceste aj po definitívnom ukončení svojho štúdia.

Začiatkom októbra už tradične si pripomíname Deň slovenských novinárov v Maďarsku pri príležitosti začiatku vydávania Ľudových novín. Stalo sa tak aj teraz, keď v rámci podujatia sme si vypočuli prednášku Jána Benčika o formovaní slovenského mediálneho priestoru v Maďarsku a – pretože teraz táto otázka je nanajvýš aktuálna – aj prednášku o postupe pri sčítaní obyvateľov. Ako vieme, sčítanie práve prebieha a naším prvoradým záujmom je, aby počas zbieraní údajov počet osôb, hlásiacich sa k slovenskej národnosti, k slovenskej materinskej reči odzrkadľoval realitu, aby čísla z predchádzajúceho sčítania nepoklesli.

Sčítanie bolo nosnou témou aj dvoch ďalších programov na začiatku októbra, na zasadnutí župnej slovenskej samosprávy Peštianskej a Boršodskej župy. Na oboch stretnutiach som hovoril o tejto téme ja, a keďže informácie technického rázu by už mali byť všetkým známe, sústredil som sa predovšetkým na to, aby prítomní pochopili, že aj ich prvoradým záujmom je, primäť rodinných príslušníkov žijúcich prípadne v iných lokalitách, aby aj oni mali na pamäti svoje slovenské korene a hlásili sa k našej komunite.

V programe v Peštianskej župe sme si mohli vypočuť aj prednášku predstaviteľky Správy fondov Gábora Bethlena, ktorá svoje informácie síce sústredila predovšetkým na otázky hodnotenia činnosti miestnych národnostných samospráv, avšak naznačila aj to, že sa blíži termín vypísania nových konkurzov na budúcoročné podporné programy. Ako sa ukázalo, naozaj sa blíži čas uverejnenia výziev, veď tá prvá, ktorá smeruje na podporu fungovania spoločenských organizácií, práve vychádza. Môžete si ju prečítať na internetovej adrese: https://bgazrt.hu/nemzetisegi-civil-szervezetek-2023-evitevekenysegenek-tamogatasa/. Prezrite si to a využite možnosť uchádzať sa o podporu, aby ste aj v budúcom roku mohli pokračovať vo svojich obvyklých aktivitách!

Anton Paulik